OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Šárka Dořičáková

Šárka Dořičáková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Šárka Dořičáková
místnost, podlaží, budova: SA 118, budova SA
funkce: tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
obor činnosti:mezinárodní projektový management, sociální podnikání, koncepce kvality v sociální práci, fundraising a neziskový sektor, management v praxi sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 3147
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1989Střední zdravotnická škola Nový Jičín, dětská sestra
2011Bc., Sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci
2013Mgr., Sociální práce zaměřená na komunikaci a aplikovanou psychoterapii, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
2015Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Základy společenských věd
2015 - dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Sociální práce, interní doktorandka

Praxe

1989 - 1996Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, zdravotní sestra
1996 - 2004Domácí zdravotní péče Zubří, zdravotní sestra
2004 - 2008OSVČ
2008 - 2015Podané ruce, družstvo Zubří, sociální a vedoucí pracovnice
2016 - dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, odborná asistentka

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Koncepce a vývoj kvality v sociální práci
  • Sociální podnikání v organizacích sociální práce
  • Fundraising a neziskový sektor
  • Management v praxi sociální práce
  • SOWOSEC

Vědeckovýzkumná činnost

Granty

2013 - 2014P3 - People, Planet, Profit, o. p. s. CZ.1.04/5.1.01/77.00211. Inovativní prosazování sociálního podnikání, ambasadorka pro Střední Moravu
2014 - 2015Mateřské centrum Valašské Meziříčí - EMCÉČKO CZ.1.07/3.2.03/03.0026. Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky NNO, evaluace metodik
2014 - 2015MPSV, CZ.1.04/3.1.00/04.00011. Podpora sociálního podnikání, konzultantka sociálního podnikání pro Střední Moravu

Působení v zahraničí

6 - 9. 7. 2010Partas, Baptec, Trustus, Dublin, Irsko, studijní cesta
23 - 27. 6. 2014GIVE Forschungegesellshaft - Labor für Globale Dörfer, Wien, Rakousko, studijní cesta
29 - 31. 10. 2014Fundacja „Być Razem”, Barka Poznaň, Sociální centrum Chudobczyce, Polsko, studijní cesta

Další vzdělávání (kurzy)

2012 - dosudInternacional Centre for Integrated Psychoterapy and a Healthy Life Style Kroměříž
2015Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T

Členství

2009 - dosudTESSEA ČR, z. s., zakladatelka
2013 - dosudP3 - People, Planet, Profit, o. p. s., ambasadorka sociálního podnikání pro Střední Moravu


Vybrané publikace

Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7464-969-1.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. Influence of Quality of Social Services for the Elderly People Provided with Registration and Without Registration. In: Spring school. Ostrava. 2016.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Delage, A., Coutand, Y., Melinz, G., Pennerstorfer, A., Zierer, B., Botek, O., ULČÁKOVÁ, Š., Dořičáková, Š., Mandrysz, W., Rebeleanu, A., Popescu, L. a Patyán, L. Social Enterprise in the Czech Republic. In: THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
Dořičáková, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. ISBN 978-80-7464-842-7.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. Aktuální pohled na sociální práci v ČR: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií - nutnost reflexe. In: Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie, 2015. s. 67-85. ISBN 978-80-87234-55-6.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v České republice. Sociální služby. 2015, roč. 17, s. 48-49. ISSN 1803-7348.

Všechny publikace

Dořičáková, Š. a Pastrňák, R. Aktuální otázky sociálního podnikání v České republice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7464-969-1.
Dořičáková, Š. International Conference On New Horizons In Education. In: International Confernce On New Horizons In Education. Berlín. 2017.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. Influence of Quality of Social Services for the Elderly People Provided with Registration and Without Registration. In: Spring school. Ostrava. 2016.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Delage, A., Coutand, Y., Melinz, G., Pennerstorfer, A., Zierer, B., Botek, O., ULČÁKOVÁ, Š., Dořičáková, Š., Mandrysz, W., Rebeleanu, A., Popescu, L. a Patyán, L. Social Enterprise in the Czech Republic. In: THE CHANGING FACES OF SOCIAL ECONOMY ACROSS EUROPE: A PERSPECTIVE FROM 7 COUNTRIES. 1. vyd. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, 2016. s. 119-134. ISBN 978-963-318-569-8.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v ČR. 2016.
Dořičáková, Š. Souvislost kvality terénních sociálních služeb pro seniory poskytovaných s registrací. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 17-22. ISBN 978-80-7464-842-7.
Adamec, J., Dořičáková, Š. a Kadlubiec, M. Aktuální pohled na sociální práci v ČR: Rozdílné přístupy mezi americkou a evropskou psychiatrií - nutnost reflexe. In: Psychodiagnostika v době utváření multikulturního společenství. Brno: Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie, 2015. s. 67-85. ISBN 978-80-87234-55-6.
Dořičáková, Š., Knobloch, F. a Enachescu-Hroncová, I. Integrovaná psychoterapie Ferdinand Knobloch. In: Integrovaná psychoterapie. Praha: Univerzita Karlova. 2015.
Dořičáková, Š. Je skutečně nedostatek pracovních míst?. 3P Popularis. 2015, s. 8-9.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání v České republice. Sociální služby. 2015, roč. 17, s. 48-49. ISSN 1803-7348.
Dořičáková, Š. Studijní materiál pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti: Sociální podnikání. 2015.
Dořičáková, Š. Studijní materiál pro vzdělávací program: Přechod NNO k finanční nezávislosti: Udržitelnost sociálního podniku. 2015.
Dořičáková, Š. Ohlédnutí za konferenci o sociálním podnikání. 2014.
Dořičáková, Š. Sociální podnikání, jako fenomén dnešní doby. 3P Popularis. 2014, č. 13, s. 6-7.


AutorNázev práceTypRok
Buřtová AndreaSociální podnikání v Olomouckém krajidiplomová 2017 
Rašková LucieFundraising, marketing a financování nestátních neziskových organizacídiplomová 2017 


Inovace stávajících předmětů studijních programů Zdravotně sociální péče a Sociální politika a sociální práce v kontextu internacionalizace
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Projekt bilaterální spolupráce :Interkulturní projektový management" (Čeští studenti ve Vídni)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková
Období11/2016 - 11/2016
PoskytovatelAction
Stavukončený
Projekt bilaterální spolupráce "Interkulturní projektový management" (8 studentů z Rakouska v Ostravě)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková
Období11/2016 - 11/2016
PoskytovatelAction
Stavukončený
facebook
rss
social hub