OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Ediční činnost

Ediční činnost

Ediční komise Fakulty sociálních studií OU

Seznam členů komise.

Pokyny pro autory schválené Ediční komisí Fakulty sociálních studií OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Publikace v elektronické podobě

Dokumenty jsou ve formátu*.pdf. ikona pdf