OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Ivana Kaniová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 404, budova B
funkce:
obor činnosti:odborné praxe, kazuistické semináře, práce s cílovými skupinami, vybrané metody sociální práce, projektová výuka
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3211
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011Ph.D. v oboru Sociální poradenství a management sociálních služeb
2006Mgr. v oboru Sociální práce s poradenským zaměřením

Praxe

2012 - dosudOdborný asistent na Katedře sociální práce, Fakulty sociálních studií, Ostravské univerzity
2009 - dosudVlastní psychoterapeutická praxe v psychoterapii zaměřené na člověka
2008 - 2009Manažer komunitního plánování města Bílovce a koordinátor pracovní skupiny zdravotně znevýhodněných osob
2006 - 2009Interní doktorand na katedře Psychologie a sociální práce, Filozofická fakulta, Ostravské univerzity
2009Neuron Consulting s.r.o., Odborný poradce v oblasti outplacement
2007Škola manažerského rozvoje, Lektor v projektu „Manažer vlastní kariéry“-vzdělávání a praxe dlouhodobě nezaměstnaných osob

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Komunikace s klientem
  • Vybrané teoretické perspektivy při práci s nezaměstnanými
  • Odborné praxe

Projekty

2012Sokrates Erasmus, Bildung und Kultur „Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft/ Social Work and Social Economy“ (SOWOSEC) Členka realizačního týmu

Vědeckovýzkumná činnost

2008 - 2011Realizace výzkumu v rámci Dizertační práce, téma: Zvládání zátěže sociálními pracovníky v oblasti péče o duševní zdraví

Působení v zahraničí

22. - 26. 10. 2012Výuka v rámci Programu Sokrates Erasmus na International Week v Ede, Holandsko, Téma: Sociální práce v Evropě

Další vzdělávání (kurzy)

2007 - dosudKurz znakového jazyka, I., II., III. stupeň, Centrum pro podporu studentů se specifickými potřebami
2007- 2011Český institut PCA
Název kurzu/školení: Psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na člověka, rozsah: 1072 hodin
2006 - 2008Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje
Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými, 8 vzdělávacích modulů MATRA III v celkovém rozsahu 126 hodin
2007 - 2008Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji


Všechny publikace

Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Kaniová, I. Case management v oblasti péče o duševně nemocné. 2013.
Kaniová, I. Christelijke Hogeschool Ede - CHE. 2013.
Kaniová, I. Zvládání zátěže v kontextu kompetencí u sociálních pracovníků pracujících s duševně nemocnými. In: Spolupráce v sociální práci. Hradec Králové: Gaudeamus Hradec Králové, 2013. Gaudeamus Hradec Králové, 2013. s. 279-286. ISBN 978-80-7435-259-1.
Kaniová, I. Christelijke Hogeschool Ede. 2012.
Kaniová, I. Zvládání zátěže sociálními pracovníky v oblasti péče o duševní zdraví. 2011.
KANIOVÁ, I. Kompetence v praxi sociálního pracovníka. In: Zborník z konferencie 4. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 338-347. ISBN 978-80-8094-660-9.
Kaniová, I. KOMPETENCE V PRAXI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V OBLASTI PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ. In: Zborník príspevkov zo IV. medzinárodné konferencie doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra: FSVaZ UKF Nitra, 2009. FSVaZ UKF Nitra, 2009. s. 338-347. ISBN 978-80-8094-660-9.
Kaniová, I. Zvládání zátěže sociálními pracovníky v oblasti péče o duševně nemocné. In: Sborník příspěvků k I. česko - slovenské konferenci doktorandů oborů pomáhajících profesí.. Třinec: Tomáš Rucki, 2008. Tomáš Rucki, 2008. s. 56-62. ISBN 978-80-7368-594-2.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Kazdová, I., Schneider, M., Váňová, M. a KANIOVÁ, I. Analýza dotazníkového šetření provedená u poskytovatelů rezidenčních služeb. 2007.
Váňová, M., KAZDOVÁ, I., KANIOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. Ostrava: Magistrát města Ostravy, 2007. Magistrát města Ostravy, 2007.
Váňová, M., KANIOVÁ, I., KAZDOVÁ, I. a Schneider, M. Využití metody Balanced Scorecard v komunitním plánování sociálních služeb. In: II. Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Ostravě. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2007.


AutorNázev práceTypRok
Kučerová KláraSociální život singles přes třicet let a reakce sociální prácediplomová 2018 
Indráková AleksandraPomoc lidem s poruchami příjmu potravydiplomová 2017 
Polachová TerezaPřístup zaměřený na klienta v teorii a praxi sociální prácediplomová 2016 
Šebková DominikaMožnosti pracovního uplatnění osob s tělesným postižením v Moravskoslezském krajidiplomová 2016 
Zowada DavidKlient jako diagnózadiplomová 2016 
Filipčíková MichaelaVyužití přístupu zaměřeného na klienta při práci se seniorydiplomová 2015 
Ösziová KateřinaŽivotní podmínky seniorů v závislosti na prostředí, ve kterém žijídiplomová 2015 
Rossmannová BeátaResocializace osob s chronickým duševním onemocněním v rámci chráněného bydlenídiplomová 2015 
Lacová MonikaSíťování sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněnímdiplomová 2014 
Venglářová VeronikaKvalita poskytovaných služeb v rámci Asociace Trigondiplomová 2014 
Hegerová MartinaInformovanost osob se sluchovým postižením o možnostech tlumočnické službybakalářská 2017 
Gajdičiarová DanaParticipace osob závislých na nealkoholových drogách na procesu léčbybakalářská 2016 
Gattnarová DenisaUplatnění osob s duševním onemocněním na trhu prácebakalářská 2016 
Králová KateřinaPeer konzultant v oblasti péče o duševní zdravíbakalářská 2016 
Kuhnová IrenaPrincipy na člověka zaměřeného přístupu v sociální prácibakalářská 2016 
Marušíková KristýnaCase management v České republicebakalářská 2016 
Raszková VeronikaKomunikace s klienty se smyslovým postiženímbakalářská 2016 
Šťukavcová MarkétaPes jako faktor ovlivňující psychosociální dovednosti seniorů.bakalářská 2016 
Tomková TerezaSociální služby pro osoby s duální diagnózoubakalářská 2016 
Dianová PetraPodmínky komplexní rehabilitace osob s psychiatrickou diagnózoubakalářská 2015 
Kusová MartinaZměny v životě uživatelů v procesu transformace pobytových sociálních služeb příspěvkové organizace Harmonie Krnovbakalářská 2015 
Zítková KamilaProces transformace sociálních služeb se zaměřením na pobytové služby pro osoby s mentálním postižením.bakalářská 2015 
Bednarzová PavlínaPodpora duševně nemocného a jeho blízkýchbakalářská 2014 
Chmelová MartinaKomunikace s klientem v krizibakalářská 2014 
Dehnerová PetraMožnosti využití terapeutických přístupů v sociální prácibakalářská 2014 
Farová VeronikaKompetence studentů sociální práce k přímé práci s klientembakalářská 2014 
Karaffová KamilaMožnosti nabídky sociálních služeb pro adolescenty s psychotickým onemocněnímbakalářská 2014 
Kolárová MarkétaVyužití přístupu zaměřeného na klienta v sociální prácibakalářská 2014 
Mana MarekSociální práce se seniory v kontextu psychobiografického modelu péčebakalářská 2014 
Polachová TerezaEmpatie-základní prostředek komunikace s klientembakalářská 2014 
Slaninová KateřinaSociální práce s klientem s duševním onemocněnímbakalářská 2014 
Stašová GabrielaTransformace služeb péče o osoby s duševním onemocněnímbakalářská 2014 
Stehlíková MonikaPřístup zaměřený na klienta u seniorů s Alzheimerovou demencí.bakalářská 2014 
Vaněček IvoPříprava klienta na změnu bydlení v procesu transformace sociálních služeb.bakalářská 2014 
Wawrzyková NikolaSoučasná role sociálního pracovníkabakalářská 2014 
Žuková KateřinaSpecifika komunikace s klientem s mentálním postiženímbakalářská 2014 
Domanská LucieOsobní asistence u dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2013 
Klímková PetraMožnosti a rizika pobytu dětí v ústavní péčibakalářská 2013 
Sýkorová BlankaSociální práce s týranými dětmibakalářská 2013 
Zowada DavidSociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském krajibakalářská 2013 


Rozvoj systému odborného praktického vzdělávání navazujících magisterských oborů za participace odborníků ze specifických oblastí praxe daných studijních oborů
Hlavní řešitelMgr. Ivana Kaniová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zavádění inovativních metod výuky s aktivním zapojením studentů s důrazem na projektovou výuku
Hlavní řešitelMgr. Ivana Kaniová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub