Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FSS / 2014)

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou do vlastních rukou.

Fakulta neposkytuje informace na základě telefonátu nebo e-mailu.

Studijní programStudijní obor
Sociální politika a sociální práce
B6731
Sociální práce - prezenční
Sociální politika
B6743
Komunitní rozvoj - prezenční
Komunitní rozvoj - kombinované
Zdravotně sociální péče
B5350
Zdravotně sociální pracovník
Sociální politika a sociální práce
N6731
Sociální práce - prezenční
Management organizací služeb sociální práce - prezenční
Management organizací služeb sociální práce - kombinované
Sociální politika a sociální práce
P6731
Sociální práce - prezenční / 2. kolo
Sociální práce - kombinované

Poznámka: Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Legenda:

  • 10 - přijat na základě výsledků přijímací zkoušky
  • 11 - navržen na přijetí
  • 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
  • 21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
  • 30 - nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
  • 90 - nedostavil se k přijímacímu řízení

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022