Pracovní příležitosti

Odborný asistent / odborná asistentka v oboru právo

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení č.j. OU-7170/20-2024 na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent / odborná asistentka v oboru právo na Katedře sociální práce, akademický pracovník / pracovnice

Typ systemizovaného místa:

 • odborný asistent / odborná asistentka

Předpokládané datum nástupu:

 • 2. září 2024

Pracovní úvazek:

 • 50-100 % (dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru právo
 • akademický titul Ph.D. v oboru právo
 • aktivní výzkumná a publikační činnost v oboru, zaměření na sociální a zdravotně-sociální témata výhodou
 • znalost AJ na úrovni B2
 • komunikační a organizační schopnosti
 • samostatnost, schopnost práce v týmu

Popis činností:

 • garantování a výuka předmětů práva v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech sociální práce a zdravotně-sociální péče
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • vedení a participace na výzkumných projektech
 • publikační činnost v oboru
 • podíl na mezinárodní spolupráci
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné činnosti, pedagogické činnosti a chodu pracoviště

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
 • 5 dnů volna k léčení

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor doc 4,03 MB
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti za posledních 5 let (v případě publikace)

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomností uchazečů/uchazeček posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče/uchazečky a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče/uchazečky. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do 2. března 2024 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: