Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2012)

Bakalářské studium

Sociální práce v prezenční formě

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Sociální práce v kombinované formě

Test orientace v oboru sociální práce (Test orientace v oboru sociální práce obsahoval 60 uzavřených otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd (Test základů společenských věd obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30). Test z biologie (Test z biologie obsahoval 30 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).

Navazující magisterské studium

Sociální práce v prezenční formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).

Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60). Test orientace v předepsané oborové literatuře (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 20).

Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě

Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci (Test z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci obsahoval 60 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 60). Test orientace v předepsané oborové literatuře (Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených testových otázek, které vybíral IS Moodle z přiložené baterie otázek. Maximální dosažitelný počet bodů byl 20).

Vyhodnocení testů

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Doktorské studium

Sociální práce v prezenční a kombinované formě

Kombinovaná přijímací zkouška:

  1. Ústní zkouška
    • Prezentace a obhajoba projektu disertační práce (Maximální dosažitelný počet bodů byl 60).
  2. Písemná zkouška
    • Test znalostí ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd orientace v oboru sociální práce obsahoval 30 uzavřených otázek. (Maximální dosažitelný počet bodů byl 30).
    • Porozumění odbornému cizojazyčnému textu (anglický, německý nebo francouzský jazyk). (Maximální dosažitelný počet bodů byl 10).

Vyhodnocení kombinované přijímací zkoušky pro doktorské studium

Výsledek přijímací zkoušky byl vyhodnocen jako součet bodů získaných ve všech třech částech zkoušky. Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky

Bakalářský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 528
Nejlepší možný výsledek 60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 59
Průměrný výsledek 45,59
Směrodatná odchylka výsledků 10,39
Decilové hraniced1=34 : d2=38 : d3=42 : d4=44,8 : d5=48 : d6=50 : d7=52 : d8=54 : d9=56

Bakalářský obor Sociální práce v kombinované formě

Test
Charakteristika Hodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky397
Nejlepší možný výsledek 60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 58
Průměrný výsledek 41,66
Směrodatná odchylka výsledků 14,51
Decilové hraniced1=28 : d2=33 : d3=38 : d4=44 : d5=47 : d6=49 : d7=51 : d8=52 : d9=54

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test z Biologie
Charakteristika Hodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 92
Nejlepší možný výsledek 30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 30
Průměrný výsledek 20,39
Směrodatná odchylka výsledků 5,87
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test ze základů společenských věd
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 92
Nejlepší možný výsledek 30
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 24
Průměrný výsledek 16,18
Směrodatná odchylka výsledků 4,64
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Navazující magisterský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 103
Nejlepší možný výsledek 60
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 59
Průměrný výsledek 46,64
Směrodatná odchylka výsledků 12,13
Decilové hraniced1=40 : d2=43 : d3=45 : d4=47 : d5=49 : d6=50 : d7=53,4 : d8=55 : d9=56

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky 91
Nejlepší možný výsledek 80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 79
Průměrný výsledek 63,07
Směrodatná odchylka výsledků 12,84

Navazující magisterský obor Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky225
Nejlepší možný výsledek 80
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 78
Průměrný výsledek 62,08
Směrodatná odchylka výsledků 15,43
Decilové hraniced1=51 : d2=57 : d3=61 : d4=63 : d5=65 : d6=67 : d7=70 : d8=72 : d9=74

Doktorský obor Sociální práce v prezenční formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky9
Nejlepší možný výsledek 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 88
Průměrný výsledek 76
Směrodatná odchylka výsledků 11
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Doktorský obor Sociální práce v kombinované formě

Test
CharakteristikaHodnota
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky6
Nejlepší možný výsledek 100
Nejlepší skutečně dosažený výsledek 87
Průměrný výsledek 59
Směrodatná odchylka výsledků 21
Decilové hranicePodle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se decily nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2017