FAQ

Katedra sociálních věd
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KAS
Krausová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkakrausovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 3127, 597 09 3127
774 116 335
 
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkakuznikovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakrhutovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3105, 597 09 3105
 
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D. e-mail: kamilatečkavondrousovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
 
telefon: 553 46 4022, 597 09 4022
 
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkaluksovazavináčosutečkacz
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
553 46 1613, 597 09 1613
 
Sekretariát KAS
Benianová Kührová Monika, Bc. e-mail: monikatečkabenianovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 3125, 597 09 3125
 
Členové katedry
Profesoři
Baum Detlef Heinrich, prof. e-mail: detleftečkabaumzavináčosutečkacz
činnost: obecná sociologie, sociální politika
 
telefon: 553 46 3126, 597 09 3126
 
Keller Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail: jantečkakellerzavináčosutečkacz
činnost: dějiny sociologie, sociologická teorie s důrazem na relevantní aspekty sociální práce, společenské souvislosti ekologických problémů, sociologie organizace
 
telefon: 553 46 3124, 597 09 3124
 
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakrhutovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
činnost: zdravotní postižení, sociální aspekty zdravotního postižení, koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče, sociální a pracovní rehabilitace, mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, úvod do disability studies
 
telefon: 553 46 3105, 597 09 3105
 
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc. e-mail:  
činnost: metodologie výzkumu v sociálních vědách
 
telefon: 553 46 3126, 597 09 3126
607 535 967
 
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. e-mail: jelenatečkapetrucijovazavináčosutečkacz
činnost: metodologie vědy, etika, filosofická antropologie, integrální antropologie
 
telefon: 553 46 3123, 597 09 3123
553 46 1010, 597 09 1010
 
Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: danatečkasykorovazavináčosutečkacz
činnost: metody sociologického výzkumu, gerontosociologie, sociologie rodiny, demografie
 
telefon: 553 46 3106, 597 09 3106
 
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkacileckovazavináčosutečkacz
činnost: právo, právo správní, právo sociálního zabezpečen, funkce práva v organizacích SSP
 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr. e-mail: katerinatečkaglumbikovazavináčosutečkacz
fakultní editor OU LIVE, katederní ERASMUS+ koordinátor
činnost: odborný asistent se zaměřením na obecnou psychologii, psychologii osobnosti, vývojovou psychologii a sociální psychologii
 
telefon: 553 46 3130, 597 09 3130
 
Kazík Petr, Ing. e-mail: petrtečkakazikzavináčosutečkacz
činnost: kompetence pro uplatnění na trhu práce, kompetenční model – sys. prakt. rozvoje, marketing reklamní agentury, strategický management, timemanagement a sebeřízení
 
telefon: 553 46 3161, 597 09 3161
602 758 377
 
Krausová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkakrausovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
činnost: sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce
 
telefon: 553 46 3127, 597 09 3127
774 116 335
 
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkakuznikovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
činnost: garantka odborných praxí pro studijní program zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkaluksovazavináčosutečkacz
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
činnost: etika ve zdravotnictví, komunikace při zdravotním postižení, cílové skupiny dlouhodobé zdravotně sociální péče, dlouhodobá zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
553 46 1613, 597 09 1613
 
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: gabortečkaolahzavináčosutečkacz
činnost: sociologie, vybrané problémy moderní společnosti
 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: miroslavtečkapaulicekzavináčosutečkacz
činnost: metodologie sociologického výzkumu, sociologie byrokracie a organizace, sociologie města
 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: ivatečkatichazavináčosutečkacz
činnost: demografie, úvod do regionálních věd, veřejná správa, nástroje komunikace s veřejností
 
telefon: 553 46 4023, 597 09 4023
 
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D. e-mail: kamilatečkavondrousovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
činnost: statistická analýza dat
 
telefon: 553 46 4022, 597 09 4022
 
Znebejánek František, Mgr., Ph.D. e-mail: frantisektečkaznebejanekzavináčosutečkacz
činnost: metodologie společenských věd
 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:  
činnost: sociální dávky
 
telefon:  
 
Hlisnikovská Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkahlisnikovskazavináčosutečkacz
činnost: sociální politika, sociální služby a standardy kvality
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
 
Holaňová Michaela, Mgr. e-mail:  
činnost: sociální politika
 
telefon:  
 
Klinkeová Andrea, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář 6
 
telefon:  
 
Knýblová Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkaknyblovazavináčosutečkacz
činnost: rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí
 
telefon:  
 
Králová Magdaléna, Mgr., DiS. e-mail:  

 
telefon:  
 
Křivák David, Mgr. Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Najvert Dominika, Mgr. e-mail: dominikatečkanajvertzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Novotný Zdeněk, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Papřoková Anna, PhDr., Ph.D. e-mail: annatečkapaprokovazavináčosutečkacz
činnost: sociologie rodiny, evaluační výzkum
 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Popek Petr, Mgr. e-mail: petrtečkapopekzavináčosutečkacz
činnost: kazuistický seminář
 
telefon:  
 
Restelová Andrea, Mgr. e-mail: andreatečkarestelovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Rojková Dana, Mgr. e-mail: danatečkarojkovazavináčosutečkacz
činnost: kazuistický seminář
 
telefon:  
 
Schikorová Jana, Mgr. e-mail:  
činnost: kazuistický seminář
 
telefon:  
 
Svojanovský Milan, Ing. Bc., DiS. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šlahorová Darja, Mgr. e-mail: darjatečkaslahorovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šmehlík František, Mgr. e-mail:  
činnost: kurz psychoterapeutických dovedností, sociálně psychologický výcvik
 
telefon: 553 46 3121, 597 09 3121
 
Šobáň Tomáš, Mgr. e-mail:  
činnost: psychohygiena pro pomáhající profese, psychologie zvládání života, sociální psychologie, sociálně psychologické dovednosti, vývojová psychologie
 
telefon: 553 46 3130, 597 09 3130
 
Švubová Pavlína, JUDr. e-mail: pavlinatečkasvubovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt