OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Eva Nedomová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Nedomová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:znakový jazyk pro sociální pracovníky
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2010Mgr. v oboru sociální práce se zdravotnickým profilem, FSS OU
2010 - dosudDoktorský studijní program Sociální politika a sociální práce FSS OU

Praxe

2011 - dosudOstravská univerzita v Ostravě, Lektor znakového jazyka v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU
2010 - 2011Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, Lektor znakového jazyka
2008 - 2011Střední zdravotní škola a vyšší zdravotní škola, Ostrava, příspěvková organizace.
Učitel odborných předmětů, znakový jazyk
2006 - 2011Automotoklub neslyšících Ostrava, Lektor znakového jazyka
2008 - 2009Magistrát města Ostravy, Lektor znakového jazyka

Vědeckovýzkumná činnost

2011-2014Vědecká pracovnice - studentka Ph.D. v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080
2013Člen řešitelského týmu - Studentská grantová soutěž - Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy, číslo zakázky 20200/6106/1610/02000
2011Člen řešitelského týmu - Studentská grantová soutěž - Autonomie v kontextu zdravotního postižení, číslo zakázky 20/6103/20100/1610
2009 - 2011Člen řešitelského týmu v rámci výzkumného projektu „Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji“.

Působení v zahraničí

2006 - 2007Canterbury Christ Church University Velká Británie, studijní program Socrates Erasmus

Další vzdělávání (kurzy)

2005Státní zkouška ze znakového jazyka
2008Projektové řízení I, 80 hodin
2009Projektové řízení II - Týmy, 80 hodin

Členství

2006 - 2012Člen Auto-moto klubu neslyšících Ostrava


Všechny publikace

Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. In: Truhlářová, Z., Levická, K. (eds.) Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 14-21. ISBN 978-80-7435-359-8.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 102-117. ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Chudoba - historie a současnost jejího měření. In: Truhlářová, Z., Levická, K. (eds.) Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 360-367. ISBN 978-80-7435-359-8.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Chudoba, definování a možnosti jejího měření. Fórum sociální politiky. 2014, roč. 8, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Praha: Portál, 2014. 184 s. ISBN 978-80-262-0726-9.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Marinovová, K., Vaňharová, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., MARINOVOVÁ, K., VAŇHAROVÁ, A. a Urbanová, M. Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy: Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2013. 2013.
Nedomová, E. a Špiláčková, M. Chudoba - historie a současnost jejího měření. In: X. Hradecké dny sociální práce. Professionalism, perspectives and development of social work.. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2013.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Metody sociální práce s jednotlivcem. 2013.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Metody sociální práce s jednotlivcem. Adaptovaný text pro nevidomé.. 2013.
Špiláčková, M., Nedomová, E., Vaňharová, A., Marinovová, K. a Urbanová, M. Task-centered approach in Social Work in practice. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava: Evropský výzkumný institut sociální práce. 2013.
Nedomová, E. Ethical dilemmas in Social Work Research. In: Jarní škola sociální práce/ Spring school of social work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Nedomová, E. a Krhutová, L. Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení. In: Vzdělávání v sociální práci. Praha: FALON, 2012. FALON, 2012. s. 210-217. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L., Nedomová, E. a ŘEHÁNKOVÁ, L. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení. In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Gaudeamus, 2012. s. 251-258. ISBN 978-80-7435-138-9.
Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Partiková, K. a Karchňáková, K. Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.: Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.. 2011.
Krhutová, L. a Nedomová, E. Research of Autonomy in the Hearing Impairment Context. In: Transnational Convergence, Diffusion an Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstätt-Ingolstadt. 2011.
Nedomová, E. Task- centered approach in Social Work. In: Jarní škola sociální práce/Spring school of Social work. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Krhutová, L. a Nedomová, E. Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení. In: Mezinárodní vědecká konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Ostravská univerzita. 2011.
Krhutová, L., Nedomová, E. a Lazarová, L. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení. In: VIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec králové: Ostravská univerzita. 2011.
Nedomová, E. Ethical dilemmas in Social Work Research. In: Sborník z Jarní školy. I. Část. s. 60-66. ISBN 978-80-7464-154-1.


AutorNázev práceTypRok
Kovačová PetraSociální práce se zadluženými a předluženými rodinamidiplomová 2017 
Matušková GabrielaSociální práce s osobami s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Němcová ŠtěpánkaMultidisciplinární přístup při péči o seniory v pobytových zařízeníchdiplomová 2017 
Pargáčová MichaelaHodnocení sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením ve vybraných organizacíchdiplomová 2017 
Urbanová MarkétaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na ambulantní sociální službydiplomová 2014 
Janečková AnežkaNeslyšící klient v sociální prácibakalářská 2016 
Fabíková IvetaSociální práce a integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol.bakalářská 2015 
Fojtová HanaPředluženost občanů jako výzva pro sociální práci.bakalářská 2015 
Galuszková TáňaSociální služby pro osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2014 
Schmidová AndreaIndividuální plánování v Azylovém domě Armády spásy pro muže v Havířověbakalářská 2014 
Sztefková PavlínaŽivot na ulicibakalářská 2014 
Marková DanielaProblematika osob ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s předluženímbakalářská 2013 
Matušková GabrielaZaměstnávání osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Podzimková JanaKomunikace pracovníků sociálních služeb se seniorem v pobytovém zařízeníbakalářská 2013 
Pristačová DanielaKomunikace osob se sluchovým postižením.bakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub