FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Věda a výzkum na Fakultě sociálních studií OU

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty sociálních studií navazuje na vědeckovýzkumnou činnost Katedry sociální práce ZSF OU, která je zaměřená do několika oblastí relevantních pro sociální práci. V teoretické oblasti se pracovníci nové fakulty budou i nadále zabývat srovnávacím výzkumem teorií sociální práce a sociální politiky, sociálními problémy globálních ekologických problémů, problematikou sociálního státu a sociálními důsledky modernizace a jejich reflexí v sociální práci. Fakulta bude rovněž participovat na práci Evropského výzkumného institutu pro sociální práci - European Research Institut for Social Work (ERIS), který je ústavem Ostravské univerzity.

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 16. 11. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt