FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Centrum pro podporu projektů Fakulty sociálních studií

Centrum pro podporu projektů (CPP) je účelovým zařízením Fakulty sociálních studií OU a bylo zřízeno za účelem rozvoje projektové činnosti na této fakultě. Zaměřuje se zejména na přípravu a realizaci individuálních národních projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů týkajících se:

  • dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, a to především prostřednictvím kurzů a seminářů prezenčního charakteru,
  • podpory a rozvoje oblasti sociálních služeb tvorbou koncepčních a metodických materiálů,
  • rozvoje jednotlivých profesí v rámci sociální práce,
  • analýz, šetření a výzkumů orientovaných na oblast sociální práce a sociálních služeb,
  • medializační a popularizační činnost jednotlivých forem sociální práce ad.

Centrum pro podporu projektů zabezpečuje:

  • koordinaci a evidenci projektů na FSS,
  • poradenství při zpracování projektů a podporu přípravy projektů,
  • administraci projektových aktivit a podporu při realizování projektů (administrativní úkony, zpracování účetních podkladů, zpracování monitorovacích zpráv, zajištění konzultačních a oponentních řízení, evidenci dokumentů, zpracování podkladů pro vyhotovení www stránek projektů),
  • řízení projektů.

Centrum pro podporu projektů je organizačně řízeno proděkankou pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Realizované projekty

Projektová činnost Centra pro podporu projektů navazuje na tyto projektové aktivity Katedry sociální práce ZSF OU:

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 14. 06. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt