FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Vyhlášení přijímacího řízení na FSS OU pro akademický rok 2017/2018

Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje podle § 49 odst. 1 až 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018.

V Ostravě 25. října 2016.

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 25. 10. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt