Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2013)

Bakalářské studium

Sociální práce v prezenční formě

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Sociální práce v kombinované formě

Test orientace v oboru sociální práce (Test orientace v oboru sociální práce obsahoval 60 uzavřených otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).

Test z biologie (Test z biologie obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).

Komunitní rozvoj v prezenční formě

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Komunitní rozvoj v kombinované formě

Test orientace v oblasti: práva, veřejné správy, sociálních služeb a komunitního plánování (Test orientace v oblasti: práva, veřejné správy, sociálních služeb a komunitního plánování obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Navazující magisterské studium

Sociální práce v prezenční formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Sociální práce v kombinované formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Test orientace v předepsané oborové literatuře (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 20).

Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Test orientace v předepsané oborové literatuře (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 20).

Vyhodnocení testů

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Doktorské studium

Sociální práce v prezenční a kombinované formě

Kombinovaná přijímací zkouška:

  1. Ústní zkouška
    • Prezentace a obhajoba projektu disertační práce (Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).
  2. Písemná zkouška
    • Test znalostí ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd orientace v oboru sociální práce obsahoval 30 uzavřených otázek. (Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).
    • Porozumění odbornému cizojazyčnému textu (anglický, německý nebo francouzský jazyk). (Maximální dosažitelný počet bodů byl 10).

Vyhodnocení kombinované přijímací zkoušky pro doktorské studium

Výsledek přijímací zkoušky byl vyhodnocen jako součet bodů získaných ve všech třech částech zkoušky. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky

Bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě

Test základů společenských věd
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky446
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek56
Průměrný výsledek39,58
Směrodatná odchylka výsledků10,11
Decilové hraniced1=28.0, d2=32.0, d3=35.0, d4=39.0, d5=41.0, d6=43.0, d7=46.0, d8=48.0, d8=51.0

Bakalářský obor Sociální práce v kombinované formě

Test orientace v předepsané oborové literatuře
Charakteristika Hodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky366
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek59
Průměrný výsledek40,0
Směrodatná odchylka výsledků14,71
Decilové hraniced1=26.0, d2=33.0, d3=38.0, d4=42.0, d5=44.0, d6=46.0, d7=48.0, d8=50.0, d8=53.0

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test z Biologie
Charakteristika Hodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky84
Nejlepší možný výsledek30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek27
Průměrný výsledek21,3
Směrodatná odchylka výsledků4,73
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test ze základů společenských věd
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky84
Nejlepší možný výsledek30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek26
Průměrný výsledek18,1
Směrodatná odchylka výsledků3,76
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Bakalářský obor Komunitní rozvoj v prezenční formě

Test základů společenských věd
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky145
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek49
Průměrný výsledek35,2
Směrodatná odchylka výsledků6,64
Decilové hraniced1=28.0, d2=30.0, d3=32.0, d4=34.0, d5=36.0, d6=37.0, d7=39.0, d8=41.0, d8=43.6

Bakalářský obor Komunitní rozvoj v kombinované formě

Test orientace v oblasti: práva, veřejné správy, sociálních služeb a komunitního plánování
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky63
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek53
Průměrný výsledek36,03
Směrodatná odchylka výsledků10,76
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Sociální práce v prezenční formě

Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky102
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek58
Průměrný výsledek38,55
Směrodatná odchylka výsledků12,72
Decilové hraniced1=31.0, d2=35.0, d3=37.0, d4=40.0, d5=42.0, d6=44.0, d7=45.0, d8=46.0, d8=48.0

Navazující magisterský obor Sociální práce v kombinované formě

Test minimálního standardu vzdělávání v sociální práci
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky135
Nejlepší možný výsledek60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek57
Průměrný výsledek42,27
Směrodatná odchylka výsledků9,34
Decilové hraniced1=35.0, d2=38.0, d3=40.0, d4=42.0, d5=43.0, d6=44.4, d7=46.0, d8=49.0, d8=51.0

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test orientace v předepsané oborové literatuře a minimální standard
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky91
Nejlepší možný výsledek80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek73
Průměrný výsledek52,98
Směrodatná odchylka výsledků14,76
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě

Test orientace v předepsané oborové literatuře a minimální standard
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky214
Nejlepší možný výsledek80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek77
Průměrný výsledek52,43
Směrodatná odchylka výsledků15,14
Decilové hraniced1=43.0, d2=49.0, d3=52.0, d4=53.0, d5=56.0, d6=57.8, d7=59.1, d8=61.0, d8=64.0

Základní statistické charakteristiky kombinované přijímací zkoušky pro doktorské studium

Doktorský obor Sociální práce v prezenční formě

CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky10
Nejlepší možný výsledek100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek92
Průměrný výsledek80
Směrodatná odchylka výsledků16
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Doktorský obor Sociální práce v kombinované formě

CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky11
Nejlepší možný výsledek100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek85
Průměrný výsledek44
Směrodatná odchylka výsledků28
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf soubor pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2017