Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU platný od 29. března 2023

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské programy na Fakultě sociálních studií OU platný od 29. března 2023
Termín pro podání přihlášek ke studiu
30. 04. 2023
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
do 02. 05. 2023
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
25. 05. 2023 – 26. 05. 2023

23. 06. 2023 pro uchazeče SPP
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
23. 06. 2023
 
Termín zaslání příloh k přihlášce
Bc a NMgr program Sociální práce a NMgr program Sociální práce a sociální podnikání
přílohy se předem nezasílají, uchazeči budou k jejich doložení vyzváni
 
NMgr program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
do 05. 05. 2023 (nejzazší datum poštovního razítka)
Termín zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 18. 05. 2023
pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 10. 07. 2023
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
od 17. 07. 2023
informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity; informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 24. 07. 2023
 
Zápisy do 1. roku studia - 1. kolo
červenec 2023
 
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
červenec, srpen 2023
bude upřesněno
Zápisy do 1. roku studia - náhradní termíny
bude upřesněno
 
Odvolací řízení
červenec - říjen 2023
 
 
Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče na Fakultě sociálních studií OU
Termín pro podání přihlášek ke studiu
20.08.2023
 
Termín pro zaplacení administrativního poplatku
do 22.08.2023
nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem
Řádný termín přijímacích zkoušek
bez přijímací zkoušky
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek
bez přijímací zkoušky
 
Termín zaslání příloh k přihlášce
Bc program Zdravotně-sociální péče
do 22.08.2023 (nejzazší datum poštovního razítka)
Zveřejnění neoficiálních výsledků (bodů) na webových stránkách
od 01.09.2023
 
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou přijati nebo navrženi na přijetí
od 01.09.2023
informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí, a pozvánky k převzetí rozhodnutí, resp. k zápisu do studia, budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity; informace mohou být zaslány také na e-mailovou adresu, kterou uchazeči v elektronické přihlášce uvedli
Doručování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu
od 05.09.2023
 
Zápisy do 1. roku studia - 1. kolo
září 2023
bude upřesněno
Nahlížení do materiálů o přijímacím řízení
září 2023
bude upřesněno
Zápisy do 1. roku studia – náhradní termíny
září 2023
bude upřesněno
Odvolací řízení
říjen – prosinec 2023
 


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 04. 2023