OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Anna Papřoková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 124, budova SA
funkce:
obor činnosti:sociologie rodiny, evaluační výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3144
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1972 - 1977Sociologie - pedagogika na FF Univerzity Palackého v Olomouci
1981Výchova a vzdělávání dospělých, rigorózní zkoušky na FF Univerzitě Palackého v Olomouci (PhDr.)
2008Sociologie, doktorandské studium na katedře sociologie FF Univerzity Karlovy (Ph.D.)

Praxe

1992 - 1977odb. referentka odboru sociálních věcí a zdravotnictví ONV Frýdek-Místek
1977 - 1985socioložka na oddělení Psychologie a sociologie práce VÍTKOVICE - Ostrava
1985 - 1987vedoucí výchovy a vzdělávání Tesla Rožnov
1987 - 1988vedoucí péče o pracující Slezan Frýdek-Místek
1988 - 1990samostatná výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě (VÚROM)
1990 - 2013OA oboru sociologie, katedra společenských věd VŠB-TU Ostrava
09/2012 - dosudOA v oboru sociologie a metodologie soc. věd na FSS, OSU v Ostravě

Vědeckovýzkumná činnost

Spolupráce na projektech

 • Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB - TU Ostrava, reg. Číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0128, interní číslo 16413, realizace od 1.10.2010 do 28. 2. 2013. Spoluřešitelka. Autorka osnovy předmětů, metodiky a pojmové mapy a studijních textů: Techniky sociologického výzkumu a Sociologie managementu.
  Výstupy:1) texty Techniky sociologického výzkumu, 2012, rozsah 107 s. T.č. v tisku. 2) texty Sociologie managementu, 2012, rozsah 119 s. T.č. v tisku. 3) Monografie, kolektiv autorů, 2013, rozsah 150 s., t. č. příprava.
 • Pedagogika pro vysokoškolské učitele. Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice (ROPAM). Registrační číslo projektu CZ1.07/2.2.00/07.0103. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Univerzita Pardubice, 2009 - 2010. Spoluřešitelka. Autorka a tutorka výukového modulu sociologie. Výstup: Sociologie pro vysokoškolské učitele. CD, cdropam sv95, 2009.
 • Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice. finančně podporován grantovou agenturou České republiky, pod registračním číslem 403/05/2496. Realizace VŠB-TUO, EkF a OU v letech 2004-2007. Spolupráce. Výstup: dílčí podklady, focus group apod.
 • Vysokoškolská pedagogika pod č.Z.04.3.07/3.1.01.2/2116, Centrum pro studium vysokého školství (CSVS) Praha. Projekt ESF financován státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.města Prahy „Vysokoškolská pedagogika“, vedený pod registračním číslem č.Z.04.3.07/3.1.01.2/2116. Realizace Centrum pro studium vysokého školství MŠMT, Praha 1, v letech 2006-2007. Spoluřešitelka, tutorka a autorka textů sociologie.
  Výstup: Vybrané kapitoly ze sociologie, 57 s. In: CD Vysokoškolská pedagogika. Praha: CSVŠ, 2007, dostupné na www.vyspa.cz.
 • Vysokoškolská pedagogika pro učitele-inženýry podle evropského standardu IGIP. Projekt Open Society FUND, Vzdělávací nadace Jana Husa a CSVŠ MŠMT Praha v letech 1999-2000. Spoluautorka. Tutorka a autorka textů sociologie. Výstup: Kapitoly ze sociologie. 64 s. 2000. In: CD-ROM. OSF@CSVS. 2000.

Projekty FRVŠ na VŠB-TUO (spoluřešitelka)

 • Schindler, J., Kolibová, E., Papřoková, A. a kol.: Uplatnění absolventů VŠB-TU Ostrava na trhu práce. Zpráva z výzkumu FRVŠ MŠMT, Ostrava: VŠB-TU, 1999
 • Schindler, J. a kol.: Systém dlouhodobého sledování vývoje nabídky a poptávky po VŠ kvalifikaci na trhu práce. FRVŠ č.1310/1998, Ostrava: VŠB-TUO, 1998
 • Schindler, J., Kolibová, E., Papřoková, A.,Solanský, O. a kol.: Sledování vývoje nabídky a poptávky po VŠ kvalifikaci na trhu práce. FRVŠ, č. 0073/1997, VŠB-TU Ostrava, 1997


Všechny publikace

Kowaliková, P. a Papřoková, A. Interdisciplinarity in theory and practice. Open Online Journal for Research and Education. 2015, s. 153-159. ISSN 2313-1640.
Papřoková, A. a Kowaliková, Ph.D., M. P. FIREMNÍ KULTURA JAKO INTEGRUJÍCÍ PRVEK KURIKULA SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ. In: Inovácie vo výchove a vzdělávání - trendy odborovej didaktiky. Dubnica nad Váhom, Slovensko: DTI Dubnica nad Váhom, 2014. DTI Dubnica nad Váhom, 2014. s. 212-225. ISBN 978-80-89732-15-9.
Papřoková, A. Firemní kultura jako integrující prvek společenskovědních předmětůé. In: X. Mezinárodní konference SCHOLA. Dubnica nad Váhom: DTI Dubnica nad Váhom. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Kowaliková, P., Papřoková, A. a Janíková, M. Firemní kultura. první. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2013. 170 s. ISBN 978-80-248-2982-1.
Papřoková, A. High School Technical Education - High Prerequisite for Getting a Job. US China Education Review. 2013, roč. 3, s. 314-319. ISSN 2161-623X.
Papřoková, A. Přístupy ke zkoumání firemní kultury. In: Firemní kultura a lidé v organizaci. Ostrava: VŠB- Technická Univerzita, 2013. VŠB- Technická Univerzita, 2013. s. 34-50. ISBN 978-80-248-2954-8.
Papřoková, A. Sociologie managementu. 2013.
Papřoková, A. Techniky sociologického výzkumu. 2013.
Papřoková, A. Některé aspekty zaměstnanosti v ČR a vybraných zemích EU. In: Člověk - Kultura - Media III. 1.vyd. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 108-114. Člověk - Kultura - Media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Papřoková, A. Technické vysokoškolské vzdělání versus potřeby zaměstnavatelů. Media4u Magazíne. 2012, roč. 9, č. x, s. 62-65. ISSN 1214-9187.
Papřoková, A. Technické vysokoškolské vzdělání versus potřeby zaměstnavatelů. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 2012-03-29 Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 93-95. ISBN 978-80-7435-175-4.
Papřoková, A. a Lisalová, R. J. Další vzdělávání vysokoškolských pedagogů-techniků: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Mediau 4 Magazine. 2011, roč. 2011, č. XI/2011, s. 58-61. ISSN 1214-9187.
Papřoková, A. Další vzdělávání vysokoškolských pedagogů-techniků. Mediau 4 Magazine. 2011, roč. 2011, č. XI/2011, s. 58-61. ISSN 1214-9187.
Papřoková, A. THE EVALUATION OF STUDY BY GRADUATES FROM VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY. In: XL IGIP: Forming international engineers for the Information Society 2011 Santos, Brazil. Santos, Brazil: Claudio da Rocha Brito, Melany M.Ciampi, 2011. s. 302-306.
Papřoková, A. THE EVALUATION OF STUDY BY GRADUATES FROM VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY. In: XL IGIP: Forming international engineers for the Information Society 2011 Santos, Brazil. Santos, Brazil: Claudio da Rocha Brito, Melany M.Ciampi, 2011. s. 302-306.
Papřoková, A. Vzdělání jako stratifikační faktor. In: Člověk-Kultura-Media II. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2011. s. 123-135. ISBN 978-80-248-2525-0.


AutorNázev práceTypRok
Kawulok MichalReflexe studia sociální práce sociálními pracovníkydiplomová 2017 
Šlosarčíková VeronikaVybrané aspirace adolescentů vyrůstajících v dětském domově v porovnání s aspiracemi adolescentů vyrůstajícími v rodinědiplomová 2017 
Krausová LuciaŘízení lidských zdrojů v kontextu sociální prácediplomová 2016 
Menšíková ŠárkaVliv firemní kultury v organizaci služeb sociální práce na chování lidí v organizacidiplomová 2016 
Tomášková DenisaPodíl sociální práce na řešení konfliktů, vyplývajících z rozdílných společenských a hygienických norem různých skupin obyvatel problémové lokalitydiplomová 2016 
Adamcová EvaAdaptační proces a jeho vliv na firemní kulturu organizacediplomová 2015 
Hrušková PetraKvalita sociálních služeb v Dětském centru Čtyřlístek Opavadiplomová 2015 
Kolková VeronikaKvalita života klientů ve vybraném hospici a nemocničním zařízenídiplomová 2015 
Krejčí VeronikaProjevy nerovnosti na trhu práce z hlediska genderudiplomová 2015 
Leško MiloslavVývoj kvality poskytovaných služeb v historickém kontextu, včetně současné implementace standardů kvality v Charitě Kopřivnicediplomová 2015 
Cigánová KateřinaProjevy nerovnosti na trhu práce z hlediska genderudiplomová 2014 
Isembulatova SofieSociální práce v paliativní péči.diplomová 2014 
Los VítězslavDlouhodobá nezaměstnanost na Ostravskubakalářská 2017 
Valoušková VeronikaVybrané zdravotně sociální aspekty seniorů a možnosti sociálně zdravotních služeb ve Valašském Meziříčíbakalářská 2017 
Blažejová ŠárkaSociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanostibakalářská 2016 
Horváthová PetraSociální práce s osobami v hmotné nouzibakalářská 2016 
Rokoszová TerezaZdravotně sociální práce v paliativní péčibakalářská 2016 
Sršňová KateřinaUniverzity třetího věku jako nástroj pro zkvalitnění života seniorůbakalářská 2016 
Benčáková AnetaVzdělávání osob s tělesným postiženímbakalářská 2015 
Bloksch MartinProblematika konzumace alkoholu ve vybraných rodinách z hlediska sociální prácebakalářská 2015 
Kawulok MichalRekvalifikace jako příležitost pro nezaměstnanébakalářská 2015 
Kučerová KláraRodiny pečující o seniorybakalářská 2015 
Musilová MichaelaProblematika a prevence užívání drog na středních školách.bakalářská 2015 
Pavelková MonikaRespektování studu klienta ve zdravotnických zařízeníchbakalářská 2015 
Pchálková KateřinaSenior v pobytovém zařízení - není domov jako domovbakalářská 2015 
Ročková ZuzanaKomunikace s klienty a dodržování zásad při práci s důvěrnými informacemibakalářská 2015 
Vanková AlenaSociální práce s oběťmi domácího násilíbakalářská 2015 
Žatková DanielaŽivot bez bariérbakalářská 2015 
Juříčková LenkaPřidělování bytů v domech s pečovatelskou službou - alternativa levného sociálního bydleníbakalářská 2014 
Vašková KateřinaMožnosti a meze zaměstnavatelnosti zdravotně postižených osob v Moravskoslezském krajibakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub