FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Časopis Sociální práce

Časopis Sociální práce přispívá k rozvoji sociální práce jako vědní discipliny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci. Je zdrojem informací a prostorem pro publikační aktivity akademiků a studentů z České republiky i ze zahraničí. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Časopis Sociální práce přispívá k rozvoji sociální práce jako vědní discipliny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci. FSS OU se podílí na koncepci a kvalitě časopisu formou garance vybraných čísel akademiky FSS OU a rovněž členstvím děkana fakulty v redakční radě.

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. | Aktualizováno: 15. 04. 2009
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt