Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FSS OU v Ostravě pro akademický rok 2015/2016

Dle vyhlášky MŠMT č. 276/2004 Sb.ze dne 26.dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách vydává Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FSS OU v Ostravě pro akademický rok 2015/2016Informace o přijímacích zkouškách

Bakalářské studium

Sociální práce v prezenční formě studia

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě studia

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).

Test z biologie (Test z biologie obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).

Komunitní rozvoj v prezenční formě studia

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Navazující magisterské studium

Sociální práce v prezenční formě studia

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Sociální práce v kombinované formě studia

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě studia

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Test orientace v předepsané oborové literatuře (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 20).

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče v prezenční formě

Písemný test (Test obsahoval 60 uzavřených otázek z oblasti fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a vybraných témat sociální práce, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Vyhodnocení testů

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Doktorské studium

Sociální práce v prezenční a kombinované formě studia

Kombinovaná přijímací zkouška:

  1. Ústní zkouška
    • Prezentace a obhajoba projektu disertační práce (Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).
  2. Písemná zkouška
    • Test znalostí ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd orientace v oboru sociální práce obsahoval 30 uzavřených otázek. (Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).
    • Porozumění odbornému cizojazyčnému textu (anglický, německý nebo francouzský jazyk). (Maximální dosažitelný počet bodů byl 10).

Vyhodnocení kombinované přijímací zkoušky pro doktorské studium

Výsledek přijímací zkoušky byl vyhodnocen jako součet bodů získaných ve všech třech částech zkoušky. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky

Bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky282
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek60
Průměrný výsledek40,48
Směrodatná odchylka výsledků12,51
Decilové hraniced1=25.0, d2=29.2, d3=34.0, d4=38.0, d5=42.0, d6=46.0, d7=49.7, d8=52.0, d8=55.0

Bakalářský obor Komunitní rozvoj v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky94
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek55
Průměrný výsledek37,94
Směrodatná odchylka výsledků11,54
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test z biologie
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky77
Nejlepší možný výsledek30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek30
Průměrný výsledek19,81
Směrodatná odchylka výsledků6,51
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test ze základů společenských věd
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky77
Nejlepší možný výsledek30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek26
Průměrný výsledek16,18
Směrodatná odchylka výsledků5,63
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky58
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek55
Průměrný výsledek43,81
Směrodatná odchylka výsledků6,55
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Sociální práce v kombinované formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky175
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek57
Průměrný výsledek39
Směrodatná odchylka výsledků13,21
Decilové hraniced1=29.0, d2=34.0, d3=36.0, d4=39.0, d5=42.0, d6=44.0, d7=46.8, d8=49.0, d8=51.6

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky63
Nejlepší možný výsledek80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek77
Průměrný výsledek60,95
Směrodatná odchylka výsledků14,12
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky29
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek45
Průměrný výsledek36,24
Směrodatná odchylka výsledků4,98
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče v kombinovaná formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky56
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek47
Průměrný výsledek34,88
Směrodatná odchylka výsledků9,9
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Základní statistické charakteristiky kombinované přijímací zkoušky pro doktorské studium

Doktorský obor Sociální práce v prezenční formě

CharakteristikaHodnota
 Cizí jazykDisertační práce - rozpravaOrientace v odborné literatuře
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky666
Nejlepší možný výsledek 106030
Nejlepší skutečně dosažený výsledek105828
Průměrný výsledek840,521
Směrodatná odchylka výsledků 420,7110,39
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Doktorský obor Sociální práce v kombinované formě

CharakteristikaHodnota
 Cizí jazykDisertační práce - rozpravaOrientace v odborné literatuře
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky 444
Nejlepší možný výsledek106030
Nejlepší skutečně dosažený výsledek102727
Průměrný výsledek83018
Směrodatná odchylka výsledků520,9812,73
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022