Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií

Otevírací doba
pondělí - pátek8 - 1212.30 - 16

Studovna se nachází v přízemí budovy Pedagogické fakulty na ul. Fráni Šrámka v Ostravě- Mariánských Horách. Fond studovny je profilován obory vyučovanými na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií. Část fondu je umístěna do skladu studovny = dokumenty k vypůjčení na 1 měsíc po předchozím objednání. K prezenčnímu studiu máte k dispozici rovněž odborné časopisy, na místě vždy přístupný současný a předchozí ročník jednotlivých titulů. Starší ročníky časopisů máme uloženy ve skladu, po objednání vám budou k dispozici k prezenčnímu studiu ve Studovně časopisů na ul. Bráfova 3.

Ve studovně můžete skenovat, za poplatek tisknout a kopírovat. Počítače ve studovně využijte například pro hledání plných textů odborných článků v licencovaných e-zdrojích. Nabízíme vám také službu „knihobox“, tzn. ve studovně můžete vracet knihy vypůjčené z půjčovny Univerzitní knihovny. Knihy jsou vám hned po vrácení odepsány z vašeho konta.

V budově se nachází také archiv VŠKP (Vysokoškolské kvalifikační práce). Vysokoškolské kvalifikační práce v tištěné podobě jsou k dispozici dle umístění uvedeného v databázi VŠKP. V případě, že je práce umístěna v archivu, je nutné vyplnit elektronickou žádanku. Práce Vám bude nachystána do 14 dní od požádání ve studovně PdF a FSS. Emailem budete informováni, že je práce připravena ve studovně k prezenčnímu studiu.

Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studiíStudovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studiíStudovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studiíStudovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií

Kontakt: