OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociálních věd > Věda a výzkum

Výzkumná činnost na katedře sociálních věd

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na analýzu aktuálních problémů společnosti, které jsou relevantní z hlediska sociální práce a sociální politiky. Jedná se kupříkladu o problematiku sociální exkluze, o sociální dopady dezindustrializace, o otázky sociálního státu a jeho modernizace. Dalšími výzkumnými tématy katedry jsou např.: zdraví obyvatel azylových domů, pocit bezpečí obyvatel MSK, problematika neformální péče v rodinách o osoby dlouhodobě či terminálně nemocné a/nebo s trvalým zdravotním postižením. Z hlediska metodologického je zájem v oblasti výzkumu upřen především na otázky sociálního konstruktivismnu, možností a mezí jeho využití v analýze sociálních problémů.

facebook
rss
social hub