Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami, SVP)

PŘED podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 4 týdny před vykonáním přijímací zkoušky konzultujte na FSS OU volbu oboru a průběh studia s fakultní koordinátorkou SVP z důvodu prevence neúspěšnosti studia zvoleného oboru.

O možnostech studia na Ostravské univerzitě se lze před konzultací předběžně informovat na webových stránkách Centra Pyramida.

Kontakt: