Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Dana Sýkorová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:metody sociologického výzkumu, gerontosociologie, sociologie rodiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3225
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2006docentka v oboru sociologie, habilitační řízení na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
1992−1995Ph.D., doktorský studijní program sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1989−1992externí vědecká příprava v oboru sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Ev. Purkyně v Brně
1981PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1977−1981absolvování oboru Výchova a vzdělávání dospělých, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přehled zaměstnání

2006–dosuddocentka na Katedře sociální práce/Katedře společenských věd Fakulty sociálních studií OU v Ostravě (docentka na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci)
1990–2006odborná asistentka na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě (odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci)
1987−1990odborná asistentka na Katedře aplikované sociologie Filozofické fakulty UP v Olomouci
1986−1987výzkumná pracovnice na Katedře aplikované sociologie Filozofické fakulty UP v Olomouci

Působení v zahraničí

2010Bratislava, SR: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia SoÚ SAV a 20. výročia jeho obnovenia Desaťročia premien slovenskej spoločnosti (vyžádaná přednáška: „Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří“).
2008Canterbury, Velká Británie: Canterbury Christ Church University, Faculty of Health and Social Care, Dept. of Social Work, Community and Mental Health.
2007Kuopio, Finsko: University of Kuopio, Faculty of Social Science, Dept. of Social Work and Social Pedagogy.
2003Trento, Itálie: Universitá degli studi di Trento, Facoltá di Sociologia.
2001Bregenz, Rakousko: Akademie für Sozialarbeit Vorarlberg.
2000Koblenz, SRN: Fachhochschule, Fachbereich Sozialwesen.
1994Lancaster, Velká Británie: Lancaster University, Dept. of Applied Social Science (Příprava kurzu Příbuzenská solidarita)

Aktivní působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

  • Členka oborové rady pro sociální a ekonomické vědy Grantové agentury Akademie věd ČR (od roku 2009)
  • Členka řídícího výboru Masarykovy české sociologické společnosti (2006−2008; 2000−2002)
  • Členka výboru sekce sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti (od roku 2008)
  • Členka Riaditeľskej rady Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny v Bratislave (2000−2003)

Působení ve vědeckých/oborových radách

  • Členka vědecké rady FSS OU v Ostravě
  • Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociální práce (FSS OU v Ostravě)
  • Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociologie (FSS MU v Brně) Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociologie (FF UP v Olomouci)


Bydlení v kontextu chudoby a stáří
Dana Sýkorová, Gabriela NYTRA, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Housing in Old Age and Poverty
Dana Sýkorová, Gabriela Nytra, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Výzkum chudoby ve stáří
Dana Sýkorová, Gabriela Nytra, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory
Lenka Krhutová, Lenka (ed) Krhutová, Věra Malík Holasová, Dana Sýkorová, Lucie Pawlasová
Rok: 2013, Albert
kapitola v odborné knize

Privatizace v sociálních službách pro seniory
Lenka Krhutová, Věra Malík Holasová, Šárka Hlisnikovská, Dana Sýkorová, Lucie Pawlasová
Rok: 2013, František Šalé - ALBERT
odborná kniha

Teorie adaptace na stáří. S. 63-66 in Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce
Dana Sýkorová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Autonomie a aktivita, alfa a omega zvládání stáří?
Dana Sýkorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Staří lidé ve městě. (Na okraj velkého tématu.)
Dana Sýkorová
Rok: 2012, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Aging and the Old Age in the Context of Changing Cities
Dana Sýkorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Autonomie
Dana Sýkorová, Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Iva Holmerová, Roman Jirák, Helena Zavázalová, Petr Wija ... další autoři
Rok: 2011, Grada
kapitola v odborné knize

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2011, Educación Social
článek v odborném periodiku

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
článek v odborném periodiku

Making Families at an Old Age
Dana Sýkorová
Rok: 2011, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří
Dana Sýkorová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prostor (Město) a stáří-znovuobjevované souvislosti
Dana Sýkorová
Rok: 2010, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Rodina, partnerství a demografické stárnutí
Dana Sýkorová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří
Dana Sýkorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Work, Families and Organisations in Transition: European Perspectives
Dana Sýkorová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Senioři a rodina. Mýty a skutečnost
Dana Sýkorová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Senioři a rodina. Mýty a skutečnost
Dana Sýkorová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Věková identita
Dana Sýkorová
Rok: 2009, Sociológia
článek v odborném periodiku

Změna sociologické perspektivy, aneb od nukleární rodiny k širší rodině
Dana Sýkorová
Rok: 2009, Reprodukce nebo intimita?
článek v odborném periodiku

Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů
Dana Sýkorová
Rok: 2008, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Prostor a věci v kontextu stáří
Dana Sýkorová
Rok: 2008, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie
Dana Sýkorová
Rok: 2007, Sociologické nakladatelství (SLON)
odborná kniha

Bezdětnost ve stáří. Ztráty bezdětných, zisky rodičů?
Dana Sýkorová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Několik poznámek na téma vdovství: Ambivalentnost sociální podpory při ovdovění
Dana Sýkorová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Senioři a významy generace
Dana Sýkorová
Rok: 2007, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání
Dana Sýkorová
Rok: 2006, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Senioři v České republice. Mýty a jejich dekonstrukce
Dana Sýkorová
Rok: 2006, Sociológia
článek v odborném periodiku

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Osobní autonomie seniorů v kontextu rodinných vztahů
Dana Sýkorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Peníze a kvalita života ve stáří
Dana Sýkorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Strategija adaptacii k osobjennostjam starenija i požilogo vozrasta
Dana Sýkorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Autonomie očima seniorů
Dana Sýkorová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Rok: 2004
ediční a redakční práce

K sociálním sítím seniorů: Senioři v rodině
Dana Sýkorová
Rok: 2004, Sociální práce/Sociálna práca.
článek v odborném periodiku

Krize. Psychologický a sociologický fenomén
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová, Alice Gojová, Irena Sobotková, Miroslav Dopita
Rok: 2004, Grada Publishing
odborná kniha

Krizová intervence pro praxi
Naděžda Špatenková, Irena Sobotková, Anna Schneiderová, Kateřina Ivanová, Pavel Veselský, Šárka Chytilová, Michaela Trnová, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2004, Grada Publishing
odborná kniha

Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje
Alice Gojová, Dana Sýkorová
Rok: 2004, Sociální práce/ Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Seniori o politike
Dana Sýkorová
Rok: 2004, Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodne vzťahy
článek v odborném periodiku

Senioři a zdraví
Naděžda Špatenková, Dana Sýkorová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Senioři v rodině a společnosti z pohledu střední generace dospělých dětí
Dana Sýkorová, Alice Gojová
Rok: 2004, Nakladatelství František Šalé - ALBERT
kapitola v odborné knize

Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků
Alice Gojová, Radka Popelková, Oldřich Chytil, Dana Sýkorová
Rok: 2004, ALBERT
odborná kniha

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Rok: 2004, ISIS
odborná kniha

Zájem seniorů o politiku - politika v edukaci seniorů
Dana Sýkorová
Rok: 2004, Vzdelávanie dospelých
článek v odborném periodiku

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Ivana Loučková, Radka Popelková, Alice Gojová
Rok: 2003, Nakladatelství František šalé-ALBERT
odborná kniha

Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.
Ivana Loučková, Dana Sýkorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.
Dana Sýkorová, Ivana Loučková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Intergenerational Solidarity:What does it mean a Society in Transformation?
Dana Sýkorová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory (konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity)
Dana Sýkorová
Rok: 1996, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Brezina MartinEfektivita programů vzdělávání a pracovního výcviku pro skupiny, ohrožené na trhu prácedisertační 2016 
Nytra GabrielaOvdovění ve stáří. Strategie jeho zvládání.disertační 2016 
Greiplová VěraBydlení seniorů v institucích (případová studie domova pro seniory Bílá Opava)diplomová 2013 
Pulkertová MartinaMediální obraz sociální práce se seniory (obsahová analýza mediálních sdělení)diplomová 2013 
Slavíčková IzabelaZkušenost stárnutí a stáří se zdravotním handicapemdiplomová 2013 
Vávrová HanaStaří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?)diplomová 2013 
Fiala MartinSociální práce a/nebo péče o seniory s demencídiplomová 2012 
Nogolová TerezieSocioprostorové aspekty života ve stáří (případ Vesnice).diplomová 2012 
Suchánková AlžbětaSocioprostorové aspekty života ve stáří (případ Města)diplomová 2012 
Fusková DanaMatka s dítětem po rozvodudiplomová 2011 
Kišková JitkaŽivotní ztráty a strategie jejich zvládání ve stáří: Ovdovění.diplomová 2011 
Merendová LenkaBleskové povodně - formální a neformální zdroje pomoci postiženým povodněmi.diplomová 2011 
Symerská MichaelaProblematické situace v sociální práci se seniory.diplomová 2011 
Švábová ZuzanaNásilí páchané na seniorech.diplomová 2011 
Kolářová HanaProfesionální ageismus: Ageismus v sociální práci (Případová studie)diplomová 2010 
Kučerová MartinaSociální pracovník a další pomáhající profese v procesu adaptace při umístění do domova pro seniory.diplomová 2009 
Žurková MiroslavaSenioři v institucích - strategie zachování osobní autonomie.diplomová 2009 
Pospíšilová TerezaAgeismus v sociální prácidiplomová 2008 
Zimolová AndreaPercepce rodiny a rodičovských vzorů u dětí vyrůstajících v dětských domovechdiplomová 2008 
Balcarová HanaSenior v rodině (případová studie)diplomová 2007 
Wojnarová MagdaManželství ve stáří (Volný čas manželů).diplomová 2007 
Průšová LucieBýt člověkem určitého věku (generační pohled na stáří a seniory)diplomová 2006 
Michalík PetrŽivotní ztráty a strategie jejich zvládání ve stáří: Ovdovělí muži.bakalářská 2014 
Jařabáč IvanPracovní výchova jako předpoklad profesní orientace handicapovaných žáků před vstupem na odborné učilištěbakalářská 2005 


Inovace předmětu "Senioři ve společnosti" a tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
rss
social hub