Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě

Ostravská univerzita

Odborná praxe formou projektové výuky

Co je projektová výuka?

Kdo dělá projektovou výuku?

  • Studující navazujícího magisterského oboru Sociální práce ve spolupráci s organizacemi sociální práce a především s lidmi, pro které jsou jejich služby určeny. Ale také dalšími zapojenými stranami (dobrovolníci, darující služby, materiál, lidské zdroje).
  • Vedoucí praxe v tomto případě studující neprovázejí naplňováním předem daných úkolů, ale vytváří prostor a udávají hranice pro realizaci projektu. Mají roli spíše pozorovatelskou, supervidující.
  • Vyučující pak studujícím dávají informační i profesní podporu v rámci seminářů k praxi i v rámci týmových konzultací.

Proč projektová výuka?

  • Studující mají možnost získat kompetence reagující na požadavky praxe - týmová spolupráce, inovace v oblasti sociální práce, participativní kontakt s lidmi, přebírání odpovědnosti za vlastní projekt a jeho realizaci, získávání potřebných zdrojů, vyjednávání se zapojenými stranami, překonávání překážek a flexibilní reakce na změny apod.
  • Dle slov jedné sociální pracovnice, vedoucí praxe: „Jde o profesní realitu v omezeném čase“.
  • Organizace sociální práce má možnost naplnit potřeby svých klientek a klientů či vlastní „bílá místa“, na která z důvodů časových, finančních, personálních či jiných nemají kapacity.
  • Získat nové podporovatele a spolupracující organizace, zviditelnit se – zvýšení PR studijního oboru i profese sociální práce.
  • Organizace může studující poznat v „jiném světle“, kdy jsou zodpovědní za celý projektový proces, vidět jejich samostatnou práci v přímém kontaktu s klientkami a klienty, zhodnotit jejich schopnost naplňovat svou roli v týmu atd.
  • Univerzita má v rámci praxe možnost vykonat něco konkrétního ve veřejném prostoru, mimo zdi fakulty – naplňování třetí role vzdělávací instituce.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2019

facebook
rss
social hub