OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Šárka Hlisnikovská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Šárka Hlisnikovská
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:sociální politika, sociální služby a standardy kvality
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

6/2002 - 9/1997Ostravská univerzita, Filosofická fakulta, Katedra psychologie a sociální práce, magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce s poradenským zaměřením

Pracovní pozice

 • VŠ peadagog, asistent pro sociální politiku
 • Regionální pracovník Národního centra pro transformaci sociálních služeb

Pracovní zkušenosti:

 • Doposud - 1/2011: regionální pracovník Národního centra pro transformaci sociálních služeb.
  Národní centrum pro podporu transformace sociálních služeb, Praha.
  Činnosti související s realizací procesu transformace a humanizace pobytových sociálních služeb, úzká spolupráce s pracovníky vybraných zařízení sociálních služeb, krajským úřadem, MPSV aj.
 • Doposud - 9/2010: asistent pro sociální politiku, 0,5 úvazek
  Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce,
  Předměty - Sociální služby a standardy kvality, Sociální politika 1, Sociální politika 2
 • 8/2010 - 2/2007: externí vyučující OU
  Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, poté FSS, Standardy kvality v sociálních službách, Sociální péče a sociální instituce
 • Současně - 1/2009: externí vyučující SU
  Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrem v Krnov, celoživotní vzdělávání - oblast sociálních služeb, standardů kvality v sociálních službách, právo sociálního zabezpečení, dále výuka v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách.
 • Současně - 10/2006: lektor, metodik pro komunitní plánování sociálních služeb
  Individuální poradenství a vzdělávací činnost v plánování sociálních služeb (komunitní plánování) - . K lednu 2011 vyškoleno v rámci kurzu 51 účastníků z 19 obcí, řada dílčích seminářů a konzultací. Dále 258 osob z 15 obcí - metodická podpora, supervize (1-2 denní cílené semináře dle potřeb obcí).
  Standardy kvality v sociálních službách - vzdělávání a podpora dle potřeb poskytovatelů sociálních služeb v oblasti implementace standardů kvality sociálních služeb do praxe.
 • 12/2010 - 7/2007: ředitelka organizace
  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Třinec
  11/2007 - 12/2010 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 6/2007 - 1/2003: referent pro sociální služby, zástupce vedoucího oddělení sociálních služeb od 2004, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
  Výkon činností spojených zejména se samostatnou působností kraje a souvisejících s rozvojem sociálních služeb na území kraje (aktivity spjaty s organizací, řízením a kvalitou a transformačními procesy a plánováním sociálních služeb v kraji, připomínkování materiálů pro jednání vlády, přednášková činnost, zpracování rozvojových koncepčních materiálů kraje v sociální oblasti.

Konference:

 • 30/2010 Monitoring a vyhodnocování efektivity komunitního plánu, Bruntál
 • 10/2007 Krok vpřed. Konference Lidské zdroje pro 21. století, Třinec.
 • 5/2007 Proces tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, Olomouc.
 • 3/2007 Plánování rozvoje sociálních služeb, metodická podpora v Moravskoslezském kraji, Ostrava.
 • 2/2007 Výsledky Školení v krajích - zástupce krajských metodiků, projekt MPSV Zajištění Místní typové dostupnosti sociálních služeb, III. Konference Plánování rozvoje sociálních služeb, Praha.
 • 12/2006 Zákon o sociálních službách, Sociální politika Moravskoslezského kraje, Opava..

Publikace:

 • Hlisnikovská, Š.:. Sociální Služby kvalita v sociálních službách Studijní opora. Elektronická verze, OU, Ostrava 2009, 91 s. podíl na zpracování:
 • Program rozvoje kraje a Regionální operační program
 • Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, Ostrava 2004
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 - 2009, Ostrava 2007

Další:

Koordinace a participace na projektech z ESF, OPRLZ (SROP), MSK

Členství:

 • Členka Řídící skupiny pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
 • Členka pracovní skupiny pro konzultace Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 • Členka krajské koordinační skupiny pro transformaci sociálních služeb – řídící skupina
 • Dříve: členka výběrové skupiny v rámci projektu Phare 2003 RLZ – Opatření 1.1. a 2.1. členka pracovní skupiny pro aktualizaci Programu rozvoje kraje a ROP


Všechny publikace

Krhutová, L., Malík Holasová, V., Hlisnikovská, Š., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. a Hlisnikovská, Š. Sociální služby v České republice. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 17-32. ISBN 978-80-7326-231-0.
Hlisnikovská, Š. Jak zajistit sociální služby pro občany a nezlikvidovat účet ani sebe. In: Konference Plánování sociálních služeb na Albrechticku. Město Albrechtice. 2012.
Hlisnikovská, Š. Moravskoslezský kraj - podpora transformace. Fórum sociální práce. 2012, roč. 2012, č. 2012/1, s. 101-102. ISSN 1804-3070.
Hlisnikovská, Š. Plánování sociálních služeb a transformace aneb Systémově, společně a statečně. In: Konference. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. 2012.
Hlisnikovská, Š. Transformace sociálních služeb - cesta k běžnému životu. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, s.r.o.. 2012.
Hlisnikovská, Š. Transformace sociálních služeb - cesta k běžnému životu.. In: Sborník kongresu XVI. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2012. DTO CZ, s.r.o., 2012. s. 56-57. ISBN 978-80-02-02411-8.
Hlisnikovská, Š. Vzdělání, vzdělání, plánování pohání. In: Závěrečná konference projektu "Plánování sociálních služeb - cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje".. Ostrava: Moravskoslezský kraj. 2012.
Hlisnikovská, Š. Dříve mi chyběla volnost. Příběh klientky.: Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 12/2011. 2011.
Hlisnikovská, Š. Instituce a organizace podporující vývoj a socializaci mentálně postižených osob na území těšínského a karvinského okresu. 2011.
Hlisnikovská, Š. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje vyzval ke spolupráci a zapojení do procesu transformace: Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 11/2011. 2011.
Hlisnikovská, Š. Práce a sociální politika - transformace pobytových sociálních služeb: V Moravskoslezském kraji umožnilo 334 milionů korun zkvalitnit život 326 lidem. 2011.
Hlisnikovská, Š. Různé strategie a cesty = společný cíl aneb Zkušenosti metodiček plánování rozvoje sociálních služeb. In: úvodní konference iIndividuálního projektu kraje - Plánování sociálních služeb (cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje). Ostrava. 2011.
Hlisnikovská, Š. Transformuje Kraj nebo kraj aneb Možnosti spolupráce na procesu transformace. In: Úvodní konference k projektu ?Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK. Klimkovice: Moravskoslezský kraj. 2011.
Hlisnikovská, Š. Zapojování menších obcí do komunitního plánování sociálních služeb a jeho přínos pro obce. In: Konference v rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 - 2016. Kopřivnice. 2011.
Hlisnikovská, Š. Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 7/2011: Moravskoslezský kraj rozšiřuje spolupráci s účastníky změn v pobytových sociálních službách. 2011.
Hlisnikovská, Š. Monitoring a vyhodnocování efektivity komunitního plánu. In: Workshop - komunitní plánování na Bruntálsku. Malá Morávka: Město Bruntál. 2010.
Hlisnikovská, Š. Sociální služby a kvalita v sociálních službách. 2009.
Hlisnikovská, Š. Vhled do Zákona o sociálních službách, standardy kvality - studijní text k Rekvalifikačnímu kurzu pro pracovníky v sociálních službách zaměřených na práci se seniory a handicapované. 2008.
Hlisnikovská, Š. Krok vpřed. In: Konference Lidské zdroje pro 21.století. Třinec: Třinecké železárny, a.s.. 2007.
Hlisnikovská, Š. Obecné informace k metodě komunitního plánování. In: Workshop- veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm. Frenštát pod Radhoštěm: Město Frenštát pod Radhoštěm. 2007.
Hlisnikovská, Š. Plánování rozvoje sociálních služeb, metodická podpora v MSK. In: Konference k plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Moravskoslezský kraj. 2007.
Hlisnikovská, Š. Proces tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. In: Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci. Olomouc: Krajský úřad Olomouckého kraje. 2007.
Hlisnikovská, Š. Proces tvorby střednědobého plánu v Moravskoslezském kraji. In: Konference: Zkušenosti s plánováním sociálních služeb na úrovni obce a kraje. Hradec Králové: Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 2007.
Hlisnikovská, Š. Výsledky školení v krajích - zástupce krajských metodiků, projekt Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. In: III. konference Plánování rozvoje sociálních služeb - aktuální otázky. Praha: MPSV, Centrum pro komunitní práci. 2007.
Hlisnikovská, Š. Zákon o sociálních službách, sociální politika Moravskoslezského kraje. In: Konference ke komunitnímu plánování. Opava: Město Opava. 2006.


AutorNázev práceTypRok
Čtveráčková HanaSebehodnocení vybraných sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském krajidiplomová 2014 
Hrušková ŠárkaSystém řízení organizací poskytujících sociální služby ve formě dislokovaných pracovišťdiplomová 2014 
Drastichová EliškaAnalýza procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v regionudiplomová 2012 
Horváthová KateřinaSrovnání individuálního plánování u uživatelů terénní a pobytové formy sociální službydiplomová 2012 
Müller PetrAplikace standardů kvality v Domu na půl cestydiplomová 2012 
Ulitzková KarolinaImplementace personálních standardů kvality sociálních služeb v praxi.diplomová 2012 
Kachlová MilenaZákladní přístupy k financování sociálního zabezpečenídiplomová 2011 
Burlaková IvaEtická dilemata v oblasti realizace inspekce poskytování sociálních služebdiplomová 2010 
Cahlová ZuzanaProblematika získávání zpětné vazby ke kvalitě služby od uživatelů sociálních služeb (zjišťování spokojenosti uživatelů sociálních služeb)diplomová 2010 
Baierová SvatavaTransformace sociálních služebbakalářská 2014 
Bulavová HanaPlánování rozvoje sociálních služeb v regionubakalářská 2013 
Klusová UrszulaZměna postavení uživatelů s přijetím standardů kvality sociálních služebbakalářská 2013 
Kotisová HanaSociální služba - domov se zvláštním režimembakalářská 2013 
Paločková EvaTransformace pobytových sociálních služebbakalářská 2013 
Straková MarieUžívání opatření omezujícího pohyb osob v pobytových sociálních službáchbakalářská 2013 
Kokotková DanutaRole klíčového pracovníka v procesu individuálního plánování sociální službybakalářská 2012 
Maňurová AlenaNedotknutelnost osoby a soukromí uživatele pobytových sociálních služeb.bakalářská 2012 
Mikulec PetrOpatrovnictví ve vztahu k obcibakalářská 2012 
Powiesníková MonikaPráva uživatelů v azylových domech ve vazbě na standardy kvality v sociálních službáchbakalářská 2012 
Urbanová MarkétaImplementace standardů kvality v sociálních službách do praxe se zaměřením na ochranu práv osobbakalářská 2012 
Magdoňová IlonaTransformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením aplikovaná na situaci konkrétního poskytovatele sociálních služeb.bakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub