OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Marie Špiláčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 211, budova SA
funkce:proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:teorie sociální práce, metody sociální práce s jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 553 46 3162
734 422 725
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2006 - 2011Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2001 - 2006Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, obor sociální práce se zdravotnickým profilem
1991 - 1993Střední zdravotnická škola Ostrava, obor porodní asistentka
1986 - 1990Gymnázium Ostrava, obor technická chemie

Kvalifikace

2016doc., habilitace v oboru sociální práce
2011Ph.D.
2006Mgr.

Zaměstnání, praxe

2010 - doposudOstravská univerzita
1993 - 1997FNsP Ostrava Zábřeh, porodnicko gynekologické oddělení

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce
Historický výzkum v sociální práci
Teoretické sebepojetí sociální práce
Seminář k diplomové práci

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 - doposudproděkan pro zahraniční vztahy
2013 - doposudvedoucí katedry sociální práce
2011 - 2017akademický senát Fakulty sociálních studií OU
2012 - 2017akademický senát OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Rada vysokých škol

Působení v zahraničí

09. - 11. 11. 2015University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
22. - 23. 01. 2015University of Silesia, Katowice/Polsko/Erasmus
09. -12. 11. 2014Comenius University In Bratislava/Slovensko/ zvaná přednáška, Erasmus
20. - 25. 10. 2013NieAarhus University/Dánsko/Erasmus
11. - 14. 04. 2012University of Lodz/Polsko/Erasmus
29. 01. - 03. 02. 2012University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
09. - 12. 04. 2017University of Lodz/Polsko/Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Špiláčková, M. Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, s. 53-79. ISSN 1803-7550.
Špiláčková, M. Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 159 s. ISBN 978-80-7464-838-0.
Majlišová Szturcová, A. a Špiláčková, M. Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 106 s. ISBN 978-80-7464-890-8.
Špiláčková, M. The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic. ERIS Journal Summer 2016. 2016, roč. 16, s. 66-78. ISSN ISSN 1213-6204.
Špiláčková, M. Social policy and social planning in Czechoslovakia and the role of social work in enterprises. Journal of Education & Social Policy. 2015, roč. 2, č. 6, s. 76-84. ISSN 2375-0790.
Špiláčková, M. Historický výzkum v sociální práci. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 171-202. ISBN 978-80-7464-390-3.
Loučková, I., Nečasová, M. a Špiláčková, M. Social Work Research in the Czech Republic. In: Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Part I. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 17-39. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.
Špiláčková, M. Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968-1989). Wiesbaden: Springer VS, 2014. Research, XXIV. 271 s. ISBN 978-3-658-04721-4.
Špiláčková, M. a Nedomová, E. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci. Praha: Portál, 2014. 184 s. ISBN 978-80-262-0726-9.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
4PMSPMetody sociální práce
E4KZAA short-term study visit abroad - A
E4KZBA short-term study visit abroad - B
E4KZCA short-term study visit abroad - C
KONHOKonzultační hodiny
44KZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44KZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44KZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
44PZAZahr.stud.pobyt krátkodobý A
44PZBZahr.stud.pobyt střednědobý B
44PZCZahr.stud.pobyt dlouhodobý C
ATESPTheoretical Self-understanding of Soc.W.
JANGLAnglický jazyk v zahraničí
JCJAZCizí jazyk v zahraničí
MSPPHMetody sociální práce
NEJVZNěmecký jazyk v zahraničí
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1BAPRBakalářská práce
1METJMetody sociální práce s jednotlivcem
1SPSJSociální práce s jednotlivcem
1SZK1St. závěreč. zk. 1 Obhajoba bakal.práce
1SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
2BAPRBakalářská práce
2METJMetody sociální práce s jednotlivcem
2SPSJSociální práce s jednotlivcem
2SZK1St. závěrečná zk.1 Obhajoba bakal. práce
2SZK2St. závěrečná zk. 2 Sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
3DIP1Diplomový seminář
3RTESTeorie sociální práce
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4REPTRepetitorium
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
5CTESTeoretické sebepojetí sociální práce
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6METJMetody sociální práce s jednotlivcem
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7CRTETeorie sociální práce
7CSZPSeminář k závěrečné práci
7RTESTeorie sociální práce
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
98PCSPráce s cílovými skupinami
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
4DIP1Diplomový seminář


AutorNázev práceTypRok
Dyrčíková ZuzanaChudoba a nezaměstnanost v letech 1918-1938 ve Frýdku- Místku a okolídiplomová 2017 
Fingerová PatricieKvalita života seniorů.diplomová 2017 
Hubáčková PavlínaŽivotní situace uživatelek azylového domu pro ženy a matky s dětmi - podněty pro sociální prácidiplomová 2017 
Papugová LucieInformovanost studentů střední školy o projevech a způsobech řešení domácího násilí v sociální prácidiplomová 2017 
Pilchová GabrielaPředmanželské a manželské poradenství v letech 1965 -1990 v Ostravědiplomová 2017 
Smolková ZuzanaSociální práce na Ostravsku v kontextu bytové politiky Československadiplomová 2017 
Soukalová BarboraNaplňování osobních požadavků prostřednictvím individuálního plánování průběhu poskytování pečovatelské služby optikou uživatelů - seniorůdiplomová 2017 
Zegzulková Veronika MiaKooperace sociálních pracovníků nestátních neziskových organizací s pracovníky integrovaného záchranného systému v situacích mimořádné událostidiplomová 2017 
Michníková UršulaKomplexní péče o osoby s apalickým syndromem z pohledu sociálního pracovníka v zařízení sociálních služebdiplomová 2016 
Nyklová KateřinaHistorie sociální práce s osobami se zdravotním postižením v letech 1945-1989 v Ostravě a okolídiplomová 2016 
Bubíková MarkétaEdukace dítěte s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Halašková PavlínaPřístup Marie Krakešové v kontextu teorie modernizacediplomová 2015 
Kotková JanaSociální práce v postindustriální společnostidiplomová 2015 
Laštovica MarekSrovnání terapeutického přístupu k zacházení s legálními návykovými látkami a procesy v prostředí rezidenční komunitní péče o drogově závislé v zemích Evropské Unie.diplomová 2015 
Prokešová AnetaSociální práce v evropských zemíchdiplomová 2015 
Tajchmanová JanaAktivizační činnosti u seniorů s demencídiplomová 2015 
Hudečková AndreaMetody a techniky sociální práce se seniorydiplomová 2014 
Kolářová SvatavaHodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb v domově pro seniorydiplomová 2014 
Marinovová KatarínaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na terénní sociální službydiplomová 2014 
Vaňharová AlenaÚkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální službydiplomová 2014 
Zapletalová RenátaHistorický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostravadiplomová 2014 
Fischerová LenkaHistorie vězeňství a sociální péče osob ve výkonu trestu.diplomová 2013 
Galková PetraVyužití metod sociální práce v Domě na půl cestydiplomová 2013 
Szturcová AdélaSociální politika Vítkovických železáren do roku 1945diplomová 2013 
Vavrlová AnetaProblematika svobodných matek v České republicediplomová 2013 
Blahutová NikolaHistorie sociální péče o občany romského etnika na území města Ostravy.diplomová 2012 
Cieniková LucieHistorie sociální péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na Ostravsko a okolídiplomová 2012 
Krejčová AnnaHistorie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. stoletídiplomová 2012 
Ohrzalová HanaVývoj sociální péče o děti, rodinu a mládež na Opavsku.diplomová 2012 
Sobotíková KláraÚloha streetworku v sociálních službách Moravskoslezského krajediplomová 2012 
Kalinová KateřinaHistorie Československého červeného křížebakalářská 2017 
Laštovicová Kinc NelaHistorická analýza časopisu Sociální pracovnice v letech 1932-1947bakalářská 2017 
Paluzgová NelaMasarykův ústav pro matky a kojence v Ostravě v letech 1923-1946bakalářská 2017 
Sopůšková JanaMožnosti využití volnočasových aktivit na prahu 21. století pro seniorybakalářská 2017 
Štefková AnnaPojetí filantropie v kontextu vývoje sociální péčebakalářská 2017 
Walachová TerezaZdravotně sociální práce v Československu v období první republikybakalářská 2017 
Janda KevinHistorie zdravotně-sociální péče v Československubakalářská 2016 
Košťálová LenkaHistorický vývoj sociální práce v Ostravě do roku 1948bakalářská 2016 
Machálková DenisaHistorie sociální práce v Československu se zaměřením na Valašskobakalářská 2016 
Mašlonková JanaAlice Masarykovábakalářská 2016 
Rajhelová BlankaTerénní sociální služby pro seniory v Bruntálebakalářská 2016 
Bačíková AnnaSpecifika péče o seniory s demencí v sociálním zařízeníbakalářská 2015 
Bradová ŽanetaPsychobiografický model péče uplatněný v sociální prácibakalářská 2015 
Dokoupilová IvanaChráněné bydlení pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Forrová GabrielaSociální práce se seniory v pobytových zařízeníchbakalářská 2015 
Haunerová RomanaDítě s mentální retardací v pěstounské péčibakalářská 2015 
Henáčová MichaelaVyužití Rogersovského přístupu u lidí s duševním onemocněnímbakalářská 2015 
Janočková IvetaŠkolská sociální prácebakalářská 2015 
Kachel RadimHospodářské trestné činy páchané lidmi ze sociálně vyloučených lokalit.bakalářská 2015 
Lavrenčíková RenataSociální práce v rámci probační a mediační služby v ČR a vybraných zemíchbakalářská 2015 
Mehledová IvanaHistorie a současnost sociální práce v domovech pro seniory v Ostravěbakalářská 2015 
Musialek MarianMotivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřováníbakalářská 2015 
Papugová LucieVyužití systemického přístupu v sociální práci s rodinoubakalářská 2015 
Pilchová GabrielaMetodika sociální práce s nezaměstnanýmibakalářská 2015 
Pospíšilová HanaVýuka metod sociální práce s jednotlivcem v České republicebakalářská 2015 
Ratajová MarkétaAspergerův syndrom u dětí a jeho dopad na kvalitu životabakalářská 2015 
Skotnicová TáňaDovednosti sociálního pracovníka pro realizaci výzkumubakalářská 2015 
Soukalová BarboraIndividuální plánování sociálních služeb pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Adamčíková LuciePsychosociální pomoc těhotným ženám s drogovou závislostíbakalářská 2014 
Chlebovská MarcelaBiopsychosociální aspekty péče o handicapované děti a mladistvébakalářská 2014 
Dosedlová JanaSociální práce s pozůstalýmibakalářská 2014 
Duží Iva"Klient" sociální práce v kontextu humanistických teoriíbakalářská 2014 
Dziková GabrielaPsychosociální pomoc ženám po porodubakalářská 2014 
Fránková ZuzanaPaliativní péče v domovech pro seniory v kontextu humanistických teoriíbakalářská 2014 
Janečková VeronikaÚkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanýmibakalářská 2014 
Javorská PetraProces socializace dětí s autismem prostřednictvím volnočasových aktivitbakalářská 2014 
Jiříková NicollMožnosti žen po porodu v nepříznivé sociální situaci na Znojemskubakalářská 2014 
Kročilová EvaTypy intervence v sociálních službách s osobami s duševním onemocněním.bakalářská 2014 
Majková Hlubinková KateřinaHistorie sociální péče na Ostravsku se zaměřením na romské obyvatelstvo v letech 1945-1989bakalářská 2014 
Poláchová MonikaDůchodová reforma v kontextu sociální práce.bakalářská 2014 
Stejskalová LucieSpecifika sociální práce s uživatelem sociální služby v domově pro seniorybakalářská 2014 
Bařáková JolanaSociální práce s lidmi s demencíbakalářská 2013 
Bednárková LucieIndividuální sociální práce v praxibakalářská 2013 
Častulíková PetraAplikace provozních standardů kvality v domovech pro seniory.bakalářská 2013 
Holušová LibušeVeřejné opatrovnictvíbakalářská 2013 
Kotková JanaUplatnění metod sociální práce s osobami ohroženými domácím násilímbakalářská 2013 
Kukolová LudmilaLimity v procesu individuálního plánování sociální služby seniorů v pobytovém zařízení.bakalářská 2013 
Kupcová MarieSociální práce s nezaměstnanýmibakalářská 2013 
Slunský TomášVyužití a flexibilita úkolově orientovaného přístupu v praxibakalářská 2013 
Šebestová LydieOpatrovnictví dospělýchbakalářská 2013 
Švajda PetrVývoj sociální politiky ve 20. století v České republicebakalářská 2013 
Halfarová TerezaIndividuální plánování sociální péče v domově pro seniorybakalářská 2012 
Izaiáš LukášVýkon sociální práce ve zdravotnickém zařízení.bakalářská 2012 
Kolářová SvatavaSenior - rovnocenný partner v procesu naplňování standardů kvality sociálních služebbakalářská 2012 
Menaříková PavlaVývoj sociální péče o rodinu a dítě v České republice.bakalářská 2012 
Venglářová VeronikaSociální práce s dětmi v zařízeních sociální péčebakalářská 2012 
Veselá EvaZavádění standardů v DpS Čujkovova, Ostrava-Zábřehbakalářská 2012 
Vondrková MarieImplementace standardů kvality v nízkoprahových zařízeních zaměřených na drogovou problematiku.bakalářská 2012 
Vyhlasová KateřinaAplikace personálních standardů v domově pro seniorybakalářská 2012 
Zapletalová RenátaHistorický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století ve Frýdku-Místkubakalářská 2012 
Vejmolová JanaNáplň práce sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2011 


Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření nové postdoktorandské pozice ve výzkumném týmu "Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel - intervence sociální práce a opatření sociální politiky"
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2016
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub