OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociálních věd

Personální složení
FSS - studijní oddělení
FSS - home - praxe

Charakteristika katedry sociálních věd

Katedra sociální věd zajišťuje výuku v těchto oborech:

Multidisciplinární tým katedry sociálních věd reprezentuje široký záběr odborných zájmů a aktivit. Publikační a vědecko-výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny na oblast společensko-vědních disciplín s důrazem na sociologii, metodologii sociálně-vědního výzkumu a zdravotně sociální témata.

Projektové a publikační výstupy členů katedry mají mezinárodní význam a ohlas. Mezinárodní kontakty umožňuji studentům realizovat studijní pobyty na partnerských vysokých školách v zahraničí.
mohlo by vás zajímat

» Harmonogram akademického roku FSS OU

» Publikace FSS OU v elektronické podobě

» Partnerské univerzity

» Specifický vysokoškolský výzkum

» Propoj se s námi

» Kontakty pro studenty

facebook
rss
social hub