FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Proč studovat na FSS OU?

  • Jsme moderní fakulta s tradicí.
  • Nabízíme vysokoškolské vzdělání na úrovni bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Realizujeme výuku doktorského studijního oboru v anglickém jazyce.
  • V roce 2010 získala fakulta akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
  • Studium je úzce propojeno s praxí.
  • Výuka navazuje na vědeckobadatelskou činnost rozvíjenou na fakultě.
  • Studenti a studentky mohou absolvovat část studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ nebo Joint Degree.
  • Fakulta je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
  • Absolventi a absolventky nacházejí dobré uplatnění na trhu práce.
  • Fakulta se umísťuje na předních příčkách v soutěži pořádané Českou studentskou unií - Fakulta roku v oboru sociální vědy a filozofie.
Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 30. 05. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt