OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Kateřina Lukešová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Kateřina Lukešová
místnost, podlaží, budova: SA 121, budova SA
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
obor činnosti:administrace odborných praxí, kazuistické semináře, průběžné a souvislé praxe
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)20200
telefon, mobil: 553 46 3143
e-mail: katerina.lukesova@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999Biskupské gymnázium, Ostrava
2004Mgr., Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU

Přehled zaměstnání

11/2003 - 9/2006Občanské sdružení Vzájemné soužití (nyní Vzájemné soužití, o.p.s.)
terénní sociální pracovnice
10/2006 - 5/2009 Ostravská univerzita v Ostravě, ZSF (později FSS)
koordinátor projektu Tvorba metodických příruček pro výkon TSP a vedoucí pracovních skupin;
odborný asistent v oboru metody sociální práce, tajemník a pedagogický poradce katedry metod sociální práce
6/2009 - 7/2010Astrid, o.p.s., Sociální rehabilitace Ostrava
sociální pracovnice, metodička individuálního plánování
8/2010 - dosudPřehled vybraných činností vykonávaných při mateřské a rodičovské dovolené:
  • Tvorba Manuálu dobrých praxí - Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami (4/2014 – 6/2014) pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad vlády.
  • Spolupráce se společností SocioFactor s. r. o – lektorování: Metody sociální práce – osobní asistence, Metody sociální práce – pečovatelská služba, Problematika etnických menšin, Chudoba a sociální vyloučení;
  • Spolupráce se Sdružením sociálních asistentů Ostrava, Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi 10/2011 – 6/2012 – terénní sociální pracovnice
  • Spolupráce s FSS OU (vedení a oponování bakalářských prací; příprava podkladů pro akreditaci 13 vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků 1/2012 – 3/2012);

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Kazuistický seminář
  • Průběžná praxe
  • Souvislá praxe

Vědeckovýzkumná činnost

2005Participace na výzkumu Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Frýdek - Místek (výzkumná zpráva), Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005, neveřejná.

Působení v zahraničí

2/2003 - 4/2003 University of East London, Faculty of Social Studies (Velká Británie), studijní pobyt v rámci programu Sokrates
7. 4. 2005 Fachhochschule, Wolfsburg (Německo), Social Work with Children and Youth from Roma Community in Ostrava, (příspěvek na konferenci)
9/2007 – 12/2007St. Mungo’s Community Housing Association Ltd. (Velká Británie); pracovní stáž

Další vzdělávání (kurzy)

2003 - 2004 Vzdělávací výcvik „Komunitní práce jako metoda inkluze Romů“
Katedra sociální práce ZSF OU a Spolu International Foundation;
rozsah 80 hodin
2005Educating Human Rights through Conflict transformation
Mezinárodní kurz k lidským právům a konfliktu; rozsah 70 hodin


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Horňáčková LucieBezdomovectví z pohledu lidí bez domovadiplomová 2017 
Pargáčová MonikaChudoba a sociální vyloučení osamělých matek s dětmi.diplomová 2017 
Tichá JitkaObyvatelé sociálně vyloučených lokalit na území města Havířovadiplomová 2017 
Kantor BřetislavZačleňování menšin do společnosti.diplomová 2009 
Havlíková MagdaSpecifika sociální práce s romskou menšinou.diplomová 2007 
Porubová AndreaSyndrom zavrženého rodiče.diplomová 2007 
Ungermanová LucieDlouhodobá nezaměstnanost v romské komunitě.diplomová 2007 
Adámková LenkaKomunikace s klienty s Alzheimerovou choroboubakalářská 2017 
Burdíková LucieMatky s dětmi bez domovabakalářská 2017 
Caninczová NikolNízkoprahové kluby pro děti a mládežbakalářská 2017 
Krzikalová GabrielaSyndrom zavrženého rodičebakalářská 2017 
Heryánová JanaVýznam komunikace v paliativní péči .bakalářská 2013 
Kocourková DanaVyužití mediace v rozvodovém řízeníbakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.