FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Publikační činnost (IS Publ)

Fakulta sociálních studií


 

DĚKANÁT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Abecední seznam
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.

děkanka FSS OU
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.

proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání

KATEDRA SOCIÁLNÍCH VĚD

Abecední seznam
Baum Detlef Heinrich, prof.

Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.

Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr.

fakultní editor OU LIVE, katederní ERASMUS+ koordinátor
Kazík Petr, Ing.

Keller Jan, prof. PhDr., CSc.

Krausová Anna, Mgr., Ph.D.

vedoucí katedry
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.

pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.

pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc.

Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.

tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D.

Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D.

Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.

Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D.

Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.

Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.

tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
Znebejánek František, Mgr., Ph.D.

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

Abecední seznam
Černá Eliška, Mgr., Ph.D.

Dořičáková Šárka, Mgr.

Erath Peter, prof. Dr.

Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing.

Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.

Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.

tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.

Chytil Oldřich, doc. PaedDr., Ph.D.

Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D.

Lukešová Kateřina, Mgr.

tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D.

Ripka Štěpán, Mgr., Ph.D.

Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.

vedoucí katedry KAM
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D.

koordinátorka doktorského studia Sociální práce

CENTRUM PRO PODPORU PROJEKTŮ

Abecední seznam

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt