FAQ

Katedra sociální práce
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Joint Degree

Fakulta sociálních studií má v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce a studijního oboru Management organizací služeb sociální práce rozšířenu akreditaci o tzv. Joint Degree. Studující absolvují část studijního plánu ve spolupráci se zahraničními vysokými školami Fachhochschule Campus Wien a Trnavskou univerzitou v Trnave. Získají tak nové znalosti a dovednosti v oblasti managementu sociální práce. Takové zkušenosti jim zvýší uplatnitelnost na trhu práce v rámci evropských zemí.

Výuka probíhá dle studijního plánu oboru Management organizací služeb sociální práce, v prezenční nebo kombinované formě. Výjimkou je povinné absolvování tří kurzů:

  • Sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech - výuka probíhá v anglickém nebo německém jazyce, vyučuje prof. Baum z Německa. Součástí kurzu je i přednáška vyučujícího z jedné z partnerských vysokých škol ve Vídni a Trnavě
  • Mezinárodní projektový management - jedná se o dvoutýdenní studijní pobyt na partnerské škole ve Vídni, zaměřený na vytvoření projektu pro konkrétní rakouskou organizaci. Součástí je i uznání kurzu Anglický jazyk v zahraničí.
  • Diplomová práce - vedení diplomové práce nebo její oponování je v kompetenci vyučujícího z partnerské vysoké školy, tj. z Vídně nebo z Trnavy

Proč studovat Joint Degree?

  • Získání prestižního diplomu
  • Rozšíření znalostí a dovedností z oblasti managementu sociální práce
  • Získání cenných zahraničních zkušeností z oblasti managementu sociální práce
  • Ověření a rozšíření jazykových kompetencí
  • Vyšší uplatnitelnost na trhu práce v rámci evropských zemí
Vlastník zprávy: Mgr. Ivana Kaniová, Ph.D. | Aktualizováno: 16. 02. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt