Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FSS / 2012)

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou do vlastních rukou.

Fakulta neposkytuje informace na základě telefonátu nebo e-mailu.

Studijní programStudijní obor
Sociální politika a sociální práce
B6731
Sociální práce – prezenční
Sociální práce – kombinované
Zdravotně sociální péče
B5350
Zdravotně sociální pracovník
Sociální politika a sociální práce
N6731
Sociální práce
Management organizací služeb sociální práce - prezenční
Management oraganizací služeb sociální práce - kombinované
Sociální politika a sociální práce
P6731
Sociální práce – prezenční
Sociální práce - kombinované

Poznámka: Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf

Legenda:

  • 10 – přijat na základě výsledků přijímací zkoušky
  • 11 – navržen na přijetí
  • 20 – nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
  • 21 – nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
  • 30 – nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
  • 90 – nedostavil se k přijímacímu řízení