Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Anna Krausová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Anna Krausová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 409, budova B
funkce:fakultní editor OU LIVE
obor činnosti:sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3213
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 – 2007Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, studijní obor Sociální práce (6731V012), doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce (P6731).
1995 – 2000Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, magisterský studijní obor Sociální práce se zdravotnickým profilem (kód 5345 T), studijní program Specializace ve zdravotnictví.

Kvalifikace

2007Ph.D., studijní obor Sociální práce (6731V012), doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce (P6731). Téma disertační práce: „Komunitní vzdělávání jako přístup v řešení problému sociální exkluze“
2005Mgr., magisterský studijní obor Sociální práce se zdravotnickým profilem (kód 5345 T), studijní program Specializace ve zdravotnictví. Téma diplomové práce: „Projekty určené k řešení vzájemného soužití romské minority a majority na území Slezské Ostravy“.

Další vzdělávání, kurzy

2003 – 2004Certifikát z výcviku “Komunitní práce a inkluze Romů” (pod vedením holandských lektorů: Jef Helmer, Leida Schuringa – Spolu International Foundation (SPOLU)
2003Certifikát z výcviku „PCM – Projektový cyklus“ (Nymburk)
2003Certifikát z výcviku v rámci projektu Phare (CZ01 02.01.02) – Výcvik pro organizace občanské společnosti (Prospectus, Opava)
2003Certifikát z výcviku vzdělavatelů se zaměřením na komunitní rozvoj a techniku projektového řízení v EU projektech v rámci projektu BCARN – Building Capacities of Roma Non-goverment organizations (Brno)

Zaměstnání, praxe

9/2013 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií (1,0 - odborná asistentka s vědeckou hodností se zaměřením na sociální politiku a makrometody sociální práce)
2014 – 2015Externí hodnocení projektů (DPP) - Blokový grant (Finanční mechanismy EHP Norska, Lichtenštejnska a Islandu), pro Nadaci Rozvoje Občanské společnosti (NROS)
10/2008 – 8/2013Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií (1,0 - odborná asistentka s vědeckou hodností pro výuku teorií a metod sociální práce)
2008 – 2009Externí hodnocení projektů (DPP)- EEA§Norway Grants pro Nadaci Rozvoje Občanské Společnosti (NROS)
9/2005 – 9/2008Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta (1,0 - odborná asistentka pro výuku teorií a metod sociální práce)
2005 – 2007Externí hodnocení projektů (DPP) v rámci 0peračního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP RLZ) globální granty pro Nadaci Rozvoje Občanské Společnosti (NROS)
2/2002 – 6/2005Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta (interní doktorandka na Katedře sociální práce)
2002 – 2003Občanské sdružení Vzájemné soužití (0,5 – projektový management a fundraising)
2001 – 2002ÚMOb Nová Ves (Statutární město Ostrava) (1,0 - sociální pracovnice)
2000 – 2001Občanské sdružení Vzájemné soužití (1,0 – sociální pracovnice a vedoucí nezávislé sociálně-právní poradny)
1997 – 2000Občanské sdružení Vzájemné soužití (dobrovolník – vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež, sociální práce v komunitě Na Liščině (Ostrava – Hrušov)

Odborné zaměření

Sociální politika
Makrometody sociální práce
Projektové řízení
Fundraising

Akademické funkce a členství v orgánech

2/2015 – 8/2017vedoucí Katedry sociálních věd (FSS OU)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

8/2008 – 6/2011členství v Lokálním partnerství Slezské Ostravy (Agentura pro sociální začleňování)

Působení v zahraničí

16. 4. – 20. 4. 2018Slezská univerzita v Katowicích (CEEPUS výuková mobilita)
19. 3. – 23. 3. 2018Trnavská univerzita v Trnavě (CEEPUS výuková mobilita)
28. 11. – 29. 11. 2017Trnavská univerzita v Trnavě (konzultace a výuka k inovovanému předmětu IRP201704)
29. 6. – 2. 7. 2017University of Applied Sciences Munich (zvaná přednáška v rámci semináře: "Strukturen und Organisationen der Sozialpolitik und der Sozialwirtshaft im Kontext der Europäischen Union"
30. 6. – 2. 7. 2016University of Applied Sciences Munich (zvaná přednáška v rámci semináře: "Strukturen und Organisationen der Sozialpolitik und der Sozialwirtshaft im Kontext der Europäischen Union"
25. – 29. 4. 2016Slezská Univerzita v Katowicích (CEEPUS výuková mobilita)
8.2. - 12. 2. 2016Jönköping University (Erasmus výuková mobilita)
22. – 24. 11. 2015Trnavská univerzita v Trnavě (Erasmus výuková mobilita)
7. 5. – 10. 5. 2015University of Applied Sciences Munich (zvaná přednáška "Structures and challenges of organizations of Social Work in consideration of the national-political/ socio-political and European context?")
19. 4. – 25. 4. 2015Instituto Superior de Serviço Social do Porto (Erasmus výuková mobilita)
13. – 17. 4. 2015FH Campus Wien (CEEPUS výuková mobilita)
13. 10. – 14. 10. 2014Hatfield (Hertfordshire) aktivní účast na ERIS Conference 2014: Research and social work practice- mutually beneficial endeavour or uneasy bedfellows?
7. 5. – 9. 5. 2014FH Campus Wien (setkání sítě SOWOSEC)
9. 4. – 11. 4. 2014FH Campus Wien (Erasmus výuková mobilita)
16. 10. – 18. 10. 2013Slezská univerzita v Katowicích (setkání sítě SOWOSEC)
25. – 27. 4. 2013FH Campus Wien (Erasmus výuková mobilita)
26. 4. – 28. 4. 2012FH Campus Wien (Erasmus výuková mobilita)
25. 10. – 29. 10. 2011Christelijke Hogeschool Ede (Erasmus výuková mobilita)
8. 10. – 9. 10. 2011FH Campus Wien (Erasmus výuková mobilita)
28. 4. – 1. 5. 2011FH Campus Wien (Erasmus výuková mobilita)
9. 2. – 11. 2. 2011Trnavská univerzita v Trnavě (Erasmus výuková mobilita)
1. 12. – 3. 12. 2010Trnavská univerzita v Trnavě (Erasmus výuková mobilita)
16. 4. – 17. 4. 2010FH Campus Wien (Erasmus výuková mobilita)
10. 12. – 11. 12. 2009Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille (aktivní účast na International Seminar: “Guiding, Helping and Protecting Youngsters and Children in Europe and else where”)
8. 3. – 13. 3. 2009Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille (Erasmus výuková mobilita)
4. 3. – 7. 3. 2008Trnavská univerzita v Trnavě (Erasmus výuková mobilita)
22. 5. – 25. 5. 2006Universitá della Calabria (Erasmus výuková mobilita)
6. 10. – 9. 10. 2005Institut de Educatiei Bukurešť (Účast na 6. závěrečném mezinárodním workshopu v rámci projektu MAFF)
8. 4. – 10. 4. 2005Escola Universitaria de Traball Social Universitat Ramon Llull Barcelona (účast na 5. mezinárodním workshopu v rámci projektu MAFF)
21. 10. – 25. 10. 2004Associazione Communita's Progetto Sud. (Cosenza, Calabria) (účast na 4. mezinárodním workshopu v rámci projektu MAFF)
13. 5. – 16. 5. 2004Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille (účast na 3. mezinárodním workshopu v rámci projektu MAFF)
14. 5. – 18. 5. 2003P&W Projekt Gesellschaft mbH. (Munich) (Účast na 1. mezinárodním workshopu v rámci projektu MAFF /Making Social Agencies Fit for the Future/Leonardo da Vinci II)

Jazykové znalosti

Angličtinaúroveň středně pokročilý
Němčinaúroveň mírně pokročilý


Všechny publikace

GANOBJÁKOVÁ, K., Bruzková, B., Krausová, A. a Pátková, K. Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě.. In: Spring school 2019: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2019 2019-04-10 Ostrava, Ostravská univerzita. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 35-46. ISBN 978-80-7599-107-2.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Krausová, A. FHS St. Gallen. 2018.
Krausová, A. Slezská univerzita v Katowicích: přednášková činnost v rámci programu CEEPUS. 2018.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě: přednášková činnost v rámci programu CEEPUS. 2018.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich: International Seminar: Strukturen und Organisationen der Sozialpolitik und der Sozialwirt-schaft im Kontext der Europäischen Union.. 2018.
Cilečková, K. a Krausová, A. Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2017.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich: International Seminar: Strukturen und Organisationen der Sozialpolitik und der Sozialwirt-schaft im Kontext der Europäischen Union.. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Krausová, A. Zvaná přednáška v rámci regionálního semináře ANNO k tématu sociálního bydlení (Jihlava): Příklady projektů sociálního bydlení v zahraničí a v České republice. Současné trendy a výzvy.. In: Regionální seminář na téma Sociální bydlení. Jihlava: ANNO - Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, z.s. 2017.
Krausová, A. Zvaná přednáška v rámci regionálního semináře ANNO k tématu sociálního bydlení (Ústí nad Labem): Příklady projektů sociálního bydlení v zahraničí a v České republice. Současné trendy a výzvy.. In: Regionální seminář na téma Sociální bydlení. Ústí nad Labem: ANNO - Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, z.s. 2017.
Krausová, A. Jönköping University. 2016.
Krausová, A., Ottová, M. a Palatý, R. Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě. In: XII.Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v nejisté době 2015-10-02 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus., 2016. Gaudeamus., 2016. s. 108-113. ISBN 978-80-7435-647-6.
Krausová, A., Ottová, M. a Palatý, R. Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, roč. 16, č. 16, s. 39-56. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Slezská Univerzita v Katowicích. 2016.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich. 2016.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2015.
Krausová, A. Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2015.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Brezina, M. Návrat nezaměstnaných rodičů po rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu. Sociální práce/Sociálna práca. 2015, roč. 15, č. 4, s. 101-117. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě. 2015.
Krausová, A. Slezská Univerzita v Katowicích. 2015.
Krausová, A. a WALOSZEK, T. Sociální politika 1. 2015.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2015.
Krausová, A. University of Applied Sciences Munich. 2015.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Brezina, M. Bariéry při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu pohledem nezaměstnaných rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.. Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2014, roč. 8, s. 50-65. ISSN 1804-9095.
Krausová, A. Die Politik der Integration der Roma in der Tschechischen Republik auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene im Zeitraum der "Dekade der Inklusion der Roma 2005-2015". Migration und Soziale Arbeit (IZA). 2014, roč. 36, č. 2, ISSN 1432-6000.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2014.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2014.
Krausová, A. a WALOSZEK, T. How research can benefit practiice of Social Work? Example of qualitative research in area of reconciling work and family life in Ostrava region.. In: ERIS Conference 2014: Research and social work practice- mutually beneficial endeavour or uneasy bedfellows?. Hatfield (Hertfordshire): University of Hertfordshire. 2014.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Ciroková, P. Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi: Sborník z konference XI. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 10. až 11. října 2014. Hradec Králové: Nakladatelsví Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. Nakladatelsví Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 114-120. ISBN 978-80-7435-533-2.
Krausová, A., WALOSZEK, T. a Ciroková, P. Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi. In: XI. Hradec Days of Social Work. Social work in the context of human rights.International Scientific Conference.. Hradec Králové: University of Hradec Králové. 2014.
Krausová, A. Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti služeb zaměstnanosti v ostravském regionu. 2014.
Krausová, A. Sociální pracovník na úrovni makropraxe sociální práce z perspektivy návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné organizaci sociálních pracovníků. In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce: Sborník z konference X.Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. Gaudeamus, 2014. s. 137-144. ISBN 978-80-7435-359-8.
Krausová, A. The case of a Community Education Project in socially excluded Roma locality in Horní Suchá (Havířov, Czech Republic). In: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2014.
Krausová, A. The case of Community Education Project in socially excluded Roma locality in Horní Suchá (Havířov, Czech Republic). In: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości: Czlowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji spolecznej. Konteksty teoretyczne i spoleczno-polityczne 2014-02-25 Cieszyn. Toruň: Adam Marszalek, 2014. Adam Marszalek, 2014. s. 206-2015. ISBN 978-83-8019-012-2.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2014.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2013.
Krausová, A. Komunitní školy - příležitost pro rozvoj školské sociální práce?. Sociální práce/Sociálna práca. 2013, roč. 13, č. 2, s. 50-63. ISSN 1213-6204.
Krausová, A. Projektové řízení z hlediska EU a mezinárodní spolupráce. 2013.
Krausová, A. Sociální pracovník na úrovni makropraxe sociální práce z perspektivy návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a samosprávné organizaci sociálních pracovníků. In: X.Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové. 2013.
Krausová, A. Úloha a význam střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb s ohledem na transformaci komunit. In: Janebová, R., ed. Spolupráce v sociální práci: Sborník z konference IX.Hradecké dny sociální práce.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. Gaudeamus, 2013. s. 356-361. ISBN 978-80-7435-259-1.
Krausová, A. University of Silesia (Katowice). 2013.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2012.
Krausová, A. Úloha a význam střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb s ohledem na transformaci komunit. In: IX. Hradeckié dny sociální práce - Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci. Hradec Králové. 2012.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2011.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2011.
Krausová, A. Christelijke Hogeschool Ede. 2011.
Krausová, A. Příklad spolupráce nestátních neziskových organizací a organizací veřejného sektoru při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci individuálního projektu Moravskoslezského kraje. In: SOCIÁLNA PRÁCA MEDZI PRIVATIZÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave a European Research Institute for Social Work, 2011. Trnavská univerzita v Trnave a European Research Institute for Social Work, 2011. s. 119-126. ISBN 978-80-8082-457-0.
Krausová, A., HORÁK, J., Hruška-Tvrdý, L. a Inspektor, T. Sociálně rizikové lokality v Ostravě. In: Industriální město v postindustriální společnosti, 4.díl, závěrečná monografie. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum o.p.s., 2011. s. 178-208. ISBN 978-80-904810-3-9.
Hruška-Tvrdý, L., Krausová, A. a Stračánek, K. Sociální bydlení v rámci bytové politiky. In: Regenerace bytových domů. Dynamika proměn bydlení.. Ostrava: VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 2011. VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 2011. s. 43-54. ISBN 978-80-248-2379-9.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2011.
Krausová, A. Úloha a význam střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb s ohledem na transformaci komunit. In: Plánování sociálních služeb (cesta k vytvoření místně a typově dostupných služeb na území Moravskoslezského kraje). Ostrava: Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 2011.
Krausová, A. FH Campus Wien. 2010.
Krausová, A. Makrometody sociální práce. 2010.
Krausová, A. Možnosti uplatnění modelů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách.. In: Komunitní práce při řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Olomouc: Krajský úřad Olomouckého kraje a o.p.s. Člověk v tísni. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2010.
Krausová, A. Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille. 2009.
Krausová, A. Příklad spolupráce nestátních organizací a veřejného sektoru při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci individuálního projektu Moravskosleszkkého kraje. In: Sociálna práca mezi privatizáciou a verejným sektorom.. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě. 2009.
Krausová, A. Social legal protection of children in Czech Republic.. In: International Seminar: Guiding, Helping and Protecting Youngsters and Children in Europe and else where.. Lille: Lille Social Instutute (Lille Catholic University). 2009.
Krausová, A. Community Social Work. 2008.
Krausová, A. Trnavská univerzita v Trnavě. 2008.
Krausová, A. a Žurovcová, H. Beispiele Guter Praxis: Tschechien. Sozial Wirtschaft. Zeitung für Sozialmanagement.. 2007, roč. 17, č. 2, s. 22-22. ISSN 1613-0707.
Krausová, A. Komunitní plánování/Strategické plánování: Komunitní plánování/Strategické plánování. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 159-195. ISBN 978-80-7368-229-3.
Krausová, A. Komunitní vzdělávání jako přístup k řešení problému sociální exkluze.. 2007.
Krausová, A. Trnavská Univerzita v Trnave. 2007.
Krausová, A. Universitá della Calabria. 2006.
Krausová, A. Escola Universitaria de Traball Social Universitat Ramon Llull Barcelona. 2005.
Krausová, A. Institut de Educatiei . 2005.
Krausová, A. Závěrečný workshop pilotního vzdělávacího projektu v komunitní práci. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Krausová, A. Associazione Communita's Progetto Sud. 2004.
Krausová, A. Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille. 2004.
Krausová, A. Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v podmínkách soudobé společnosti?. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, č. 12, s. 118-129. ISSN 1213-6204.
Mirgová, E. a Krausová, A. Komunitní centrum Na Liščině, o.s. Vzájemné soužití, Ostrava. In: Řetízek (Sborník příspěvků k metodice práce v organizacích pracujících s romskými dětmi a mládeží. Praha: Občanské sdružení R-Mosty, 2003. Občanské sdružení R-Mosty, 2003. s. 71-79.
Krausová, A. P&W Projekt Gesellschaft mbH. 2003.
Krausová, A. 2.workshop v rámci mezinárodního projektu MAFF [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2003.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
AMEPRInternational Project Management
BKDAVSociální dávky v ČR
BKOSPObory sociální politiky
BKPLPSoc. pol. a její real. v právu soc. zab.
BKSKASoc. služby a standardy kvality
BKSK3St. záv. zk. 3 - Sociální politika
BPDAVSociální dávky v ČR
BPOSPObory sociální politiky
BPPLPSoc.pol. a její real. v právu soc. zab.
BPSKASociální služby a standardy kvality
BPSK3St. záv. zk. 3 - Sociální politika
BZPLPSoc. pol. a její real. v práv. soc. zab.
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
NPLAKStrategické plánování a řízení v SP
NPLAPStrategické plánování a řízení v SP
NPMAKProjektový management
NPMAPProjektový management
NPMEKMezinárodní projektový management
NPMEPMezinárodní projektový management
NPRAKOdborná souvislá praxe 1
NPRAPOdborná souvislá praxe 1
NPR1KOdborná souvislá praxe 1
NPR1POdborná souvislá praxe 1
NPR2KOdborná souvislá praxe 2
NPR2POdborná souvislá praxe 2
NPSEKSeminář k odborné praxi 1
NPSEPSeminář k odborné praxi 1
NPS4KSt. zk. 4 - Rozvoj a řízení v SP
NPS4PSt. zk. 4 - Rozvoj a řízení v SP
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
1SZK3St. závěrečná zk. 3 Sociální politika
2SZK3St. závěrečná zk. 3 Sociální politika
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
JKSOFSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
JPSOFSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
JSOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
NPFIKFinancování sl. soc. práce a fundraising
NPFIPFinancování sl. soc. práce a fundraising
NSFUKFunkce soc. politiky v moderních společ.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
NZMANManagement a projektové řízení
1SODYSociální dávky v ČR
1SOP1Sociální politika 1
1SOP2Sociální politika 2
1SPOLSociální politika
1SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
2SODYSociální dávky v ČR
2SOP1Sociální politika 1
2SOP2Sociální politika 2
2SPOLSociální politika
2SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
3FUNEFundraising a neziskový sektor
3MAKRMakrometody sociální práce
3PREUProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
3PROEProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
3SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
5FUNEFundraising a neziskový sektor
5MAKRMakrometody sociální práce
5PREUProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
5PROEProjekt.říz.z hled.EU a mezinár.spolupr.
5SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
6REPTRepetitorium
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SOPOSociální politika
6SPOLSociální politika
6SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
6SZK2St.závěreč. zk.2 - soc.pol. a soc.práce
8KPROProjektové řízení
8PPROProjektové řízení
98ASPAplikovaná sociální politika
98AVZCizí jazyk v zahraničí
98PCMProjektové řízení v komunitním rozvoji
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Sociál.pol.
98SZ4Stát. záv. zk. 4 - Management/Ekonomie
98ZSPZáklady sociální politiky
99ASPAplikovaná sociální politika
99NVZNěmecký jazyk v zahraničí
99PCMProjektové řízení v komunitním rozvoji
99PSZSoc. pol. a její realizace v právu SZ
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Soc. politi
99SZ4Stát. záv. zk. 4 - Management/Ekonomie
99ZSPZáklady sociální politiky
8KVEZZdravotní a sociální politika
8PVEZZdravotní a sociální politika


AutorNázev práceTypRok
Bartoníková MonikaZhodnocení transformace vybraného pobytového zařízení pro seniory ve Zlínském krajidiplomová 2019 
Červinková VendulaZhodnocení prorodinných opatření zaměřených na flexibilizaci práce v České spořitelně a. s.diplomová 2019 
Málková MarkétaPřínosy a úskalí komunitního plánování sociálních služeb na území Olomouckého krajediplomová 2019 
Plevová GabrielaNabídka a realizace sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel na příkladu města Bílovecdiplomová 2019 
Háková HanaBydlení seniorů v kontextu návrhu sociálního bydlení v České republice a trendy bydlení seniorů v budoucnostidiplomová 2018 
Kendziurová DagmarMožnosti pracovní rehabilitace u duševně nemocných v městě Ostravadiplomová 2018 
Vlašic MagdalenaRodinná politika v kontextu proměny rodiny v postmoderní době.diplomová 2018 
Častulíková PetraFungování Dobrovolnického centra Fakultní nemocnice v Motolediplomová 2017 
Holubková EditaZdravotně sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízenídiplomová 2017 
Pavelková PetraAgenturní zaměstnávání jako nástroj pro řešení nezaměstnanostidiplomová 2017 
Plchotová BarboraZhodnocení nabídky a kvality sociálních služeb ve městě Přerov z pohledu lidí s duševním onemocněnímdiplomová 2017 
Tomanová KarolínaZhodnocení kvality krizového bydlení ve vybraných zařízeních v Ostravědiplomová 2017 
Urbančíková BarboraFlexibilizace práce jako příležitost pro harmonizaci rodiny a prácediplomová 2017 
Ciroková PetraZhodnocení transformačního procesu rodinné politiky v České Republicediplomová 2016 
Klos JanZhodnocení nabídky sociálních služeb ve městě Frenštát pod Radhoštěm pohledem uživatelůdiplomová 2016 
Lendlová KristinaIndividuální plánování v pečovatelské službě jako nástroj managementu kvalitydiplomová 2016 
Minksová LucieKoordinace a řízení dobrovolníků v Domovech pro seniory v Ostravědiplomová 2016 
Modlitbová SimonaVývoj bytové politiky v České republice po roce 1989diplomová 2016 
Odleváková NikolaRole obcí při řešení otázky bydlení osob žijících v nevyhovujícím bydlenídiplomová 2016 
Ottová MonikaPotřeby rodin s dětmi žijícími na ubytovnách na území Statutárního města Ostrava v oblasti bydlení.diplomová 2016 
Palatý RichardPotřeby rodin s dětmi žijícími na ubytovnách na území Statutárního města Ostrava v oblasti bydlenídiplomová 2016 
Svrčková MonikaÚloha managementu při transformaci pobytových sociálních služebdiplomová 2016 
Švajda PetrZhodnocení Programu sociální inkluze Ostravadiplomová 2016 
Vlček DominikPrevence zneužívání sociálních dávek v České Republicediplomová 2016 
Živnéřová EvaOrganizace dobrovolnictví v sociálních službách v městě Ostravadiplomová 2016 
Kostková HelenaDůchodová reforma a nová sociální rizikadiplomová 2015 
Grabicová JanaMožnosti financování sociálních služeb - intervenční centradiplomová 2014 
Maršálková IrenaIndividuální plánování v pečovatelské službědiplomová 2014 
Strachová LucieAnalýza potřeb seniorů v oblasti rozvoje sociálních služeb v Zařízení sociálních služeb LIKAVAdiplomová 2014 
Zborovská KláraHistorický vývoj sociálně vyloučených romských lokalit v Ostravědiplomová 2014 
Altmannová HanaRealizace sociálních služeb v rámci veřejných zakázek krajůdiplomová 2013 
Derychová JanaRealizace sociálních služeb v rámci veřejných zakázek krajůdiplomová 2013 
Hořínková VendulaKomunitní rozvoj a jeho uplatnění při řešení problematiky sociálně vyloučených romských komunitdiplomová 2013 
Krejčíčková LenkaKvalita péče a sociálních služeb pro seniory Domova pro seniory Čujkovova.diplomová 2013 
Paskudová RadkaMarketing a Public Relations v neziskových organizacíchdiplomová 2013 
Sulková KristýnaDobrovolníci jako osobní asistenti v chráněném bydlení Dům svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postiženédiplomová 2013 
Štenzlová KarolinaKomunitní plánování v praxidiplomová 2013 
Trčálek MichalStrategické plánování v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi o.p.s.diplomová 2013 
Večerková MartinaEvaluace realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v opavském regionudiplomová 2013 
Volná MarkétaAnalýza financování vybraných domovů pro seniory v Moravskosleském krajidiplomová 2013 
Chvostková VeronikaRomské děti v neromských rodináchdiplomová 2012 
Hnilová MarkétaEvaluace a možnosti monitoringu sociálních služebdiplomová 2012 
Hrušková OlgaPřístupy škol k začleňování romských dětí do vzdělávacího procesudiplomová 2012 
Krylová LenkaKompetence terénních pracovníkůdiplomová 2012 
Kučinská AnnaSociální ekonomika jako model řešení problematiky nezaměstnanostidiplomová 2012 
Lišková LucieKomunitní plánování sociálních služeb na úrovni mikroregionu.diplomová 2012 
Lišková MichaelaZhodnocení kvality komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místekdiplomová 2012 
Machková MichaelaVývoj strategie Public relations ve Slezské diakoniidiplomová 2012 
Němečková IvanaÚloha terénní sociální práce při řešení drogové závislostidiplomová 2012 
Prusková MonikaTransformace pěstounské péče v České republicediplomová 2012 
Zrasták DanielFundraising neziskových organizací z pohledu veřejnostidiplomová 2012 
Bergerová AlenaZefektivnění managementu Charity Hrabynědiplomová 2011 
Chudobová EliškaRole obcí při řešení problematiky bydlení romské komunitydiplomová 2011 
Mikešová VeronikaSociální služby zaměřené na romskou mládež ve městě Přerovdiplomová 2011 
Sáblová LenkaDopad současné legislativy v České republice na transformaci dobrovolnictvídiplomová 2011 
Škraňková HanaMožnosti využívání prostředků Evropského sociálního fondu v ČRdiplomová 2011 
Trchalíková VeronikaMožnosti financování domů na půli cestydiplomová 2011 
Frydrychová MiroslavaSociální služby v Moravskoslezském kraji, jejich nabídka a zhodnocení pro cílovou skupinu onkologicky nemocných.diplomová 2010 
Nováčková ZdeňkaCharakteristika nového systému financování sociálních služeb z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchdiplomová 2010 
Wojtas KateřinaEvaluace realizace sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na příkladech vybraných nestátních neziskových organizací (působících v ostravském regionu)diplomová 2010 
Husarová JolanaRozvoj komunitního vzdělávání v České republice.diplomová 2009 
Litvik KamilStrategie sociální inkluze Romů na trhu práce.diplomová 2009 
Zapletalová IvetaMetody přispívající k porozumění situaci rodiny - assessment v sociální práci s rodinou.diplomová 2009 
Měrková JanaÚskalí implementace zákona o sociálních službách v činnosti neziskových organizací působících v ostravském regionudiplomová 2008 
Odstrčil TomášRozvoj komunitních škol Moravskoslezského krajediplomová 2008 
Osmančíková EvaJsou klienti dětských domovů po dosažení dospělosti připraveni na praktický život?diplomová 2008 
Sýkorová HanaUplatnění ekologické perspektivy v komunitním rozvoji.diplomová 2008 
Dokulilová MarkétaKomparace jednotlivých modelů komunitního plánování sociálních služeb v České republicediplomová 2007 
Hudeczek RomanBezpečnostní aspekty romské integracediplomová 2007 
Kollrosová LýdieUplatnění metod komunitní práce v České republice v sociálně vyloučených komunitáchdiplomová 2007 
Herzigová KateřinaNaplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského krajebakalářská 2019 
Kratochvíl AdamKoordinovaná rehabilitace jako nástroj pomoci osobám se svalovou atrofiíbakalářská 2019 
Macigová PavlínaZhodnocení nabídky sociálního bydlení pro seniory v Hranicíchbakalářská 2019 
Martiníková Jana DanielaZhodnocení nabídky sociálního bydlení pro seniory v ostravském regionu.bakalářská 2019 
Pinďáková MarieDobrovolnictví v domově se zvláštním režimembakalářská 2019 
Zámečníková TerezaZhodnocení procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Uherském Hradištibakalářská 2019 
Žažová NicolaZhodnocení spokojenosti se službami poskytovanými domovem pro seniory Slunečnicebakalářská 2019 
Molatová PetraPodpora klientů s mentálním postižením v samostatném bydlení.bakalářská 2018 
Sedláček MiroslavTransformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Norsku a v České republicebakalářská 2018 
Veliká KristýnaTransformace pěstounské péče v České republice.bakalářská 2018 
Kaduchová KateřinaDávky pro osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2017 
Šimková VeronikaNaplňování komunitního plánu města Bohumínbakalářská 2017 
Šírek JanÚloha místní akční skupiny Střední Haná, o.p.s. při rozvoji venkova.bakalářská 2017 
Jančíková KateřinaVeřejné služby pro rodiny s dětmi v Českém Těšíněbakalářská 2016 
Orlíková EvaFaktory zapřičiňující život rodin s dětmi na ubytovnách v Havířověbakalářská 2016 
Raszková IvanaMožnosti podpory obcí při řešení otázky bydlení pro nízkopříjmové rodiny s dětmi.bakalářská 2016 
Smetanová KamilaVyužití sociálních dávek v oblasti bydlení pohledem rodin s dětmibakalářská 2016 
Berková ZuzanaDobrovolnictví v dětských domovechbakalářská 2015 
Hrušková MiroslavaPotřebnost sociálních služeb u osob v domácí ošetřovatelské péčibakalářská 2015 
Pavelková PetraTrendy v bytové politice - srovnání Česká republika a Slovenskobakalářská 2015 
Řehulková LucieVýznam služeb následné péče u osob závislých na alkoholu.bakalářská 2015 
Smolková MonikaDobrovolnictví a jeho význam v domovech se zvláštním režimembakalářská 2015 
Žatková SandraZjišťování potřeb občanů v oblasti rozvoje sociálních služeb v obci Sedlnicebakalářská 2015 
Bromková BarbaraIndividuální plánování se seniory v pečovatelské služběbakalářská 2014 
Červeňáková AndreaVliv makroprostředí na sociální rozvoj Romůbakalářská 2014 
Jalůvková AnnaPostavení Romů v současné České společnosti.bakalářská 2014 
Musálková HanaPomoc a podpora rodin s dětmi s poruchami autistického spektrabakalářská 2014 
Ottová MonikaKoncepce sociálního bydlení ve Statutárním městě Karvinábakalářská 2014 
Palatý RichardKoncepce sociálního bydlení ve Statutárním městě Ostravabakalářská 2014 
Vondráková MartinaZhodnocení služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež působících v sociálně vyloučených lokalitách Slezské Ostravybakalářská 2014 
Živnéřová EvaDobrovolník v Integračním klubu Bránabakalářská 2014 
Dražná JanaZhodnocení přínosu komunitního plánování sociálních služeb ve Statutárním městě Ostravabakalářská 2013 
Klohnová JarmilaCharakteristika nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4.lístekbakalářská 2013 
Pánková PetraÚloha sociálního pracovníka v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež ve městě Frýdek-Místekbakalářská 2013 
Valentová PetraSociální bydlení ve městě Orlovábakalářská 2013 
Volná HelenaMožnosti a limity výkonu dobrovolnictví v domovech pro seniorybakalářská 2013 
Hanková TerezaTransformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Jonášová LenkaSociální práce ve vyloučených lokalitách na území Slezské Ostravy ve spolupráci se státními a nestátními institucemi.bakalářská 2012 
Pavlíčková KarlaKvalita života seniorů v domově pro seniory.bakalářská 2012 
Rojčíková MonikaNabídka sociálních služeb Slezské diakonie pro osoby se zdravotním postižením na území Moravskoslezského kraje.bakalářská 2012 
Říčná RenátaSociální inkluze vyloučených romských komunit na Opavskubakalářská 2012 
Šimíková LenkaIndividuální plánování a jeho dopad na život seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb.bakalářská 2012 
Honsárková LenkaPlánování sociálních služeb - plánování sociální služby ve Slezské diakonii (neziskové organizaci)bakalářská 2011 
Košáková LenkaVolnočasové aktivity pro děti z Ostravy - Jihbakalářská 2011 
Kusá DagmarStruktura uživatelů služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve městě Frýdek-Místekbakalářská 2011 
Martínková VladimíraNezaměstnanost Romů v České republicebakalářská 2011 
Ščudlová RůženaAnalýza sociálních aspektů u žen bez domovabakalářská 2011 
Šťastová JanaMožnosti a metody sociální práce s klienty v hmotné nouzibakalářská 2011 
Žydel RostislavZhodnocení možností dobrovolnictví v domovech pro seniorybakalářská 2011 


Jak se žije osobám se zdravotním postižením v (sociálním) bydlení v Ostravě?
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inovace stávajících předmětů v rámci studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Sociální práce, sociální politika
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelCeepus
Stavukončený
SOWOSEC MA Joint Degree Program
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelCeepus
Stavukončený
Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OU a posílení mezinárodní spolupráce v dané oblasti
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti služeb zaměstnanosti v ostravském regionu
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozvoj výuky - inovace předmětů sociální politiky na FSS OSU
Hlavní řešitelMgr. Anna Krausová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub