OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Habilitační a profesorská řízení > Profesorská řízení