Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Promoce FSS OU 2019

V letošním roce se promoce naší fakulty uskuteční 1. a 2. července 2019, a to přímo v naší budově – v aule OU (budova B - Českobratrská 16, 702 00 Ostrava).

Absolventi, kteří se promoce chtějí zúčastnit, musejí provést registraci a zároveň odevzdat do 1 kalendářního týdne po vykonání poslední části SZZk písemnou přihlášku na studijní oddělení fakulty (z důvodu naplánování jednotlivých promočních běhů).


Přesný harmonogram promocí s rozpisem podle konkrétních oborů bude zveřejněn nejpozději 26. června 2019.

Harmonogram:
termín konání bakalářské obory:čas nástupu absolventůčas zahájení promoce
1. července 2019Sociální práce (P)8:209:00
Sociální práce (K)10:2011:00
Komunitní rozvoj (P,K)
Zdravotně sociální pracovník (P)
 
termín konání navazující magisterské obory:čas nástupu absolventůčas zahájení promoce
2. července 2019Management organizací služeb sociální práce (P,K)8:209:00
Sociální práce (P,K)10:2011:00
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (P,K)12:2013:00

P = prezenční forma studia, K = kombinovaná forma studia


  • K promoci se, prosím, dostavte v čase uvedeném pro nástup absolventů, před samotným obřadem proběhne nácvik slavnostního aktu. Pozdě příchozím absolventům nemusí být umožněno se ceremoniálu zúčastnit!
  • Své rodinné příslušníky a hosty, prosím, pozvěte až na hodinu slavnostního zahájení promoce, sál bude otevírán cca 10 minut před zahájením slavnostního ceremoniálu.
  • Doba trvání celého aktu je cca 1 hodinu.
  • Foto je zajištěno, na místě je také možnost zakoupení květin.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou své diplomy vyzvednout od 10. července 2019 v úředních hodinách na studijním oddělení FSS OU, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava.

Promoce FSS OUPromoce FSS OUPromoce FSS OUPromoce FSS OUPromoce FSS OU

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 06. 2019

facebook
rss
social hub