OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Oldřich Chytil

Oldřich Chytil

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 218, budova SA
funkce:
obor činnosti:teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 775 761 557
553 46 3106
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Mošová, M., PULKERTOVÁ, M. a Chytil, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-66. ISSN 1213-6204.

Všechny publikace

Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Mošová, M., PULKERTOVÁ, M. a Chytil, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-66. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? . Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014. s. 277-287. ISBN 978-80-7144-220-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Seibel, F. W., Friesenhahn, G., Lorenz, W., Chytil, O. a Gojová, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 s. ISBN 978-80-7326-192-4.
Otto, H., Thiersch, H., Chytil, O. a Gojová, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. vyd. München: Reinhardt, 2011. 1817 s. ISBN 978-3-497-02158-1.
Chytil, O. Teoretické koncepty sociální práce. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. s. 37-46. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Horáková Hirschlerová, N. a Chytil, O. Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Horák, V. a Chytil, O. Veřejnoprávní média v novém desetiletí. Čas na privatizaci. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Chytil, O. a Matulayová, T. Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 314 s. ISBN 978-80-555-0372-1.
Chytil, O., Nedělníková, D. a Gojová, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Chytil, O. a Gojová, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2010. s. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review - Insight - Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
Magjalić, D. M. a Chytil, O. Social work theory and practice: An international perspective. 1. vyd. Dubrovnik: Inter-University Center Dubrovnik, 2009. 288 s. ISBN 978-953-99765-1-2.
Chytil, O., Gojová, A. a Jovelin, E. Histoire du travail social en Europe. 1. vyd. Paris: Vuibert, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7368-625-3.
Chytil, O., Adams, A., Erath, P. a Jovelin, E. Social Work and Science - An uneasy relationship?. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7326-132-0.
Mahrová, G., Venglářová, M. a Chytil, O. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2138-5.
Friesenhahn, G., Walter, L., Seibel, F. W. a Chytil, O. Community education and its contribution to a Social Europe: Concepts-Prespectives-Implementation. 1. vyd. Ostrava: Albert Boskovice, 2007. ECSPRESS Edition 3. 300 s. ISBN 80-7326-107-3.
Chytil, O. Důsledky modernizace pro sociální práci. SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA. 2007, č. 4, s. 64-71. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. IUC Journal of Social Work. 2007, s. 1-9.
Chytil, O., Seibel, F. W., Otto, H. a Friesenhahn, G. Reframing the Social. Social Work and Social Policy in Europe: Social Work and Social Policy in Europe. 1. vyd. Ostrava: ALBERT, 2007. ECSPRESS-Edition 4. 558 s. ISBN 80-7326-111-1.
Chytil, O. Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. Social Work & Society. 2006, roč. 4, s. 330-340. ISSN 1613-8953.
Chytil, O., Thole, W., Cloos, P., Ortmann, F. a Strutwolf, V. Soziale arbeit im offentlichen Raum. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag, 2005. 241 s. ISBN 978-3-531-14240-1.
Chytil, O. Auswirkungen des EU-Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien. . In: Die EU ?Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. München: Ziel-Verlag, 2004. s. 175-187.
Sýkorová, D. a Chytil, O. Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 2004.
Chytil, O. Die EU -Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. 1. vyd. München: Ziel - Verlag, 2004. 233 s. ISBN 3-937210-14-8.
Popelková, R. a Chytil, O. Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji.. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity., 2004. s. 209-220. ISBN 80-7326-026-3.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Chytil, O., Gojová, A., Nedělníková, D., Erath, P., Littlechild, B. a Vornanen, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 3. 251 s. ISBN 80-7326-027-1.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Popelková, R. a Chytil, O. The Map of Social services for seniors in the Moravian-Silesian Region. In: Strategie for the Maintanance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstatt: ISIS, 2004. s. 103-117.
Chytil, O. Methods of Social Work.. In: Development and Perspectives of Social Work with Regard To The Entry To European Union.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 11-15.
Chytil, O. a Popelková, R. Poverty in the Czech Republic. In: Old and New Poverty in Post Communist Europe. Krakow: Universytet Jagiellonski, 2003. s. 31-39.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Chytil, O. Terminologické problémy ve vzdělávání v sociální práci. In: Rozvoj a výhledy sociální práce ve světle vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 11-14.
Chytil, O. K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce. Sociálna práca a zdravotnictvo. 2002, roč. 3, s. 80-89.
Chytil, O. a Popelková, R. Sociální politika a sociální práce v České republice.. In: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a pespektívy jej rozvoja.: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a perspektívy jej rozvoja. 1999-05-27 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2002. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2002. s. 46-77. ISBN 80-88868-80-7.
Chytil, O. a Chytilová, Š. Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tsechischen Republik am Anfang des 3.Jahrtausends. In: Für ein soziales Europa Ausbilden - Lernen - Handeln in den sozialen Professionen. 1. vyd. Mainz: Johannes Gutenberg Universität, 2002. s. 255-271. ISBN 3-922514-63-4.
Chytil, O. Empty Nest. Opportunity or Obligation?. East Central Europe/L ´Europe du Centre est. Eine Wissenschaftliche Zeitschrift. 2001, s. 151-155. ISSN 0094-3037.
Chytil, O., Lorenz, W., Seibel, F. W. a Strieženec, Š. Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen.. Boskovice: Albert, 2000. 287 s. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. Co-operation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 51-63.
Chytil, O. Cooperation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences.. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. 1999-08-27 Modra. Boskovice: Albert, 2000. Albert, 2000. s. 51-63. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. Die Ausbildung der Professionalität Sozialer Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Die Ausbildung zur Professionalität Sozialer Arbeit in Polen, Tschechien und Deutschland. 1. vyd. Frankfurt am Main: Lang, 2000. s. 75-92. ISBN 3-631-36507-1.
Musil, L. a Chytil, O. Making Education in Social Work Better. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 117-127.
Chytil, O. a Musil, L. Making Education in Social Work Better - Czech Experience.. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 117-127. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. a Popelková, R. Social Policy and Social Work in the Czech Republic. In: Fundamentals of Social Work in Selected European Countries. 1. vyd. Dorset: Russel House Publishing Ltd., 2000. s. 9-24. ISBN 1-898924-68-6.
Chytil, O. a Seibel, F. W. Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. Boskovice: Albert, 1999. 350 s.
Chytil, O. European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. 1999.
Chytil, O. Opening Remarks. In: Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. Boskovice: Albert, 1999. s. 9-12.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Popelková, R. Současný stav a aktuální problémy vzdělávání sociálních pracovníků. Sociální politika. 1999, roč. 25, č. 3, s. 6-7. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Country notes, Czech republic. European Journal of Social Work 1. 1998, roč. 1, s. 363-364. ISSN 1369-1457.
Chytil, O. a Musil, L. Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci. Sociální politika. 1998, roč. 24, č. 3, s. 9-10. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Předmluva k českém vydání. In: Otázky legitimace sociální práce. Boskovice: Albert, 1998. s. 9-10. ISBN 80-85834-41-3.
Chytil, O. Social Work in the Czech Republic. Social Work in Europe. 1998, roč. 5, s. 48-55. ISSN 1353-1670.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD. In: The individual and society at the turn of the century:view from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. Univerzita Palackého, 1998. s. 30-31.
Chytil, O. a Stošková, R. The progress of social policy and social work in the Czech Republic. In: Social Work in Public Health Symposium: Social Work in Public Health Symposium 1998-06-01 . Kuopio: Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 1998. Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 1998. s. 81-103. ISBN 951-780-619-1.
Chytil, O. Transformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit und Sozialarbeitswissenschaft in einem sich wandelnden Europa. 1. vyd. Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1998. s. 81-96. ISBN 3-7841-1114-9.
Chytil, O. Strategie Asociace vzdělavatelů v sociální práci při podpoře vzdělávání v sociální práci. In: Socioklub/Personel: Vzdělávací standardy v sociální práci . Praha: Sociopress, 1997. Sociopress, 1997. s. 128-132. ISBN 80-902260-3-5.
Chytil, O. Social Work Education. A view from Czech Republic. Alumni Journal Boston University, School of Social Work. 1996, roč. 8, s. 1-4.
Chytil, O. Social Work Education: A View from the Czech Republic. Alummi Journal. 1996, č. 7,
Šimíčková-Čížková, J. a Chytil, O. Prožívání ztráty zaměstnání. Sociální politika. 1994, roč. 20, č. 1, s. 16-17. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Rodí se mezinárodní škola sociální práce. Sociální politika . 1994, roč. 20, č. 3, s. 22-22. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Sociální práce, vymezení pojmů. In: Konference - teoretický seminář k pojetí andragogiky: Andragogika 1993-04-26 . Olomouc: Katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1994. Katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1994. s. 42-47.
Hubík, S. a Chytil, O. Ta naše čítanka česká.... Životné prostredie . 1994, roč. 28,
Chytil, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. In: IV. konference sociálních pracovníků v České republice: Sborník ze IV. konference sociálních pracovníků v České republice. Delikvence, kriminalita a sociální práce. 1994-05-18 . Praha: MPSV ČR, 1994. MPSV ČR, 1994. s. 22-27. ISBN ISBN 80-85529-0.
Chytil, O. Zum Stand der theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/ Ost-Europa - am beispiel von Tschechien. In: ECCE. Olmütz/Koblenz. 1994.
Chytil, O. Obsahová analýza základních textů formující hodnotový vztah dětí k životnímu prostředí. In: Univerzita Palackého Olomouc: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života . Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. Univerzita Palackého, 1993. s. 53-65. ISBN ISBN 80-7067-30.
Chytil, O. Některé problémy vzdělávání sociálních pracovníků. In: Měnící se trh práce - výzva pracovníkům v oblasti vdělávání dospělých a sociální práce: Měnící se trh práce ? výzva pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých a sociální práce 1992-04-01 . Praha, Olomouc: MŠMT ČR a katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1992. MŠMT ČR a katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1992. s. 101-104.
Chytil, O. a Hubík, S. Vysokoškolská příprava sociálních pracovníků. In: FF UP Olomouc: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, fakultates philosophica, Sociologica - Andragogika 1 . Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Univerzita Palackého, 1992. s. 41-46. ISBN 80-7067-073-8.


ZkratkaNázev předmětu
E4KAATopical Issues in Social Work
E4KADDisserttation
KONHOKonzultační hodiny
44KAAAktuální otázky sociální práce
44KADDizertační práce
44PAAAktuální otázky sociální práce
44PADDizertační práce
44PDPDizertační práce
JODPRDiplomová práce
MSPPHMetody sociální práce
SPUBLPublikační výstup
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1BAP1Bakalářská práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
2BAP1Bakalářská práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
3DIP1Diplomový seminář
3DIP2Diplomová práce
3ODP3Diplomová práce
3RTESTeorie sociální práce
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
3TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4DIP2Diplomová práce
4ODP3Diplomová práce
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
5CTERTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
5DIP1Diplomový seminář
5DIP2Diplomová práce
5ODP3Diplomová práce
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
5SZK4Státní závěrečná zkouška 4
5TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6BAPRBakalářská práce
6BCPRBakalářská práce
6BPRABakalářská práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7CRTETeorie sociální práce
7CSZPSeminář k závěrečné práci
7CZAVZávěrečná práce
7ODP3Diplomová práce
7RTESTeorie sociální práce
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
7SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
98PCSPráce s cílovými skupinami
99PCSPráce s cílovými skupinami
6SBC1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP1Seminář k bakalářské práci
6SBP2Seminář k bakalářské práci
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SORESociální rehabilitace


AutorNázev práceTypRok
Gojová VendulaSociální práce v kontextu sociálního podnikánídisertační 2013 
Kuzníková IvaSociální práce ve zdravotnictví v České republicedisertační 2013 
Špiláčková MarieSociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československudisertační 2011 
Sobková HanaSociální práce s rodinou - teoretická východiska a metodydisertační 2010 
Holasová VěraManažerismus v sociální prácidisertační 2009 
Nedělníková DanaTeoretické vymezení sociální práce se skupinami.disertační 2007 
Lazar PetrKritická sociální práce: analýza diskurzudiplomová 2016 
Turoňová DanaSociální práce v domovech na půl cestydiplomová 2016 
Hakalová LenkaSociální práce ve školáchdiplomová 2014 
Machálková LenkaStrategie zvládání chudoby rodinami s dětmi.diplomová 2013 
Micáková TerezaMožnosti sociální práce při řešení problémů rodin s jedním rodičem.diplomová 2013 
Mošová MiroslavaJsou sociální služby seniorům dostupné?diplomová 2013 
Novák MiroslavMetody sociální práce užívané sociálními pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí.diplomová 2013 
Dihlová MichaelaMetody sociální práce užívané nestátními organizacemi sociálních služeb.diplomová 2012 
Ježíková EvaVnímání efektivity vzdělávání v sociální práci absolventy oboru sociální práce se zdravotnickým profilem.diplomová 2012 
Ligocká MonikaVýznam profesních svazů z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2010 
Nedomová EvaCílově orientovaný přístup v sociální prácidiplomová 2010 
Raszková VeronikaSupervize v sociální práci.diplomová 2009 
Kieryková JanaSoučasný stav vzdělávání v sociální práci ve vybraných Evropských zemíchdiplomová 2008 
Doupalová MartinaSrovnání sociální politiky a sociální práce v České republice a Španělskudiplomová 2007 
Špiláčková MarieHistorie sociálního plánování v Ostravědiplomová 2006 
Mošová MiroslavaSoučasnost a perspektiva péče o seniory v regionu Odrybakalářská 2011 
Tkačová IrinaDomácí násilí, řešení dané problematiky sociálními pracovníky ve městech Savraň (Ukrajina) a Frýdek-Místek (Česká republika)bakalářská 2011 


Podpora strategického zaměření FSS OU v roce 2014
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Využitelnost úkolově orientovaného přístupu při práci s předluženým klientem
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Období10/2010 - 10/2011
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub