OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociálních věd > Studium a přijímací řízení

Studium a přijímací řízení

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Navazující magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče připravuje absolventy k výkonu profesí v oblasti mezioborového průniku zdravotnických a sociálních intervencí na makro-mezo-mikro úrovni společenské praxe.

Zdravotně sociální pracovník

Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče připravuje v tříletém bakalářském studiu absolventy k jejich uplatnění při výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu tak jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních.

Komunitní rozvoj

Studijní obor Komunitní rozvoj reflektuje nárůst potřeby multidisciplinárně orientovaných pracovníků v oblasti prostorového a komunitního plánování, kteří budou schopni koordinovat vývoj regionů, obcí a komunit, včetně získávání finančních zdrojů potřebných pro tento rozvoj.
facebook
rss
social hub