FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Vedení Fakulty sociálních studií OU

Děkan
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. e-mail: oldrichtečkachytilzavináčosutečkacz
telefon: +420 597 093 101
Proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. e-mail: alicetečkagojovazavináčosutečkacz
telefon: +420 597 093 120
Proděkanka pro studium a CŽV
Mgr. Monika Chrenková, Ph.D. e-mail: monikatečkachrenkovazavináčosutečkacz
telefon: +420 597 093 128
Tajemnice fakulty
Ing. Ladislava Petrů e-mail: ladislavatečkapetruzavináčosutečkacz
telefon: +420 597 093 104
Sekretariát děkana
Mgr. Monika Hurtíková, DiS. e-mail: monikatečkahurtikovazavináčosutečkacz
telefon: +420 553 463 102, +420 597 093 102
Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 26. 09. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt