FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Personální složení

Fakulta sociálních studií


 

DĚKANÁT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Úsek děkanky
Děkanka
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: alicetečkagojovazavináčosutečkacz
děkanka FSS OU
 
telefon: 553 46 3120, 597 09 3120
734 358 607
 
Sekretariát děkanky
Hurtíková Monika, Mgr., DiS. e-mail: monikatečkahurtikovazavináčosutečkacz
sekretariát děkanky FSS, personalistka FSS
 
telefon: 553 46 3102, 597 09 3102
 
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Petrů Ladislava, Ing. e-mail: ladislavatečkapetruzavináčosutečkacz
tajemnice fakulty
 
telefon: 553 46 3104, 597 09 3104
774 116 282
 
Personální útvar
Hurtíková Monika, Mgr., DiS. e-mail: monikatečkahurtikovazavináčosutečkacz
sekretariát děkanky FSS, personalistka FSS
 
telefon: 553 46 3102, 597 09 3102
 
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail: monikatečkachrenkovazavináčosutečkacz
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
telefon: 553 46 3128, 597 09 3128
774 458 078
 
Studijní oddělení
Mánková Scarlet e-mail: scarlettečkamankovazavináčosutečkacz
vedoucí studijního oddělení
 
telefon: 553 46 3108, 597 09 3108
 
Benianová Kührová Monika, Bc. e-mail: monikatečkabenianovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení
 
telefon: 553 46 3125, 597 09 3125
 
Rozvrhář fakulty
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: ivatečkatichazavináčosutečkacz
garantka odborných praxí pro studijní program sociální politika
 
telefon: 553 46 4023, 597 09 4023
 
Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Proděkanka pro vědu a výzkum
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: sonatečkavavrovazavináčosutečkacz
proděkanka pro vědu a výzkum
 
telefon: 553 46 3148, 597 09 3148
732 333 321
 
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkaspilackovazavináčosutečkacz
proděkanka pro zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 3162, 597 09 3162
734 422 725
 
Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Kucharczyková Jana e-mail: janatečkakucharczykovazavináčosutečkacz
referentka pro vědu a výzkum
 
telefon: 553 46 3106, 597 09 3106
 
Nemethová Pavla e-mail: pavlatečkanemethovazavináčosutečkacz
referentka pro zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 3107, 597 09 3107
732 521 527
 

KATEDRA SOCIÁLNÍCH VĚD

Vedení katedry
Vedení KAS
Krausová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkakrausovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 3127, 597 09 3127
774 116 335
 
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkakuznikovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakrhutovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3105, 597 09 3105
 
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D. e-mail: kamilatečkavondrousovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
 
telefon: 553 46 4022, 597 09 4022
 
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkaluksovazavináčosutečkacz
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
553 46 1613, 597 09 1613
 
Sekretariát KAS
Benianová Kührová Monika, Bc. e-mail: monikatečkabenianovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 3125, 597 09 3125
 
Členové katedry
Profesoři
Baum Detlef Heinrich, prof. e-mail: detleftečkabaumzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3126, 597 09 3126
 
Keller Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail: jantečkakellerzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3124, 597 09 3124
 
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkakrhutovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně magisterského oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3105, 597 09 3105
 
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc. e-mail:  

 
telefon: 553 46 3126, 597 09 3126
607 535 967
 
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. e-mail: jelenatečkapetrucijovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3123, 597 09 3123
553 46 1010, 597 09 1010
 
Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: danatečkasykorovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3106, 597 09 3106
 
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkacileckovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr. e-mail: katerinatečkaglumbikovazavináčosutečkacz
fakultní editor OU LIVE, katederní ERASMUS+ koordinátor
 
telefon: 553 46 3130, 597 09 3130
 
Kazík Petr, Ing. e-mail: petrtečkakazikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3161, 597 09 3161
602 758 377
 
Krausová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkakrausovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 3127, 597 09 3127
774 116 335
 
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkakuznikovazavináčosutečkacz
pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkaluksovazavináčosutečkacz
tajemnice pro bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník a magisterský obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
553 46 1613, 597 09 1613
 
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: gabortečkaolahzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: miroslavtečkapaulicekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: ivatečkatichazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 4023, 597 09 4023
 
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D. e-mail: kamilatečkavondrousovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
 
telefon: 553 46 4022, 597 09 4022
 
Znebejánek František, Mgr., Ph.D. e-mail: frantisektečkaznebejanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hlisnikovská Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkahlisnikovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
 
Holaňová Michaela, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Klinkeová Andrea, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Knýblová Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkaknyblovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Králová Magdaléna, Mgr., DiS. e-mail:  

 
telefon:  
 
Křivák David, Mgr. Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Najvert Dominika, Mgr. e-mail: dominikatečkanajvertzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3163, 597 09 3163
 
Novotný Zdeněk, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Papřoková Anna, PhDr., Ph.D. e-mail: annatečkapaprokovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3144, 597 09 3144
 
Popek Petr, Mgr. e-mail: petrtečkapopekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Restelová Andrea, Mgr. e-mail: andreatečkarestelovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Rojková Dana, Mgr. e-mail: danatečkarojkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Schikorová Jana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Svojanovský Milan, Ing. Bc., DiS. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šlahorová Darja, Mgr. e-mail: darjatečkaslahorovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šmehlík František, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 3121, 597 09 3121
 
Šobáň Tomáš, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 3130, 597 09 3130
 
Švubová Pavlína, JUDr. e-mail: pavlinatečkasvubovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

Vedení katedry
Vedení KAM
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkaspilackovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry KAM
 
telefon: 553 46 3162, 597 09 3162
734 422 725
 
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D. e-mail: vendulatečkagojovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
 
telefon: 553 46 3140, 597 09 3140
 
Lukešová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkalukesovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
 
telefon: 553 46 3143, 597 09 3143
 
Sekretariát KAM
Koubková Iveta e-mail: ivetatečkakoubkovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry, správa webu katedry
 
telefon: 553 46 3121, 597 09 3121
 
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr. e-mail: petertečkaerathzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3126, 597 09 3126
 
Docenti
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing. e-mail: hanatečkafilipczykovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3145, 597 09 3145
737 447 706
 
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: alicetečkagojovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3120, 597 09 3120
734 358 607
 
Chytil Oldřich, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: oldrichtečkachytilzavináčosutečkacz

 
telefon: 775 761 557
553 46 3106, 597 09 3106
 
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkaspilackovazavináčosutečkacz
vedoucí katedry KAM
 
telefon: 553 46 3162, 597 09 3162
734 422 725
 
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: sonatečkavavrovazavináčosutečkacz
koordinátorka doktorského studia Sociální práce
 
telefon: 553 46 3148, 597 09 3148
732 333 321
 
Odborní asistenti
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail: monikatečkachrenkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3128, 597 09 3128
774 458 078
 
Dořičáková Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkadoricakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3147, 597 09 3147
 
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D. e-mail: vendulatečkagojovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
 
telefon: 553 46 3140, 597 09 3140
 
Lukešová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkalukesovazavináčosutečkacz
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů, garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
 
telefon: 553 46 3143, 597 09 3143
 
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkaholasovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail: ivanatečkakaniovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3147, 597 09 3147
 
Černá Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail: eliskatečkacernazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
 
Ripka Štěpán, Mgr., Ph.D. e-mail: stepantečkaripkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
 
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Černý Jakub, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Folta Pavel, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hižnajová Kateřina, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Chalupová Romana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Knýblová Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkaknyblovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Králová Věra, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kujevská Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkakujevskazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Nedomová Eva, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 3146, 597 09 3146
 
Nováková Palatá Linda, PhDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rodáková Jana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rosenbergerová Olga, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Střelková Monika, Mgr. e-mail: monikatečkastrelkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1719, 597 09 1719
 
Šarochová Alena, Mgr. e-mail: alenatečkasarochovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šebestová Gabriela, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šidlová Zuzana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tykva Tomáš, Ing. Mgr. e-mail: tomastečkatykvazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vincenc Jan, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Zmija Tomáš, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Žurovcová Hana, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 

CENTRUM PRO PODPORU PROJEKTŮ

Vedení centra
Vedení CPP
Larišová Marcela, Ing. e-mail: marcelatečkalarisovazavináčosutečkacz
ekonomka projektu
 
telefon: 553 46 4021, 597 09 4021
731 696 961
 

Doktorandi FSS

Interní doktorandi
Bjelončíková Monika, Mgr.e-mail: monikatečkabjeloncikovazavináčosutečkacz
telefon: 3124

Caletková Lenka, Mgr.e-mail: lenkatečkacaletkovazavináčosutečkacz
telefon: 3111

Cieniková Lucie, Mgr.e-mail: lucietečkacienikovazavináčosutečkacz
telefon:

Dořičáková Šárka, Mgr.e-mail: sarkatečkadoricakovazavináčosutečkacz
telefon: 3147

Recmanová Adéla, Mgr.e-mail: adelatečkarecmanovazavináčosutečkacz
telefon: 3142

Fiurášková Blanka, Mgr.e-mail: blankatečkafiuraskovazavináčosutečkacz
telefon: 3111

Ganobjáková Klára, Mgr.e-mail: klaratečkaganobjakovazavináčosutečkacz
telefon: 3142

Glumbíková Kateřina, Mgr.e-mail: katerinatečkaglumbikovazavináčosutečkacz
telefon: 3130

Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS.e-mail: barboratečkagrundelovazavináčosutečkacz
telefon: 3146

Hašková Aneta, Mgr.e-mail: anetatečkahaskovazavináčosutečkacz
telefon: 3146

Hegerová Alena, Mgr.e-mail: alenatečkahegerovazavináčosutečkacz
telefon: 3146

Hlaváčová Radka, Mgr.e-mail: radkatečkahlavacovazavináčosutečkacz
telefon:

Holubová Kristýna, Mgr.e-mail: kristynatečkaholubovazavináčosutečkacz
telefon:

Kowaliková Ivana, Mgr.e-mail: ivanatečkakowalikovazavináčosutečkacz
telefon: 3124

Maňková Sabina, Mgr.e-mail: sabinatečkamankovazavináčosutečkacz
telefon: 3143

Polochová Tereza, Mgr.e-mail: terezatečkapolochovazavináčosutečkacz
telefon: 3111

Pulkertová Martina, Mgr. DiS.e-mail: martinatečkapulkertovazavináčosutečkacz
telefon: 3164

Stanková Zuzana, Mgr.e-mail: zuzanatečkastankovazavináčosutečkacz
telefon: 3146

Stejskalová Jana, Mgr.e-mail: janatečkastejskalovazavináčosutečkacz
telefon: 3142

Ulčáková Šárka, Mgr.e-mail: sarkatečkaulcakovazavináčosutečkacz
telefon: 3164

Vaňharová Alena, Mgr.
Fakultní administrátorka praxí
e-mail: alenatečkavanharovazavináčosutečkacz
telefon: 3111

Vontorová Zuzana, Mgr.e-mail: zuzanatečkavontorovazavináčosutečkacz
telefon:

Waloszek Tomáš, Mgr.e-mail: tomastečkawaloszekzavináčosutečkacz
telefon: 3164

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 29. 09. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt