Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Ivana Loučková


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:metodologie výzkumu v sociálních vědách
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 607 535 967
553 46 3225
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1966 - 1968Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci - 1. obor: specializace numerická matematika; 2. obor: učitelství matematika - fyzika
1963 – 1966Střední všeobecná vzdělávací škola (Gymnázium) v Krnově

Kvalifikace

2003Doc. Habilitace docentem pro obor sociologie, UP v Olomouci
2015CSc. Kandidát filozofických věd, MU v Brně
1972RNDr.

Další vzdělávání, kurzy

1994 - dosudVedení kurzů všímavosti a vhledu (jako základ kvalitativního vědění)
1992 - dosudKurzy všímavosti a vhledu

Zaměstnání, praxe

2012 – 2013docentka na katedře sociálních věd FSS OU Ostrava
2008 – 2012docentka na katedře sociální práce FSS OU Ostrava
2003 – 2008docentka na katedře sociální práce ZSF OU Ostrava
1997 – 2003odborná asistentka na katedře sociální práce ZSF OU Ostrava
2003 – 2011docentka na katedře sociologie a andragogiky FF UP Olomouc)
1990 – 2003odborná asistentka na katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci
1976 – 1990odborný pracovník na katedře aplikované sociologie FF UP v Olomouci
1969 – 1976matematik analytik v Laboratoři výpočetní techniky UP v Olomouci

Odborné zaměření

Metodologie výzkumu v sociálních vědách
Kvantitativní, kvalitativní a integrovaný výzkum v sociálních vědách
Evaluační výzkum

Působení v zahraničí

24. 2. 2011Katolícka univerzita v Ružomberoku, Slovensko. Vyžádaná přednáška „Integrovaný výskum v sociálnych službách, jeho interpretácia, úskalia a súčinnosť s dotknutou legislativou“
2005Týdenní pobyt na: Univerzita v KUOPIO, Finsko, Výuka v rámci projektu SOKRATES Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu (Integrated Research Strategy in Social Sciences)
2003Týdenní pobyt na: Univerzita v KUOPIO, Finsko, výuka tematické oblasti „Metodologické problémy výzkumu v sociální práci se zaměřením na uplatnění integrované výzkumné strategie ve výzkumu GAČR: Senioři ve společnosti.“
2001Týdenní pobyt na: Canterbury Crist Curch University College - Vyžádané Dept. of Social Work, Canterbury Crist Curch University College. Výuka v rámci projektu SOKRATES. Výuka předmětů (1) "Diploma in Social Work"; (2)"Advanced Diploma in Social Work"; (3) "Advanced Certificate in Care Management".
1999Týdenní pobyt na: Katholische Univestität Eichstätt - Vyžádané katedrou sociální práce Katolische Universität Eichstätt. Výuka v rámci projektu SOKRATES. Výuka předmětů (1) "Social work reseach methods"; (2) "Qualitative research methods"; (3) "Social worker´s skills in social situations".
1995Měsíční pobyt na: Department of Sociology, University of York, U.K. Stáž pro obor Specifické postupy ve výuce kvalitativních metod pro společenské vědy.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinastřední
Němčinazákladní


THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES
Alice Gojová, Ivana Loučková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Social Work Research in the Czech Republic
Ivana Loučková, Juha Erkki Antero Hämäläinen, Mirka Nečasová, Brian Littlechild, Marie Špiláčková
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Výzkum jako proces - od teorie přes výzkumnou otázku k empirickým poznatkům
Ivana Loučková, Detlef Heinrich Baum
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkum v sociální práci - problémy a možnosti
Ivana Loučková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Integrovaný výzkum v sociálních službách, jeho interpretace, úskalí a součinnost s legislativou
Ivana Loučková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti a meze výzkum v sociální práci
Ivana Loučková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumný úkol a volba vhodné metodologické strategie
Ivana Loučková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu
Ivana Loučková
Rok: 2010, Sociologické nakladatelství SLON
odborná kniha

Sociální souvislosti léčby kožního nádoru seniorů
Ivana Loučková, Martin Molitor, Ivana Molitorová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Integrované paradigma a tvorba dat
Ivana Loučková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Interakce ve výzkumném prostředí a tvorba dat
Ivana Loučková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Problémové situace zkoumání seniorů optikou metodologických přístupů
Ivana Loučková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metodologické přístupy ve výzkumu seniorů
Ivana Loučková, M. Miovský, Jan Čermák
Rok: 2005, AUPO
kapitola v odborné knize

Sociální konstrukce seniorů a jejich posuzovatelů
Ivana Loučková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hodnotové hierarchie seniorů
Ivana Loučková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kvalita života seniorů z pohledu nejen metodologického
Ivana Loučková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kvanititativní, kvalitativní a integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu stárnutí a stáří
Ivana Loučková, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Rok: 2004, Nakladatelství ALBERT-Šalé a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Práce pro druhé a společnost
Ivana Loučková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Rodina očima seniorů a dospělých dětí: Hodnotové hierarchie a typologie
Ivana Loučková
Rok: 2004, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Seniors in Society. Strategies to Retain Individual Autonomy
Ivana Loučková, Dana Sýkorová
Rok: 2004, Social Work &Society
článek v odborném periodiku

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Rok: 2004, ISIS
odborná kniha

Kvalitativní výzkum a jeho ohodnocení jako součást curricula andragogiky
Ivana Loučková
Rok: 2003, UP
kapitola v odborné knize

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Ivana Loučková, Radka Popelková, Alice Gojová
Rok: 2003, Nakladatelství František šalé-ALBERT
odborná kniha

Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.
Ivana Loučková, Dana Sýkorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nestrannost jako základní dovednost badatele-sociálního pracovníka
Ivana Loučková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.
Dana Sýkorová, Ivana Loučková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Tvorba a redukce dat v současném sociálně vědním výzkumu
Ivana Loučková
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Research and Social Work
Ivana Loučková, Adrian Adams, Peter Erath, S.M. Shardlow
Rok: 2001, Russell House
kapitola v odborné knize

Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci
Ivana Loučková
Rok: 2001, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Směrem k integrovaným strategiím nejen ve výzkumu v sociální práci
Ivana Loučková
Rok: 2001, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD
Oldřich Chytil, Ivana Loučková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Čapková MagdalenaHodnotové hierarchie vybrané populace.diplomová 2012 
Kubiková LucieSociální reprezentace dítěte v populaci sociálně vyloučených lokalit na Ostravskudiplomová 2012 
Pavlů MarkétaSociální reprezentace sociální práce občanů ostravského regionudiplomová 2012 
Duračková VeronikaDrogová závislost jako sociální aspekt zdravotní situace vybrané populacediplomová 2010 
Pavlůsková IrenaHodnotové hierarchie dětí a mladistvýchdiplomová 2010 
Prokopová EvaSociální reprezentace vybrané sociální situace u zvolené populace.diplomová 2009 
Banšelová AlžbětaSociální reprezentace vybraného sociálního problému zvolené populace (integrovaný výzkum)diplomová 2008 
Holacká MiroslavaHodnotové hierarchie vybraných populacídiplomová 2008 
Nekudová IrenaSociální reprezentace hodnotových hierarchií uprchlíkůdiplomová 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
rss
social hub