OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Kateřina Glumbíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 221, budova SA
funkce:vedoucí Centra pro podporu projektů
obor činnosti:teorie a metody sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Centrum pro podporu projektů
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 4020
e-mail:
osobní WWW stránka:

Dosažené vzdělání:

2015 – Mgr. z oboru Psychologie
2013 – Mgr. z oboru Sociální práce s poradenským zaměřením
2011 – Bc. z jazyka francouzského a literatury a z psychologie

Přehled zaměstnání:

2013 – 2016 psycholog/HR specialist, ArcelorMittal Ostrava
2013 – 2014vedoucí svépomocné podpůrné skupiny, Občanské sdružení Anabell
2012 – 2014lektor primární prevence Občanského sdružení Anabell Ostrava
2011 – 2014školního psycholog, ZŠ Generála Zdeňka Škarvady,
2011poradenský pracovník v klubu Parkinson Ostrava

Kurzy:

2015nástup do psychoterapeutického výcviku v rodinné a narativní terapii
2015kurz Assessment centrum
2015kurz Tematického apercepčního testu
2015kurz LinkedIn a ti druzí
Listopad 2013Kurz Case Management
Prosinec - duben 2013Kurz Lektorské dovednosti
Březen 2012Kurz Rorschachovy metody
Prosinec 2011 – únor 2012Kurz Krizová intervence tváří v tvář
Březen 2011Kurz Kresba postavy (FDT)
Únor 2011kurz Test apercepce ruky (TAR)
Únor 2011Kurz Lücherův barvový test

Vědecko-výzkumná činnost

2015 -Řešitelka projektu Studentské grantové soutěže s názvem Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení


Všechny publikace

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2018, č. 21, ISSN 1369-1457.
Czech Social Housing Strategy. In: Feantsa Policy Conference. Gdaňsk. 2017.
Glumbíková, K. a Nedělníková, D. Experiencing a Stay in a Shelter in the Context of a Lack of Social Housing. European Journal of Homelessness. 2017, č. 11, ISSN 2030-2762.
Participativní přístupy s obyvateli azylových domů. In: Konference Sdružení azylových domů z. s. Ostrava. 2017.
Practice Research in social work. In: ESWRA. Aalborg. 2017.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS. In: ICEEPSY: The European Proceedings of OScial and Behavioural Sciences 2017-10-11 Porto. Future Academy, 2017. s. 511-520. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K. Social work with family. 2017.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Glumbíková, K. The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Bernin, Deutschland. Sakarya-Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 403-411. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Glumbíková, K. Accelerators and Barriers of Integration into Permanent Housing For Mothers Living in Asylum Houses. Sociální práce/Sociálná práca. 2016, č. 17, s. 40-50. ISSN 1213-6204.
Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů. 2016.
Glumbíková, K. Narrative analysis of victim-survivor change. In: ESWRA conference. Lisabon. 2016.
Glumbíková, K. Proces přeměny oběti na přeživšího u žen se zkušeností s pobytem v azylovém domě. In: Horizonty sympozium. Ostrava. 2016.
Glumbíková, K. Reintegration of homeless mothers: The process of the victim-survivor transformation. In: Eris conference. Lodž. 2016.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, s. 21-38. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Glumbíková, K. (Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 52-63. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Integration of lone mothers from asylum houses to pernament housing forms. In: Jarní škola sociální práce. Ostrava. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Glumbíková, K. Reintegration of lone mothers in asylum houses to pernament housing forms. In: TiSSA. Sarajevo. 2015.
Glumbíková, K. Reintegration of single mothers living in asylum house to pernament housing forms. In: SWAN Conference. Paisley. 2015.
GLUMBÍKOVÁ, K. Doplňkové služby v azylových domech: Panna, nebo orel?. Sociální práce / Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 38-39. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.. In: Spring school of social work. Ostrava. 2014.
GLUMBÍKOVÁ, K. Situace matek samoživitelek v azylových domech: Uvedení do problematiky a výzkumný design dizertační práce.. Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, 2014. s. 41-48. ISBN 978-80-7464-536-5.
GLUMBÍKOVÁ, K. Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Asylum Houses in the Moravian-Silesian Region. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2014, roč. 14, s. 94-101. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K. Situation of Single Grandmothers with a Child in Substitute Family Care in Shelters in the Moravian Silesian Region. In: TiSSA, Transforming Societies - A challenge for Social Work in Europe. Sofie. 2014.


AutorNázev práceTypRok
Hruška MilanProjevy agresivního chování u dětí a mládeže a jejich vztah k výchovnému prostředídiplomová 2017 
Odrášková LenkaNásilí na seniorechdiplomová 2017 
Eggrová LucieDomácí násilí u žen bez domovabakalářská 2017 
Nováková LucieProblematika domácího násilí na ženách v Olomouckém krajibakalářská 2017 
Zetochová PavlínaProces reintegrace osob bez domova do trvalého bydleníbakalářská 2017 
Lennerová DenisaPříklady dobré praxe v sociální práci s matkami v azylových domechbakalářská 2016 


Zdraví a využívání zdravotnických služeb u obyvatel azylových domů
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub