Na FSS se „narodila“ ZEBRA

Pruhované zvíře byste čekali asi spíše na Přírodovědecké fakultě či v Ostravské ZOO, než na Fakultě sociálních studií. Ne, nezbláznili jsme se a na FSS nechováme africkou faunu.

ZEBRA je název studentské skupiny, jejímž cílem je především vstupovat do veřejného prostoru (benefiční akce, dobrovolnictví pro veřejnost, sbírky soutěže, reflexe aktuálního dění), podporovat a reflektovat činnosti fakulty (vymýšlení a realizace inovativních projektů, prezentace FSS navenek, posilování identity sociální práce, apod.) a také si navzájem pomáhat při studiu (čtenářský kroužek, podpora v psaní odborných textů, diskuze podněcující kritické myšlení, besedy s lidmi s různým typem zkušeností, s pedagogy, odborníky z praxe, apod.).

Vizí skupiny je snaha vytvořit a udržovat na FSS OU bezpečný prostor pro aktivizaci a realizaci všech studentů a studentek, jak při studiu, tak praktickém jednání v rámci profese sociální práce.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2021