OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Eliška Černá

Eliška Černá

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eliška Černá, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 113, budova SA
funkce:
obor činnosti:práce s cílovými skupinami, kazuistické semináře, exkurze, sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 553 46 3129
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – dosudPh.D.studium obor Sociální práce, FSS OU
2012 – 2013Kvalifikace: Adiktolog (1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
2000 – 2005Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, obor Sociální práce s poradenským zaměřením
Didaktika oboru, Metody a management sociální práce, Pedagogika a psychologie, Sociální práce a psychologické poradenství, Sociální práce a sociální politika
Kvalifikace: Mgr. - Sociální pracovnice

Přehled zaměstnání

2014 – dosud – ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.
Sociální pracovnice, předsedkyně spolku
2014 - dosud Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, Ostrava, 709 00
Odborná asistentka na katedře Sociální práce
2011 – 2014 Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, Ostrava, 709 00
Vědecká pracovnice – Ph.D. studentka sociální práce
2010-2011 Renarkon, o.p.s., Kontaktní centrum Ostrava, Halasova 16/661, Ostrava - Vítkovice, 703 00
Kontaktní pracovnice
2008 – 2009 A2Dominion Housing Group Ltd., Simon House, 1-5 Paradise Street, Oxford, OX1 1LD
Pracovnice v sociálních službách na azylovém domě pro lidi bez domova
2007 – 2008 Consensa Care Group Ltd., Brain Injury Service, 167 Chandos Road, Stratford, London, E15 1TX
Pracovnice v chráněném bydlení pro lidi po poranění mozku
2006 Four Seasons Care Homes, Rosemount Care Home, Perth Road, Blairgowrie, Perthshire, PH10 6PY
Pečovatelka v Domově pro seniory, seniory s demencí a dospělé s kombinovaným postižením
2005 Společně - Jekhetane o.s., Palackého 49, Ostrava 2, 702 99
Pedagogicko-terénní pracovnice pro romskou mládež

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
  • Exkurze
  • Kazuistické semináře

Vědeckovýzkumná činnost

2015Členka řešitelského týmu v rámci výzkumného projektu „Zkušenosti žen bez domova s násilím“ financovaného z programu Dejme (že)nám šanci, v rámci projektu „Společně jako doma bez násilí (510)“ ve spolupráci s Jako doma – Homelike, o.p.s. a ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.
2011-2014Vědecká pracovnice – studentka Ph.D. v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080
2011Členka řešitelského týmu v rámci výzkumného projektu „Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji“.

Působení v zahraničí

2013tříměsíční výzkumný pobyt v projektu Housing First, Turning Point Scotland – pracovní stáž Erasmus

Další vzdělávání (kurzy)

2014Vzdělávací centrum I.E.S., Společnost Podané ruce o.p.s., Křenová 64, 602 00 Brno
Motivační rozhovory BASIC a práce s klientem (20 hodin)
2014Cardboard Citizens, 77a Greenfield Road, E1 1EJ, London, UK
„Forum theatre training week“ (30 hodin)
2011Remedium Praha o.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3
Osvědčení: Krizová intervence – Základní kurz krizové intervence (51 hodin)

Dobrovolnictví

2010 – 2011Terénní pracovnice s drogově závislými ženami poskytujícími placené sexuální služby, WISH Project, The Women´s Service, Cranstoun Drug services, Oxford, Anglie
2007Dobrovolnice v centru substituční léčby - Evropská dobrovolná služba, Kaleidoscope Project, Kingston upon Thames, Anglie
1997 – 2004Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava, Animátorka


Vybrané publikace

Černá, E. Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. 2017.
Lindovská, E. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 77-112. ISBN 978-80-7464-852-6.
Černá, E. Situační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální práci. 2016.
Lindovská, E. a Kolářová, J. Stojíme na jejich straně! ...protože dvě jsou více než jedna: Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí. 2016.
Lindovská, E. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. 2016.
Lindovská, E. Homelessness Coping Strategies from Housing Ready and Housing First Perspectives. European Journal of Homelessness. 2014, roč. 8, s. 97-115. ISSN 2030-2762.
Lindovská, E. Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví. Sociální práce/ Sociálna práca. 2013, roč. 13, s. 110-124. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Práce se sítěmi služeb u lidí bez domova. Sociální práce. 2012, roč. 12, s. 102-111. ISSN 1213-6204.

Všechny publikace

Černá, E. Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. 2017.
Lindovská, E. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 77-112. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Implikace pro českou sociální práci. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 159-162. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Komparace Francie, Velké Británie a České republiky. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 149-158. ISBN 978-80-7464-852-6.
Černá, E. Situační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální práci. 2016.
Lindovská, E. a Kolářová, J. Stojíme na jejich straně! ...protože dvě jsou více než jedna: Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí. 2016.
Lindovská, E. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. 2016.
Lindovská, E. Participace uživatelů a uživatelek sociálních služeb - přínosy a úskalí. In: Sociální práce a sociální služby. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně. 2015.
Lindovská, E. Homelessness Coping Strategies from Housing Ready and Housing First Perspectives. European Journal of Homelessness. 2014, roč. 8, s. 97-115. ISSN 2030-2762.
Lindovská, E. Housing of homeless drug users. In: Recherche en travail social: Les approaches participatives. Champ social édition, 2014. s. 45-64. Collection Recherches - Le sociographe. ISBN 978-2-35371-725-5.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Gojová, V., Malík Holasová, V., ULČÁKOVÁ, Š., Lindovská, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a Mikulec, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
Lindovská, E. Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví. Sociální práce/ Sociálna práca. 2013, roč. 13, s. 110-124. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Coping tactics of poverty threat and deepening poverty and exclusion coping tactics.
Lindovská, E. Life experience "under the influence and on the street". In: Sborník z Jarní školy, část I., duben 2012. s. 39-44. ISBN 978-80-7464-154-1.
Lindovská, E. Life experience under the influence and on the street. In: Young Academics Conference. Kuopio: University of Eastern Finland. 2012.
Lindovská, E. Life experience under the influence and on the street.
Lindovská, E. Life experience "under the influence and on the street" from the perspective of homeless people. In: Jarní škola 2012. Ostrava. 2012.
Lindovská, E. Poverty coping strategies and strategies of coping with poverty threat. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
Lindovská, E. Práce se sítěmi služeb u lidí bez domova. Sociální práce. 2012, roč. 12, s. 102-111. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Housing and New Social Risks. In: Mezinárodní konference Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: Catholic University of Eichstaett - Ingolstadt. 2011.
Lindovská, E. "Housing First" as an approach to homeless people with co-occurring disorders. 2011.
Lindovská, E. Housing First model in a work with homeless people with co-occurring disorders. In: Young Academics Conference. Eichstaett: Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt. 2011.
Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Partiková, K. a Karchňáková, K. Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.: Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.. 2011.
Lindovská, E. Social work with homeless people and its sustainment in the post-industrial society. In: Ostrava Spring School. Ostrava: Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.


AutorNázev práceTypRok
Benešová MonikaŽenské bezdomovectví a násilí z pohledu sociální práce.diplomová 2016 
Drkošová NikolaMetoda Divadla utlačovaných v sociální práci s lidmi bez domovadiplomová 2016 
Kašparová MonikaKvalita ve službách následné péče pro osoby závislé na návykových látkachdiplomová 2016 
Pleváková DominikaPohled sociálních pracovníků adiktologických služeb na Karvinsku na problematiku aplikačních místnostídiplomová 2016 
Feller Stanieková PetraDoléčovací program pro uživatele nealkoholových návykových látek očima klientůdiplomová 2015 
Malyszová JanaParticipace osob bez domova v sociální práci z jejich perspektivydiplomová 2015 
Volná RenataPobyt v azylovém domě z perspektivy uživatelek sociální služby.diplomová 2015 
Baršová JanaParticipace uživatelů služeb z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2014 
Štefaníková MagdalénaRole sociálních služeb v motivaci uživatele drog k nástupu do léčbydiplomová 2013 
Pavelec TomášRole rodiny v životě klientů doléčovacího programu pro drogově závislébakalářská 2016 
Svobodníková TaťánaPomoc a podpora ženám závislým na alkoholubakalářská 2016 
Balabán KryštofRadikální sociální prácebakalářská 2015 
Fabián LadislavPrevence relapsu v sociálních službách následné péčebakalářská 2015 
Hovězáková ZuzanaSpoluzávislost v rodiněbakalářská 2015 
Sobek MichalSlužby Harm Reduction v Moravskoslezském krajibakalářská 2015 
Vondrka JosefNásledná péče pro osoby závislé na nealkoholových drogách - systém bydlení.bakalářská 2015 
Bendíková RenataBezdomovectví a závislostibakalářská 2014 
Benešová MonikaSystém pomoci v oblasti domácího násilíbakalářská 2014 
Orlová MartinaZneužívání návykových látek u dětí a mladistvýchbakalářská 2014 
Zapletalová KateřinaSociální exkluze a zdravotnické službybakalářská 2014 
Čintalová LenkaAlkoholová závislost v rodině.bakalářská 2013 
Kašparová MonikaŽeny, závislost a její specifikabakalářská 2013 
Křížka IvoTerénní sociální práce s lidmi bez domova v Ostravěbakalářská 2013 
Myšková VěraFenomén bezdomovectví - jeho specifika v případě rodin bez domovabakalářská 2013 
Pleváková DominikaPřístup "harm reduction" v sociální práci s lidmi závislými na nealkoholových návykových látkáchbakalářská 2013 
Tomášková LucieNásledná péče u osob s duální diagnózoubakalářská 2013 


Inovace a rozvoj internacionalizace výuky v navazujících magisterských oborech na FSS OU prostřednictvím tvorby předmětu "Critical Social Work"
Hlavní řešitelMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace navazujícího magisterského studijního oboru Sociální práce skrze profilaci předmětů směrem k participativním přístupům a teoriím
Hlavní řešitelMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub