FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Social Work and Society

Recenzovaný Elektronický časopis Social Work and Society je zdrojem informací pro naše i zahraniční studenty a akademiky a prostorem pro publikační aktivity a diskusi vědeckých pracovníků z celého světa. Časopis je vydáván dvakrát ročně v anglickém jazyce výhradně v elektronické podobě. Členem redakční rady je děkan FSS OU.

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. | Aktualizováno: 15. 04. 2009
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt