Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Vladimír Šiler


titul, jméno, příjmení:ThLic. Vladimír Šiler, Dr.
místnost, podlaží, budova: D 305, budova D
funkce:
obor činnosti:etika, aplikovaná etika, profesní etika
univerzitní základ - profesní etika
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1820
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Liana Rosinová. Čistá biela (je mýtus). Bratislava: Brak, 2020.
Vladimír Šiler
Rok: 2021
ostatní

Aplikovaná etika. Čítanka textů
Vladimír Šiler
Rok: 2020
ostatní

Aplikovaná etika. Studijní opora
Vladimír Šiler
Rok: 2020
ostatní

Etika - Úvod do studia. Čítanka textů
Vladimír Šiler
Rok: 2020
ostatní

Etika - Úvod do studia, druhé vydání, doplněné a aktualizované
Vladimír Šiler
Rok: 2020
ostatní

Etika pro pokročilé
Vladimír Šiler
Rok: 2020
ostatní

Etika pro pokročilé. Čítanka textů
Vladimír Šiler
Rok: 2020
ostatní

Banalita zla
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etika pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2019
ostatní

Filosofie 19. století
Vladimír Šiler, Antonín Dolák
Rok: 2019
ostatní

Jak hovořit s dětmi o smrti?
Vladimír Šiler
Rok: 2019
ostatní

Láska v digitálním věku
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leonardo da Vinci a perspektiva
Vladimír Šiler
Rok: 2019
stať ve sborníku

(Americká) spiritualita bez (amerického) náboženství. Recenze
Vladimír Šiler
Rok: 2018
ostatní

Dobové pozadí filosofie 19. století
Vladimír Šiler
Rok: 2018
ostatní

Divákem i hercem na postmoderní scéně
Vladimír Šiler
Rok: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Etický kontext sociálního podnikání
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chudoba s otazníky
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paradoxy pohybu
Vladimír Šiler, Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Platonická láska k přírodě a epikurejské zahrádkaření
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prostor pro spiritualitu
Vladimír Šiler
Rok: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
článek v odborném periodiku

Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spiritualita v sociálních službách
Vladimír Šiler
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

500 let Lutherovy reformace
Vladimír Šiler
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Filosofie medicíny v českých zemích
Marek Petrů, Vladimír Šiler, Tomáš Nejeschleba, Josef Kuře, Jan Payne, Wendy Drozenová, Ondřej Sláma ... další autoři
Rok: 2015, Triton
odborná kniha

Dějiny české servility
Vladimír Šiler
Rok: 2014, LaCultura
článek v odborném periodiku

Hřbitov jako postsekulární prostor
Vladimír Šiler, Jan Kovář, Jan Kovář, Martina Peřinková, Martina Peřinková, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková ... další autoři
Rok: 2014, Gasset
kapitola v odborné knize

Proměny ekologického myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přízrak něžného ekofašismu
Vladimír Šiler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žité umění Dity Pepe
Vladimír Šiler
Rok: 2014, LaCultura
článek v odborném periodiku

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Rok: 2013
úvodní slovo k výstavě

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Rok: 2013, LaCultura.cz
článek v odborném periodiku

Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci.
Vladimír Šiler
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tabuizace ve vědě
Vladimír Šiler, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Tíseň ve městě
Vladimír Šiler
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antonín Gavlas - Levitace
Vladimír Šiler
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě

Ars vivendi - ars moriendi, czyli o sztuce zycia a sztuce umierania
Vladimír Šiler, Marek Petrů
Rok: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
kapitola v odborné knize

Bytostný vegetarián, nebo bytostný masožravec?
Vladimír Šiler, Pavel Hub
Rok: 2012, Tribun EU
kapitola v odborné knize

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Identiteta, integriteta, religioznost, duhovnost v današnji Evropi
Vladimír Šiler
Rok: 2012, Apokalipsa
článek v odborném periodiku

Narativní etika
Vladimír Šiler
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narativní etika
Vladimír Šiler
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Nebe nad Ostravou
Vladimír Šiler
Rok: 2012, Protimluv
článek v odborném periodiku

Identita, integrita, religiozita, spiritualita v dnešní Evropě
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně.
Vladimír Šiler
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Ľubov Vladyková a kol. Kontextuálne východiská lekárskej etiky.
Vladimír Šiler, Vladimír Šiler
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu.
Vladimír Šiler
Rok: 2011
úvodní slovo k výstavě

Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb
Vladimír Šiler
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít
Vladimír Šiler
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie a etika pro sociální práci
Vladimír Šiler
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofie a feminizmus
Vladimír Šiler, Zdeňka Kalnická
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chiméra Huong Thanh
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Křižovatky antropologie - změny paradigmat, 1. díl.
Vladimír Šiler, Jelena Petrucijová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lenka Naldoniová - Erós a jeho metafory
Vladimír Šiler
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mýtus akademické svobody
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Dingir
článek v odborném periodiku

Ostrava - Plzeň: 5:6
Vladimír Šiler
Rok: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci
Vladimír Šiler
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě

Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti
Vladimír Šiler
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vladimír Jaromír Horák: Když ještě po světě chodil Mikuláš s čertem a Nickel s Krampusem...
Vladimír Šiler
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept
Vladimír Šiler
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě

Politická etika
Vladimír Šiler
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etika
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mezináboženský dialog
Vladimír Šiler
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moderní teologie
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Orientální filozofie
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická etika pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Religionistika
Vladimír Šiler
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika v neziskových organizacích
Vladimír Šiler
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofie a dějiny filozofie
Vladimír Šiler, Bohumil Fiala
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociologie pro nesociology
Vladimír Šiler, Vladimír Horák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Středověké myšlení
Vladimír Šiler, Marek Otisk
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Světová náboženství: Úvod do problematiky
Vladimír Šiler, Přemysl Mácha
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

V reklamě dostává etika na frak.
Vladimír Šiler
Rok: 2005, Marketing Magazine
článek v odborném periodiku

Etika veřejné služby
Vladimír Šiler
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Globální problémy
Vladimír Šiler, Naděžda Kaňáková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hledání středu. Světová náboženství v původních textech
Vladimír Šiler, Přemysl Mácha
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kráska a zvíře. Podněty pro ekologickou výchovu.
Vladimír Šiler
Rok: 2004, Bedrník. Časopis pro ekogramotnost.
článek v odborném periodiku

Paul Tillich: Technické město jako symbol.
Vladimír Šiler
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Planeta Země - články s religionistickou tématikou. 53 článků ročně.
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Profesní etika ve veřejné správě
Vladimír Šiler
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Co nového o Novém věku
Vladimír Šiler
Rok: 2003, Dingir
článek v odborném periodiku

K pluralitě edukačních cest
Vladimír Šiler, Lumír Ries
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice
Vladimír Šiler, Václav Lednický
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru)
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofie
Vladimír Šiler, Z. Dvořáková, Bohumil Fiala, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Módní filozofické směry - orientální filozofie
Vladimír Šiler
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Křesťanské ars moriendi
Vladimír Šiler
Rok: 2000
stať ve sborníku

Multikulturní sexualita
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Dingir
článek v odborném periodiku

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Rok: 2000
stať ve sborníku

Připravuje škola na život?
Vladimír Šiler
Rok: 2000, Tvar
článek v odborném periodiku

Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy
Vladimír Šiler
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Paul Tillich a jeho exitenciální zkušenost
Vladimír Šiler
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z etiky pro žurnalisty: Etika reklamy
Vladimír Šiler
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vztah člověka a zvířete z pohledu etiky a religionistiky
Vladimír Šiler
Rok: 1999
stať ve sborníku

Diplomovou práci lze opsat třeba z internetu
Vladimír Šiler
Rok: 1998, Lidové noviny, 17. 7. 1998
článek v odborném periodiku

Fenomenologie cizího
Vladimír Šiler
Rok: 1998
stať ve sborníku

Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice
Vladimír Šiler, Tomáš Zuzák, Miloš Kratochvíl
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesionál jako loutka
Vladimír Šiler
Rok: 1998
stať ve sborníku

(Ne)smiřitelnost smrti
Vladimír Šiler
Rok: 1997, Landek
článek v odborném periodiku

Protestantské církve v ČR
Vladimír Šiler
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zavinilo ekologickou krizi křesťanství?
Vladimír Šiler
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Co je to New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika ochrany zvířat
Vladimír Šiler
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika reklamy
Vladimír Šiler
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praúzkost a pradůvěra. In: Gemma, 1996, č. 1, str. 3 - 5
Vladimír Šiler
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Profesní etika pedagogů v podmínkách privatizace školství
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Schellingovské kořeny hnutí New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Triadická a holistická etika
Vladimír Šiler
Rok: 1996
stať ve sborníku

Církevní liturgický rok, 2 díly
Vladimír Šiler
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Člověk v krizové situaci. Série besed s odborníky z oboru psychologie,psychiatrie, sociální práce a pastorační péče
Vladimír Šiler
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Eutanazie
Vladimír Šiler
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Feminismus. Diskusní pořad s feministkou Evou Hauserovou
Vladimír Šiler
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age
Vladimír Šiler
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12
Vladimír Šiler
Rok: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Místo víry ve vědeckém myšlení
Vladimír Šiler
Rok: 1994, Gemma
článek v odborném periodiku

Otázka po Bohu na konci novověku
Vladimír Šiler
Rok: 1994, Gemma
článek v odborném periodiku

Paradigma fantazie. In: Gemma, 1994, č. 1, str. 7 - 8
Vladimír Šiler
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vlastenectví a nacionalismus
Vladimír Šiler
Rok: 1994
rozhlasové a televizní relace

Hildegarda z Bingenu - módní světice
Vladimír Šiler
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Na co potřebujeme filozofii?
Vladimír Šiler
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

Nábožensko-etický rozměr výchovy. In: Kol.: Pedagogika I., str. 87 - 97
Vladimír Šiler
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

O aktuálnosti orientální filozofie, 2 díly
Vladimír Šiler
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Univerzita třetího věku
Vladimír Šiler
Rok: 1993
rozhlasové a televizní relace

České církevní dějiny
Vladimír Šiler
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny náboženství
Vladimír Šiler
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofické směry 19. a 20. století
Vladimír Šiler
Rok: 1991
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Svobodová HanaFilozofie a městodiplomová  
Burkertová LucieVliv sociálních sítí na identitu adolescentůdiplomová 2022 
Dorda KláraEmpatie a apatie v mezní situacidiplomová 2022 
Kysová IvetaFenomenologie dálkového běhudiplomová 2022 
Kaňáková ZuzanaPolitická mytologie Mladého Indiana Jonesediplomová 2021 
Němcová AnežkaRole kněze v multidisciplinárním týmu paliativní péčediplomová 2021 
Zálešáková KarolínaGastrosofiediplomová 2020 
Durďák JaroslavSoučasný stav českého politického divadladiplomová 2019 
Szturcová AnetaSmysl prácediplomová 2019 
Kucharíková KristýnaSpor o býčí zápasydiplomová 2018 
Michlová BarboraMorální kvality umělce, díla a jeho působení v moderní společnosti. Otázky a problémydiplomová 2018 
Vahyla JiříDezinformace a dezinformační subjektydiplomová 2018 
Snopek TomášSlivovice - moravský totemdiplomová 2017 
Pištěková DenisaKrajina a duch? Genius loci - přízrak ekofašismudiplomová 2016 
Škrobánková JolanaNové podoby práce a zaměstnánídiplomová 2016 
Formáčková ZdislavaProblém sociálních sítídiplomová 2014 
Koňaříková BarboraFeministická interpretace architekturydiplomová 2014 
Lukášová KateřinaSmíření a Odpuštěnídiplomová 2012 
Ostrá PetraPatriarchální a matriarchální obraz Bohadiplomová 2012 
Žurková VeronikaEtika v práci historikadiplomová 2012 
Chrubasíková SabinaEMO - Romantický Hrdinadiplomová 2010 
Cigánová PavlaŽeny mystičky ve středověkudiplomová 2009 
Hlisnikovský ZdeněkOkultní a filosoficko-politologické pozadí nacionálního socialismudiplomová 2009 
Lánská TáňaPostmoderní světicediplomová 2009 
Murínová JanaAltruismus - egoismusdiplomová 2009 
Fialová JanaPráva zvířatdiplomová 2008 
Juřinová KristýnaProměny funerální kultury v České republicediplomová 2008 
Kapnobulosová ŽanetaJídlo jako existenciální problémdiplomová 2008 
Mundierová IvetaKrása a dobro - etika a estetikadiplomová 2008 
Očková JúliaOd čistenia jazyka k etnickému čisteniudiplomová 2008 
Pracná VeronikaBezpečí versus svobodadiplomová 2008 
Suchánková LenkaTetování z pohledu religionistikydiplomová 2008 
Vávrová Španihelová KláraPravěk reklamydiplomová 2008 
Voznicová LenkaNarativní etikadiplomová 2008 
Boháčová Darina Západní věda a východní moudrostdiplomová 2007 
Cieślarová BarboraŠkolství jako nástroj sociální spravedlnostidiplomová 2007 
Navrátilová EvaPříběhy křížů, kapliček a božích muk ve Velké Bíteši a okolídiplomová 2007 
Návratová LenkaEkofeminismusdiplomová 2007 
Rychlíková KláraKult mediálních hvězddiplomová 2007 
Slaná EvaKult mediálních hvězddiplomová 2007 
Pírková EvaOsobnost dalajlamydiplomová 2006 
Špuková LenkaDemografická krize a její řešení pomocí imigracediplomová 2006 
Vaňková LenkaOrganizace zabývající se ochranou zvířat v České republicediplomová 2006 
Varyš BohdanPrestiž povolání v dnešní české společnostidiplomová 2006 
Hrubeš RadimLogická a etická dimenze eristikydiplomová 2005 
Kliková HanaAgeismus - Diskriminace v zaměstnání z hlediska věkudiplomová 2005 
Mikulová PetraEtika v reality showbakalářská  
Barabášová AnastázieNadčlověk kráčí po zemibakalářská 2021 
Bolcková BarboraLidé, agresivita a zbraněbakalářská 2021 
Drobek JaroslavAugustinova cesta k přijetí Boha: přes manicheismus ke křesťanstvíbakalářská 2021 
Strnadová LenkaEkofeminismus a ekoteologie v České republicebakalářská 2021 
Kysová IvetaCeloživotní vzdělávání jako filosofický úkol a etický problémbakalářská 2020 
Vodehnal JiříPercepce smrti v díle Sorena Kierkegaardabakalářská 2020 
Burkertová LucieErotický kapitálbakalářská 2019 
Kožušník AlexandrFilozofie Karla Čapkabakalářská 2019 
Strnadová LenkaEkofeminismus a ekoteologie v České republicebakalářská 2019 
Tabach OndřejSpecifické etické problémy internetové komunikacebakalářská 2019 
Antončíková VeronikaSituace rozvedených v katolické církvibakalářská 2018 
Benešová KláraNeverbální komunikace jako zbraňbakalářská 2018 
Drösslerová KarinaEutanazie, nebo paliativní péče? Současný český etický diskurs.bakalářská 2018 
Hebnarová MartinaInnerspace: Příspěvek k fenomenologii prostorů intimitybakalářská 2018 
Vrtalová LeonaSlovo jako zbraňbakalářská 2018 
Zálešáková KarolínaJídlo jako uměníbakalářská 2018 
Zučková LucieMigrační krize a terorismusbakalářská 2018 
Kopecká MartinaSpor o domácí porodybakalářská 2017 
Provázek RadekAlkohol a profesebakalářská 2017 
Bartošová MichaelaEtika chovu zvířatbakalářská 2016 
Boháčová KvětaJazyk jako zbraňbakalářská 2016 
Cimalová IvaArthur Schopenhauer: Etická cesta vykoupeníbakalářská 2016 
Galičáková AnetaUtrpení zvířat a holokaustbakalářská 2016 
Kacerovský JaromírPopírání historické pravdybakalářská 2016 
Lukács DanielMuzak - hudební smogbakalářská 2016 
Mamulová JanaFilosofie památkové péčebakalářská 2016 
Polok RomanEtika online marketingubakalářská 2016 
Alčerová PetraMají bohatí morální povinnost vůči chudým?bakalářská 2015 
Kovařčíková RadkaObezita a diskriminacebakalářská 2015 
Novotná LenkaKarviná v přechodubakalářská 2015 
Petr TomášPiráti v politicebakalářská 2015 
Pustówka DominikKoncepce mravní výchovy v České republicebakalářská 2015 
Školoudová AnetaEtika sportubakalářská 2015 
Barbušinová JulieSexuální turistikabakalářská 2014 
Barková NelaModelování modelekbakalářská 2014 
Bednarzová EsterMrtvé centrum? Pokusy oživit centrum (Moravské) Ostravybakalářská 2014 
Giecková MartinaStudentské podvodybakalářská 2014 
Jančulová BarboraArchitektura v postsekulárním městěbakalářská 2014 
Janíková AlžbětaIntegrace Vietnamců v České republicebakalářská 2014 
Jesenovská SabinaHippies 45+bakalářská 2014 
Kisza MarianVlastnictví jako krádež?bakalářská 2014 
Klímek RadimEugenikabakalářská 2014 
Kovářová JanaKonzumní společnost z pohledu Ericha Frommabakalářská 2014 
Maulerová KatrinLenostbakalářská 2014 
Prachovská KláraEtika lovubakalářská 2014 
Rašovská VilmaSpor o hypermarketybakalářská 2014 
Snopek TomášWhistleblowing v profesní etice a firemní kultuřebakalářská 2014 
Spurný JanPiráti v parlamentubakalářská 2014 
Škrobánková JolanaEtický turismusbakalářská 2014 
Alčerová PetraMají bohatí morální povinnost vůči chudým?bakalářská 2013 
Kacerovský JaromírPopírání historické pravdybakalářská 2013 
Mikesková JanaLáska v kyberprostorubakalářská 2013 
Pořická NikolaProfesní etika nakladatelů a knihkupcůbakalářská 2013 
Světlíková NikolaEtika neuromarketingubakalářská 2013 
Tomicová VladislavaEtické aspekty zákazu pobytu zvířat v zařízeních, jako jsou domovy pro seniory či léčebny.bakalářská 2013 
Adámek RadovanŠlechetný člověk v koncepcích Konfucia a Epiktétabakalářská 2012 
Čierný RadovanEtické hodnoty v korporátním prostředíbakalářská 2012 
Darošová MarkétaReklama ve školáchbakalářská 2012 
Formáčková ZdislavaZelená revoluce ve městěbakalářská 2012 
Janková MarieSubkultura ravebakalářská 2012 
Kauer ZdeněkEtika tlumočení a překladubakalářská 2012 
Okapová EliškaRasismus jako problémbakalářská 2012 
Pačková Markéta AliceStrach ve společnostibakalářská 2012 
Pavelková JanaMichel Foucault a otázka mocibakalářská 2012 
Potyšová JanaŠamanismus expertůbakalářská 2012 
Přikryl AntonínRegulace internetubakalářská 2012 
Szczuková LenkaNabídka práce a zařazení handicapovaných lidí do společnostibakalářská 2012 
Šurkala MarekFilozofie krajinářské fotografiebakalářská 2012 
Čuboková MartinaPoliticky korektní mluva a lidé s handicapembakalářská 2011 
Danel MiroslavSvědomíbakalářská 2011 
Fintesová KateřinaExistencialismus západu a východubakalářská 2011 
Kubínová HanaŠlechetné šlechtění?bakalářská 2011 
Nedabýlková AlexandraPolicejní a novinářská provokacebakalářská 2011 
Pelegrinová ZuzanaPopularizace vědy jako součást étosu vědecké prácebakalářská 2011 
Podstavková HanaMoc a pomoc v pomáhajících profesíchbakalářská 2011 
Štětinová KláraSémiotika Barbiebakalářská 2011 
Vaňková MarieÉtos mecenášstvíbakalářská 2011 
Zámečníková ZuzanaKouzlo grafů a statistikbakalářská 2011 
Ivančáková SabinaMýtus krásy, ideál nebo realita?bakalářská 2010 
Kupcová BarboraIntegrační aktivity sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátelbakalářská 2010 
Lichvárová TamaraFilozofie architektury - Funkcionalistická a organická architekturabakalářská 2010 
Lukášová KateřinaBůh po Osvětimi - Filosofická Reflexebakalářská 2010 
Mikulová VeronikaPolibek v sociokulturních kontextechbakalářská 2010 
Muroňová KristýnaZvířecí hřbitovybakalářská 2010 
Nguyen Phuong ThaoChelčický dnesbakalářská 2010 
Vojtíšek VojtěchMystika postmoderní dobybakalářská 2010 
Volný MatějPostmoderní filosofické pokusy o náboženství bez Bohabakalářská 2010 
Waloschková PetraETICKÉ OTÁZKY POČÁTKU ŽIVOTAbakalářská 2010 
Antonovová PetraPříběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovskubakalářská 2009 
Bernardová AdélaTemná hudba - temná víra?bakalářská 2009 
Helisová JanaVíra v astrologiibakalářská 2009 
Humplíková MarcelaEuroregion Těšínské Slezskobakalářská 2009 
Kompová IrenaFiremní filantropiebakalářská 2009 
Kopčaj LukášKonfuciánská etika a asijský managementbakalářská 2009 
Lippová ZuzanaZapojení uživatelů sociálních služeb do normálního životabakalářská 2009 
Malénková ŽanetaCharitativní a sociální reklamabakalářská 2009 
Minarčíková HanaMožnosti dalšího rozvoje center pro ranou péči nejen zrakově postižených dětíbakalářská 2009 
Pavlisková SimonaAlkohol v reklaměbakalářská 2009 
Štětinová KláraSémiotika Barbie/Barbie semioticsbakalářská 2009 
Trvalová KristinaZvířecí útulkybakalářská 2009 
Václaviková RadkaFilantropie a neziskový sektorbakalářská 2009 
Damcová VeronikaProměny stravovacích návyků jako znamení dobybakalářská 2008 
Hranická VendulaÉtos a patos nepoložené otázkybakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
rss
social hub