Výsledky doplňujících voleb do AS FSS OU na volební období 2017 - 2020

Protokol o doplňujících volbách do Akademického senátu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity na volební období 2017–2020 konaných ve dnech 27. dubna až 4. května 2018

Voleb se zúčastnilo celkem 14 členek a členů Akademické obce FSS OU z celkového počtu 610 oprávněných voliček a voličů.

Volby proběhly elektronickou formou (eVolby, portal.osu.cz/as), odděleně po komorách, 14 hlasů bylo platných, 0 neplatných.

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO STUDENTSKÉ KOMORY AS FSS OU

Celkem hlasovalo 3 oprávněnÍ voliči a voličky.

Barbora Jendřišáková, S16012, 2. ročník, obor Zdravotně sociální pracovník
Kandidátka získala 3 platné hlasy.

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS FSS OU

Celkem hlasovalo 11 oprávněných voliček a voličů.

Mgr. Miroslav PAULÍČEK, Ph.D., Katedra sociálních věd
Kandidát získal 10 platných hlasů.

Mgr. Ing. Iva TICHÁ, Ph.D., Katedra sociálních věd
Kandidátka získala 1 platný hlas.

DO STUDENTSKÉ KOMORY AS FSS OU BYLA ZVOLENA:

Barbora Jendřišáková, S16012, 2. ročník, obor Zdravotně sociální pracovník

NÁHRADNÍCI DO KOMORY STUDENTŮ AS FSS OU:

Nejsou náhradníci

DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS FSS OU BYLI ZVOLENI:

Mgr. Miroslav PAULÍČEK, Ph.D., Katedra sociálních věd

NÁHRADNÍCI DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS FSS OU:

Mgr. Ing. Iva TICHÁ, Ph.D., Katedra sociálních vědVolební komise:

  • Kateřina Cilečková
  • Klára Ganobjáková
  • Vendula Gojová (předsedkyně volební komise)
  • Veronika Zegzulková

V Ostravě dne 4. května 2018