FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Vědecká rada Fakulty sociálních studií OU

Předseda
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.děkan Fakulty sociálních studií OU
Interní členové:
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy FSS OU
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.členka Katedry sociálních věd
prof. PhDr. Jan Keller, CSc.člen Katedry sociálních věd
doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.členka Katedry sociálních věd
prof. Dr. Peter Erathčlen Katedry sociální práce
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.člen Katedry interních oborů Lékařské fakulty OU
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání OU
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty OU
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.členka Katedry sociální práce
Externí členové:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.člen Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Milan Schavel, Ph.D.ředitel Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislavě
doc. PhDr. Miriam Slaná, Ph.D.členka Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.členka Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.členka Katedry nauk społecznych - Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie
Ing. RSDr. Svatomír Recmannáměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (sociální věci a kultura)
prof. dr. hab. Ewa Marynowicz-Hetka, dr. h. c.vedoucí Katedry sociální pedagogiky na Lodžské univerzitě v Polsku
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě
Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 21. 11. 2016
 

Vědecká rada


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt