FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Na Fakultě sociálních studií jdou inovacím vstříc - výuka formou videokonference je toho důkazem

Ve středu 7. 12. 2016 proběhla na Fakultě sociálních studií OU unikátní celodenní videokonference s profesorem Juhou Hämäläinenem z finské University of Eastern Finland v rámci předmětu Teoretické sebepojetí sociální práce. Obsahem bylo představení a analyzování hlavní tradice teoretického sebe-pojetí sociální práce a předpokladů rozvoje sociální práce. Profesor popsal rozličnosti sociální práce v teorii a praxi. Zdůrazňoval zejména význam komparativního pohledu a výzkumu. Pozornost byla věnována také možnostem a perspektivám rozvoje sociální práce jako vědy. Přednášky pana profesora jsou nedílnou a významnou součástí celého obsahu předmětu, které doplňují celosemestrální cvičení.

Výuka neměla pouze monologickou formu, jak by mohli někteří čtenáři předpokládat, ale během přenosu profesor kladl otázky, zadával skupinovou práci a naši studenti adekvátně formulovali odpovědi i výstupy ze skupin. Videokonference byla příležitostí k oboustranné diskuzi.

Videokonference se zúčastnili studenti navazujících magisterských studijních oborů fakulty, konkrétně Sociální práce a Managementu organizací služeb sociální práce v prezenční i kombinované formě a dále studenti za zahraničí, kteří na fakultě studují v rámci programu Erasmus +. Na zpětnou vazbu ohledně realizace části předmětu formou videokonference jsme se zeptali studenta z univerzity v Trnavě Maroše Bilíka: „ Výuka sa mi páčila a bolo to obohacujúce pre každého kto rozumel . Profesor používal jednoduché slová a hovoril veľmi zrozumitelne. Páčilo sa mi ako zapájal študentov do diskusie a dával aj úlohu čo donútilo študentov k zamysleniu. Chcel by som pochváliť technickú podporu a zrealizovanie celej prednášky z technického pohľadu bolo to na veľmi dobrej úrovni, audio ,video aj plynulosť internetu a tým pádom aj kvalitnej prednašky bez technických obmedzení.“

Akce proběhla v nové učebně Pedagogické fakulty v budově na ulici Fráni Šrámka v Mariánských Horách. O technické zajištění a realizaci se postarali pracovníci Centra informačních technologií OU (CIT OU), konkrétně Mgr. Jan Valuštík a Pavel Víta. Přípravy započaly již na jaře 2016, kdy bylo potřeba kontaktovat kolegy z kuopijského univerzitního oddělení IT a v průběhu léta odzkoušet reálný přenos v konkrétní učebně. „Pro přenos jsme použili technologii LifeSize, kterou disponují naši kolegové z Finska. Tato cloudová technologie umožňuje vytváření rozsáhlých videokonferencí, přičemž je podporována široká paleta koncových zařízení od speciálního hardware, přes počítače, až po chytré telefony. Samozřejmostí je komunikace obrazem i zvukem ve vysoké kvalitě, ale i přenos prezentovaného obsahu,“ přibližuje Jan Valuštík z CITu.

Přenos dopadl na výbornou, tudíž velké díky kolegům z CITu OU.

Zavádění moderních výukových technologií je současným trendem na všech univerzitách. Ostravská univerzita není výjimkou a realizovaná videokonference je pozitivním příkladem  naplňování univerzitního i fakultního strategického záměru na tento rok a podnětem pro roky následující. Věřím, že tyto řádky inspirují i další pracoviště OU v uspořádání výuky právě formou videokonference.

Všem, kteří se na úspěšném průběhu podíleli, velmi děkuji!

Za celý realizační tým
Marie Špiláčková
Vedoucí katedry sociální práce FSS OU

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 13. 12. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt