Charakteristika katedry sociálních věd

Aktualizováno: 20. 03. 2017

Katedra sociální věd zajišťuje výuku v těchto oborech:

Multidisciplinární tým katedry sociálních věd reprezentuje široký záběr odborných zájmů a aktivit. Publikační a vědecko-výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny na oblast společensko-vědních disciplín s důrazem na sociologii, metodologii sociálně-vědního výzkumu a zdravotně sociální témata.

Projektové a publikační výstupy členů katedry mají mezinárodní význam a ohlas. Mezinárodní kontakty umožňuji studentům realizovat studijní pobyty na partnerských vysokých školách v zahraničí.