OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Miroslav Paulíček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:metodologie sociologického výzkumu, sociologie byrokracie a organizace, sociologie města
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3144
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Mlynář, J., Paulíček, M. a Šubrt, J. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, 2017. 222 s. ISBN 978-80-246-3611-5.
Paulíček, M. Je v sociologii umění místo pro umělce?. In: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, 2017. s. 27-35. ISBN 978-80-246-3611-5.
Paulíček, M. Dokud bude sociologie na světě, bude to rozkošně znět.... In: Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou 1985-1989. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. s. 407-412. ISBN 978-80-7419-247-0.
Paulíček, M., Mlynář, J. a Vido, R. Sociální konstruktivismus padesátiletý. Sociální studia. 2016, roč. 13, č. 2016, s. 7-9. ISSN 1214-813X.
Paulíček, M. a Mlynář, J. Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi.. Sociální studia. 2016, roč. 13, s. 73-81. ISSN 1214-813X.

Všechny publikace

Paulíček, M. a Šafr, J. Češi, Slováci a kulturní participace. In: 8. česko - slovenské sociologické dny. Ostrava. 2017.
Mlynář, J., Paulíček, M. a Šubrt, J. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, 2017. 222 s. ISBN 978-80-246-3611-5.
Paulíček, M. Je v sociologii umění místo pro umělce?. In: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Karolinum, 2017. s. 27-35. ISBN 978-80-246-3611-5.
Paulíček, M. a Mlynář, J. Monotematický blok o sociálním konstruktivismu Sociální studia 3/13 2016 (ISSN 1214-813X). 2017.
Paulíček, M. O úloze osobnosti v dějinách národa ? Ferdinand Peroutka sociolog. In: 8. česko-slovenské sociologické dny. Ostrava. 2017.
Paulíček, M. Sociologická vražda umění. In: Výroční konference ČSS 2017. Praha. 2017.
Paulíček, M. Sociologie literatury [Konference]. Praha. 2017.
Paulíček, M. Dokud bude sociologie na světě, bude to rozkošně znět.... In: Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou 1985-1989. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. s. 407-412. ISBN 978-80-7419-247-0.
Paulíček, M., Mlynář, J. a Vido, R. Sociální konstruktivismus padesátiletý. Sociální studia. 2016, roč. 13, č. 2016, s. 7-9. ISSN 1214-813X.
Paulíček, M. a Mlynář, J. Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi.. Sociální studia. 2016, roč. 13, s. 73-81. ISSN 1214-813X.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub