Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

N5350 Zdravotně sociální péče

Studijní obor: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Charakteristika studijního programu

Navazující magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče připravuje absolventy k výkonu profesí v oblasti mezioborového průniku zdravotnických a sociálních intervencí na makro-mezo-mikro úrovni společenské praxe. Koncepce studijního oboru vychází z pragmatického základu návaznosti, propojení a neodělitelnosti zdravotnické a sociální složky aktivit směřujících k řešení důsledků změn zdravotní kondice včetně prevence vzniku nebo progrese těchto změn. Reaguje na potřebu kvalifikovaných odborníků s cílenými hlubokými meziborovými znalostmi a dovednostmi, schopných identifikovat, analyzovat, koncipovat, vyjednávat, řešit a vyhodnocovat efektivitu řešení témat s přesahy do obou oblastí.

Studijní obor je realizován v prezenční a kombinované formě studia.

Garantka a pedagogická poradkyně oboru:

doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Tel. 553 46 3105, 597 09 3105
SA 111, 1.NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory)

Tajemnice oboru:

Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Tel.: 553 46 3129, 597 09 3129
SA 113, 1.NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory)