OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Detlef Heinrich Baum

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Detlef Heinrich Baum
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:obecná sociologie, sociální politika
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle - Ostrava). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 76 s. ISBN 978-80-7464-554-9.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7464-491-7.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 219-238. ISBN 978-80-7464-390-3.
Baum, D. H. Tradice výzkumu v sociální práci. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 37-62. ISBN 978-80-7464-390-3.
Loučková, I. a Baum, D. H. Výzkum jako proces - od teorie přes výzkumnou otázku k empirickým poznatkům. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 63-119. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Baum, D. H. Dorf und Stadt als idealtypische Konturen und Lebensräume in Ost und West. Transcript-Verlag Bielefeld, 2013.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.
Baum, D. H. Social Work in the City - Community Work under changed Conditions in post-industrialised Cities.. In: ?Mezinárodní vědecká konference. X. Hradecké dny sociální práce. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce?. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a MPSV ČR. 2013.
Baum, D. H. Social Work in the City - Community Work under changed Conditions in post-industrialised Cities..
Baum, D. H. Soziale Arbeit. In: Soziale Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2012. s. 571-592. Handbuch Stadtsoziologie. ISBN 978-3-531-17168-5.
Baum, D. H. Armutsbericht des Landkreises Bad Kreuznach. der Ort der Ausgabe Koblenz: Fachhochschule Koblenz, 2011. Armutsbericht des Landkreises Bad Kreuznach. 180 s.
Baum, D. H. Aktiv im Alter - Alter und Altern in der Verbandsgemeinde Linz: Alter und Altern in der Verbandsgemeinde Linz. der Ort der Ausgabe Koblenz. vyd. Institut für Stadt- und Gemeindeforschung: Fachhochschule Koblenz, 2010. im Alter. 76 s.
Baum, D. H. The Relationship between social exclusion and spatial segregation in urbanised modern societies. In: Soziale Profession für ein soziales Europa. 1. vyd. Boskovice: Albert Boskovice, 2010. s. 125-136. Ecspress Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Baum, D. H. Grenzen deprivierter Räume. Politikon. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 17-25. ISSN 18649777.
Baum, D. H. Health of Children in a deprived Quarter. In: Health of Children in the. Mainz: University of Mainz, 2009. University of Mainz, 2009. s. 21-30.
Baum, D. H. Leben in Brey: Eine Gemeindestudie im Rahmen eines Dorfmoderationsprozesses. Institut für Stadt- und GemeindeforschungKoblenz: Fachhochschule Koblenz, 2009. Leben in Brey. 85 s.
Baum, D. H. The qualitiy of Life in an urban quarter. In: Research and Social Work in urban areas. Antwerpen: Universität Antwerpen, 2009. Universität Antwerpen, 2009. s. 11-33.
Baum, D. H. The quality of life in the quarter of Lützel. Reflections about the cooperation and the relationships between several partners in this research project. In: The quality of life in the quarter of Lützel. Reflections about the cooperation and the relationships between several partners in this research project. Antwerp: University of Antwerp, 2009. University of Antwerp, 2009. s. 31-42.
Baum, D. H. Akteure der Förderung von Kindergesnudheit im Quartier. In: Akteure der Förderung von Kindergesnudheit im Quartier. s. 39-43.
Baum, D. H. Lebensqualität im Stadtteil Lützel. Eine Untersuchung im Rahmen des Programms. In: Lebensqualität im Stadtteil Lützel. Eine Untersuchung im Rahmen des Programms.
Baum, D. H. Die Stadt in der Sozialen Arbeit: Eine andere Begründung der Sozialraumorientierung. In: Die Stadt in der Sozialen Arbeit. Über das Mögliche und Unmögliche in der Sozialpädagogik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2007. s. 203-220. Die Gestaltung des Sozialen. ISBN 3-531-15082-0.
Baum, D. H. Die Stadt in der Sozialen Arbeit: Ein Handbuch für planende und soziale Berufe. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 2007. 404 s. ISBN 978-3-531-15156-4.
Baum, D. H. Kinderarmut und Gesundheit - Leitorientierung für Praxisprojekte am Bespiel einer sozialraum-orientierten Gesundheitsförderung. 89 s.
Baum, D. Sozial benachteiligte Quartiere, Der Zusammenhang von räumlicher Segregation und sozialer Exklusion am Beispiel städtischer Problemquartiere.. s. 136-155.
Baum, D. Sozial benachteiligte Quartiere. Der Zusammenhang von räumlicher Segregation und sozialer Exklusion am Beispiel städtischer Problemquartiere. 2007.
Baum, D. H. Sozial benachteiligte Quartiere. Der Zusammenhang von räumlicher Segregation und sozialer Exklusion am Beispiel städtischer Problemquartiere. In: Die Stadt in der sozialen Arbeit. Ein Handbuch für soziale und planende Berufe. s. 136-155. ISBN 978-3-531-15156-4.
Baum, D. H. Die Stadt in der sozialen Arbeit. - eine andere Begründung der Sozialraumorientierung in: der Kinder- und Jugendhilfe. In: Das Soziale gestalten, über Mögliches und Unmögliches in der Sozialpädagogik. s. 167-184. ISBN 3-531-15082-0.
Baum, D. H. Armut - Definitionen und Ansätze. Armut - Definitionen und Ansätze. 2005, č. 3, s. 18-29. ISSN 0939-4354.
Baum, D. H. Social Inclusion and Exclusion as specific structural Processes of modern Societies.: Challenges to a changing Social Policy. In: De- und Reconstruction in European Social Work. s. 17-30. ISBN 80-7326-072-7.
Baum, D. H. The Relationship between Social and Spatial Exklusion in an Urban Context: Consequences for the Development and the Behaviour of Young People. In: Children, Young People and Families, Examinig social work practice in Europe. s. 83-98. ISBN 88-430-3265-8.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub