OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Hana Lukšová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 319, budova ZY
B 424, budova B
funkce:koordinátor klinických praxí
obor činnosti:etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče, dlouhodobá zdravotně sociální péče
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3218
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2015 Ph.D., Ostravská univerzita, Ošetřovatelství
2009 – 2011 Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
2006 – 2009 Bc., Ostravská univerzita, Všeobecná sestra
2000 – 2006 Gymnázium Hlučín – šestileté všeobecné gymnázium

Další vzdělávání, kurzy

2014 Certifikovaný kurz Bazální stimulace, (základní kurz), Institut Bazální stimulace

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav Ošetřovatelství a porodní asistence, odborný asistent
2015 – dosud Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociálních věd, odborný asistent, tajemník oborů: Zdravotně sociální pracovník, Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
2014 – dosud Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiovaskulární oddělení, všeobecná sestra
2013 – 2016 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav Ošetřovatelství a porodní asistence, neakademický pracovník
2013 – 2016 SOŠ Ahol, Ostrava – Vítkovice, externí pedagog
2013 – 2014 Domov Slunovrat, všeobecná sestra

Odborné zaměření

Ošetřovatelské výkony a intervence
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelský proces a dokumentování
Komunikace s osobami se zdravotním postižením
Cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče
Dlouhodobá zdravotně sociální péče
Podpora pečujícím
Organizace ošetřovatelských praxí pro obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Všeobecné lékařství

Ocenění

2014 Stipendista statutárního města Ostravy za akademický rok 2013/2014
2012 Ocenění rektora u příležitosti Akademického dne Ostravské univerzity 8. října 2012 – za aktivní přístup k rozvoji vzdělávacích a vědeckých aktivit

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká kardiologická společnost

Působení v zahraničí

17. - 20. 10. 2016University of Firenze, Itálie, přednáška: Nursing student competences during the practical placement
07. - 13. 3. 2016 Alma Mater Europea, Slovinsko, přednáška: The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic
19. – 24. 10. 2015 University of Aveiro, Portugalsko, přednášky: Czech health Care Systems, Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults
01. - 04. 09. 2015 Instituto Politécnico de Portalegre, Portugalsko, přednáška: Work environment of Czech nurses and nursing care
10. – 14. 3. 2014 Campus Thomas More, Turnhout; Karel de Grote University College, Antwerpen, Belgie (staff mobility)
10 – 14. 4. 2012 20th Florence Network Annual Meeting, Malmö, Švédsko

Jazykové znalosti

Angličtina


Všechny publikace

Lukšová, H. Cílové skupiny dlouhodobé péče. 2017.
Lukšová, H. Syndrom vyhoření u neformálních pečujících. Ostrava. 2017.
Lukšová, H. a Kuzníková, I. Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory. Hygiena. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 12-17. ISSN 1803-1056.
Lukšová, H., Kuzníková, I. a Janíková, E. Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Lukšová, H. a Janíková, E. Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2016.
Kuzníková, I. a Lukšová, H. Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. In: Pražské gerontologické dny 2016. Praha: Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing in foreing country. In: X. Kongres kardiologických sester. Ostrava. 2016.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Peripartální kardiomyopatie z pohledu ošetřovatelství. In: V. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii. Liptovský Mikuláš. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic. In: . 4. International Scientifik Conference ? All about People: Society and Science for Integrated care of people. Maribor. 2016.
Hrubá, M. a Lukšová, H. Zánět dýchacích cest - banalita nebo začátek boje o život?. In: XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno. 2016.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská diagnostika výživy seniorů. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Peripartální kardiomyopatie u žen. In: XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Peripartální kardiomyopatie u žen. In: XXIII. výroční sjez České kardiologické společnosti. Brno. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Role mentora na ošetřovatelské praxi. In: IX. Kongres kardiologický sester. Ostrava. 2015.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská diagnostika u seniorů. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 65-70. ISSN 1338-6263.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská diagnostika u seniorů. In: Theory, research and education in nursing. Martin. 2014.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Ošetřovatelská terminologie a její význam kardiologické praxi. In: VIII. Kongres kardiologických sester. Ostrava. 2014.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Stav výživy seniorů v institucionální péči. Hygiena. 2014, č. 59, s. 17-20. ISSN 1802-6281.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Lukšová, H. Controlled nursing practice of medical students at the University of Ostrava. In: 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. Brno. 2013.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Kompetence studentů ošetřovatelství v rámci klinických praxí. Ostrava. 2013.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Mentoring klinických praxí - reflexe studentů oboru Všeobecná sestra.. In: Klinická praxe studentů - setkání mentorů. Ostrava. 2013.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. VYUŽITÍ DIAGNOSTIKY NANDA INTERNATIONAL U KŘEHKÝCH SENIORŮ. Profese on-line. 2013, roč. 6, s. 23-29. ISSN 1803-4330.
Lukšová, H., Kutnohorská, J. a Vrublová, Y. Kulturní šok českých zdravotníků v islámských zemích. Kontakt. 2012, roč. 14, s. 250-260. ISSN 1212-4117.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Measuring instruments in self-care assessment and self-sufficiency of elderly. In: Stárnutí 2012. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2012. Psychiatrické centrum Praha, 2012. s. 68-77. ISBN 978-80-87142-20-2.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Měřící nástroje v posouzení sebepéče a soběstačnosti seniorů. In: Stárnutí 2012. Studentská vědecká konference. Praha. 2012.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Porucha polykání jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA International. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 490-496. ISSN 1804-2740.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Porucha příjmu potravy u seniorů ve vztahu k ošetřovatelské diagnostice NANDA International.. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2012, roč. 2, s. 70-78. ISSN 1338-6263.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Využití diagnostiky NANDA International u křehkých seniorů. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV.: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. (sborník příspěvků) 2012-09-13 ¨Praha. Praha: FN Motol, 2012. s. 85-92. ISBN 978-80-87347-11-9.
Lukšová, H. a Vrublová, Y. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v životním stylu seniorů.. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství.XIV. Praha. 2012.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
KONHOKonzultační hodiny
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
98PC2Práce s cílovými skupinami 2
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PC2Práce s cílovými skupinami 2
ETZSPEtika ve zdravotnictví
1KOMPKomunikace při zdravotním postižení
2KOMPKomunikace při zdravotním postižení
6FILEFilosofie a etika
6PAZNPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
8KCIDCíl. skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KPODPodpora pečujícím
8PCIDCíl.skupiny dlouh. zdravot. soc. péče
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDLODlouhodobá zdravotně sociální péče
8PPODPodpora pečujícím
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
MSTVPManagement studia
ODPA1Odborná praxe 1
ODPA3Odborná praxe 3
OPDVSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPKS1Odborná praxe 1
OPKS2Odborná praxe 2
OPKS3Odborná praxe 3
OPKS4Odborná praxe 4
OPKS5Odborná praxe 5
OPRLFOšetřovatelská praxe
OPVS1Odborná praxe1
OPVS2Odborná praxe 2
OPVS3Odborná praxe 3
OPVS4Odborná praxe 4
OPVS5Odborná praxe 5
OPVS6Odborná praxe 6
O1OP1Odborná praxe 1
O2OP2Odborná praxe 2
O2PI1Odborná praxe individuální 1
O3OIOOšetřov. péče v interních oborech
O3OP3Odborná praxe 3
O4OI2Odborná praxe individuální 2
O4OP4Odborná praxe 4
PIKS1Odborná praxe individuální 1
PIKS2Odborná praxe individuální 2
PIVS1Odborná praxe individuální 1
PIVS2Odborná praxe individuální 2
ZSPKZdravotně sociální péče v geriatrii
ZSPPZdravotně sociální péče v geriatrii


AutorNázev práceTypRok
Ševčíková NelaMíra deprese u seniorů s ischemickou chorobou dolních končetindiplomová  
Chvílíčková KláraZajištění péče u dospělých klientů ve vigilním komatu z pohledu zdravotně sociálních pracovníkůdiplomová 2018 
Indrová LenkaPsychická pracovní zátěž personálu v domovech pro seniorydiplomová 2018 
Kuchařová TerezaPosouzení soběstačnosti u seniorů s demencí v institucionální péčidiplomová 2018 
Pavlátová AgátaSyndrom vyhoření u neformálních pečujícíchdiplomová 2018 
Polanská NicoleSoběstačnost u hospitalizovaných seniorůdiplomová 2018 
Rulíková KláraÚloha rodinných pečujících při péči o umírajícíhodiplomová 2018 
Stýblová JanaHodnocení kvality života seniorů s využitím nástroje SQUALAdiplomová 2018 
Šarman VratislavPotřeby osob po cévních mozkových příhodáchdiplomová 2018 
Berková PetraInformovanost zdravotnického personálu o koordinované rehabilitaci u pacientů po cévní mozkové příhodě.diplomová 2017 
Dianová PetraDeprese seniorů v institucionální péčidiplomová 2017 
Gorylová NikolaDeprese u seniorů s chronickým selháním srdcediplomová 2017 
Lazecká VeronikaKoordinovaná rehabilitace u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodědiplomová 2017 
Margietová PetraPsychosomatická zátěž ošetřovatelského personálu v institucionální péči o seniorydiplomová 2017 
Polednová GabrielaPéče o seniory v domácím prostředí z pohledu laických pečovatelůdiplomová 2017 
Stočesová LucieVýživa seniorů v kontextu zdravotně sociální péčediplomová 2017 
Svojáková MarkétaSyndrom vyhoření v dlouhodobé péči o seniorydiplomová 2017 
Janská AnnaPosúdenie suicidálneho rizika u seniorovdiplomová 2016 
Šulcová JanaPoruchy polykání u seniorů s neurologickým deficitemdiplomová 2016 
Blašťáková DanaPorušený spánok v ošetrovateľskej starostlivosti u seniorovdiplomová 2014 
Hermanová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se srdečním selhánímbakalářská  
Jurdičová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s hypertenzíbakalářská  
Skotnicová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhoděbakalářská  
Tisoňová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s flebotrombózou dolních končetinbakalářská  
Volochová DanielaŽivot s hemofíliíbakalářská  
Dobešová MichaelaSyndrom vyhoření u všeobecných sesterbakalářská 2018 
Glózová MáriaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s anémiíbakalářská 2018 
Jadamíková PetraSpokojenost klientů v sociálních zařízeníchbakalářská 2018 
Jungová VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliibakalářská 2018 
Schrötterová MartinaOšetřovatelský proces v péči o drogově závislého pacienta s infekční endokarditidoubakalářská 2018 
Valasová VeronikaPotřeby seniorů v institucionální péčibakalářská 2018 
Bonczková TerezieŽivot s implantabilním kardioverterem - defibrilátorembakalářská 2017 
Frňková AnnaRole sociálního pracovníka v práci s osobami s duševním onemocněním.bakalářská 2017 
Krajčová MarkétaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po cévní mozkové příhoděbakalářská 2017 
Motyčáková LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s demencíbakalářská 2017 
Noremberczyková HelenaFiremní školka jako jeden z benefitů pro zaměstnancebakalářská 2017 
Pavlíková KláraOšetřovatelský proces v péči o dítě s projevy celiakiebakalářská 2017 
Ruszová JoannaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po kardiochirurgické operaci s dehiscentní ránoubakalářská 2017 
Šimonidesová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózoubakalářská 2017 
Martiňáková PetraOšetřovatelský proces v péči o pacienta se schizofreniíbakalářská 2016 
Muržínová MarieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po koronárním arteriálním bypassubakalářská 2016 
Pikonská DenisaZájem žáků středních škol o studium nelekářských oborůbakalářská 2016 
Tatarka JakubOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta po totálnej endoprotéze bedrového kĺbubakalářská 2016 
Vidmochová DagmarOšetřovatelský proces v péči o pacienta s plicní emboliíbakalářská 2016 
Jančálková DanielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s alkoholismembakalářská 2015 
Ondřejová IrenaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s parenterální výživou cestou Broviac katetru ve vlastním sociálním prostředíbakalářská 2015 
Vlčková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s malnutricíbakalářská 2015 
Čierna VěraŽivot s hemodialýzoubakalářská 2014 
Gorylová NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s drogovou závislostíbakalářská 2014 
Janská AnnaOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta po operácií žlčníkabakalářská 2014 
Světlíková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s bércovým vředembakalářská 2014 
Hlubková JanaZnalosti studentů středních škol o poskytování první pomocibakalářská 2013 
Ševčíková VendulaŽivot s kvadruplegií (kazuistika)bakalářská 2013 


Dotační titul 3
Hlavní řešitelMgr. Hana Lukšová, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub