FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Grantové aktivity Fakulty sociálních studií OU

Projekty ukončené či řešené

Název výzkumného projektu
Typ projektu, reg. č.
Doba řešeníPracovníci, studenti zapojení do projektu
JménaPozice v rámci projektu
Vědeckovýzkumné projekty FSS OU
GAČR
Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie.
GA403/02/1182
2002-2004Dana Sýkorováodpovědná řešitelka
Oldřich Chytil,
Alice Gojová,
Ivana Loučková
členové týmu
Dějiny sociologie.
GA403/02/1183
2002-2004Jan Kellerodpovědný řešitel
Teorie modernizace.
GA403/05/0017
2005-2006Jan Kellerodpovědný řešitel
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice.
GA403/05/2496
2005-2007Jan Kellerodpovědný řešitel
Industriální město v post-industriální společnosti.
GA403/09/1720 (FSS OU/VŠB-TU, Ostrava)
2009-2011Lubor Tvrdý
(VŠB-TU)
odpovědný řešitel
Jan Kellerspoluřešitel
Dotační program KÚ Moravskoslezského kraje
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.
RRC/01772/2010
2010-2011Oldřich Chytilodpovědný řešitel
Jan Keller,
Dana Sýkorová,
Alice Gojová
členové týmu
Projekty Studentské grantové soutěže OU
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu Ostravy.
SGS1/FSS/2010
2010-Lenka Krhutováodpovědná řešitelka
Dana Sýkorováspoluřešitelka
Věra Holasováspoluřešitelka
Studenti Ph.D. a N/Mgr. studiačlenové týmu
Autonomie v kontextu zdravotního postižení.
SGS2/FSS/2011
2011-Lenka Krhutováodpovědná řešitelka
Studenti PhD. a N/Mgr. studiačlenové týmu
Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice.
SGS4/FSS/2011
2011-Věra Holasováodpovědná řešitelka
Studenti PhD. a N/Mgr. studia.členové týmu
Sociální práce v kontextu sociálního podnikání.
SGS5/FSS/2012
2012-Věra Holasováodpovědná řešitelka
Studenti Ph.D. a N/Mgr. studiačlenové týmu
Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy SGS6/FSS/20132013Marie Špiláčkováodpovědná řešitelka
Studenti Ph.D. a NMgr. studiačlenové týmu
Vyloučení z bydlení SGS8/FSS/20132013Irena Buršová; Jan Kellerodpovědná řešitelka; školitel
Studenti Ph.D. studiačlenové týmu
Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku SGS9/FSS/20132013Iva Kuzníkováodpovědná řešitelka
Studenti Ph.D. a NMgr. studiačlenové týmu
Problémy v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pohledem rodičů s dětmi a pracovníků působících v oblasti služeb zaměstnanosti v ostravském regionu SGS1/FSS/20142014Anna Krausováodpovědná řešitelka
Studenti Ph.D. a NMgr. studiačlenové týmu
Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče SGS2/FSS/20142014Monika Chrenkováodpovědná řešitelka
Studenti Ph.D. studia; Kateřina Cilečkováčlenové týmu
Využitelnost úkolově orientovaného přístupu při práci s předluženým klientem SGS3/FSS/2014
(Předčasně ukončený projekt k 1. 7. 2014)
2014Eva Nedomová; Oldřich Chytilodpovědná řešitelka; školitel
Chudoba perspektivou životního běhu SGS4/FSS/20142014Radka Hlaváčová
(do 30. 6. 2014);
Martina Pulkertová
(od 1. 7. 2014);
Jan Keller
odpovědná řešitelka; školitel
Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení SGS01/FSS/20152015Kateřina Glumbíková; Alice Gojováodpovědná řešitelka; školitelka
Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit SGS02/FSS/20152015Vendula Gojováodpovědná řešitelka
Studenti Ph.D. a NMgr. studiačlenové týmu
Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě SGS03/FSS/20152015Anna Krausováodpovědná řešitelka
Studenti NMgr. studiačlenové týmu
Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
SGS01/FSS/2016
2016Marie Špiláčkováodpovědná řešitelka
Bariéry a akcelerátory reintegrace vnímané matkami samoživitelkami reintegrovanými do trvalého bydlení
SGS02/FSS/2016
2016Kateřina Glumbíkováodpovědná řešitelka
Barbora Gřundělová
studentka Ph.D. studia
členka týmu
Uplatnění sociální práce v italských sociálních družstev poskytujících sociální služby
SGS03/FSS/2016
2016Šárka Ulčákováodpovědná řešitelka
Renata Pospíšilová
studentka Bc. studia
členka týmu
Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS
SGS04/FSS/2016
2016Monika Bjelončíkováodpovědná řesitelka
Adéla Dvořáková
studentka Ph.D. studia
členka týmu
Vědeckovýzkumné projekty jiných VŠ (pracovníci FSS OU členy týmů)
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost.
GA403/06/1647
nositelem FSS MU, Brno
2006-2008Dana Sýkorováčlenka výzkumného týmu
Lucie Vidovićová
(FSS MU, Brno)
odpovědná řešitelka
Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie.
GA404/10/1555
nositelem FSS MU, Brno
2010-2012 Dana Sýkorová,
Studentka Ph.D. studia na FSS OU
členky výzkumného týmu
Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 18. 07. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt